Wykaz stosowanych programów komputerowych w Starostwie w

Transkrypt

Wykaz stosowanych programów komputerowych w Starostwie w
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wewnętrznego
Nr 2/2012 Starosty Średzkiego
z dnia 9 stycznia 2012r.
Wykaz stosowanych program€w komputerowych
w Starostwie w Środzie Wlkp. na dzień 1 stycznia 2012r.
Wykaz zakupionych program€w, autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne
Sp.z o.o., ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice:
Lp. Nazwa programu
Przeznaczenie Wersja
Numer
Data rozpoczęcia
programu
licencji
eksploatacji rok
1. QWANT
księgowy
33,00
51526
1999
2. ODM +
dochody
skarbu
1.12
1032
1999
państwa
3. QWARK
płacowy
33.03
62609
1999
4. QUORUM F-K
księgowy
6.30[0062] *
2012
5. QUORUM KADRY kadrowy
6.30[0063] *
2012
6. QUROUM PŁACE płacowy
6.30[0063] *
2012
* Nr licencji dla program€w wymienionych w pkt. 4-6 dot. licencji bazy danych:
JEPEM-AS96A-AP11-01000-14348
Wykaz innych program€w wykorzystywanych w księgowości:
Lp.
Nazwa programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PŁATNIK
BUDŻET PRO
e-pfron offline
e-pfron on-line
ipkobiznes
[email protected]
7.
SJO [email protected]
Przeznaczenie
programu
deklaracje ZUS
planowanie budżetu
deklaracje PFRON
obsługa PFRON
obsługa bankowa
planowanie i
sprawozdawczość
sprawozdawczość
Wersja
8.01.001
4.0.256
1.6.0
1.3.7
3.02.002.3
1.02.002.3
Data rozpoczęcia
eksploatacji rok
1999
2001
2003
2003
2007
2006
2010
W przypadku zmiany wersji oprogramowania wykaz stosowanych program€w
aktualizowany jest w Wydziale Organizacyjno – Prawnym.