Informacje dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych na

Transkrypt

Informacje dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych na
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Informacje dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych
na rok akademicki 2013/2014
Serdecznie witamy Państwa
w Wyższej Szkole Humanistycznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że studia podyplomowe w naszej uczelni
pozwolą Państwu na zdobycie nowych kwalifikacji,
poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Wyższa Szkoła Humanistyczna, w której podejmują Państwo studia podyplomowe jest
dynamicznie rozwijającą się, humanistyczną uczelnią wyższą, założycielem jej jest posiadające wieloletnią tradycję oświatową - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział
Regionalny w Szczecinie.
WSH TWP jest uczelnią niepaństwową, posiada uprawnienia nadane przez MEN, wpisana
do Rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114 w dniu 4.06.1997 r.
Rektorem Uczelni jest - prof. nadzw. dr hab. Jan Nikołajew
Prorektorem ds. Nauki– prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych – dr Waldemar Urbanik
Kanclerzem – mgr Joanna Golczyk
Regulamin Studiów Podyplomowych – jest dla Państwa opublikowany na stronie
internetowej uczelni w Wiadomościach dla Słuchaczy.
Wszystkie kierunki studiów podyplomowych mają swoich opiekunów - są nimi Kierownicy
Studiów Podyplomowych, odpowiedzialni m.in. za przebieg procesu dydaktycznego na
studiach oraz podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach słuchaczy.
Centrum Obsługi Studenta
czynne: pon. - pt. w godz. 8.00-16.00 oraz dodatkowo w soboty zjazdowe studiów
podyplomowych w godz. 9.00-14.00.
Centrum służy Państwu pomocą w załatwianiu wszelkich spraw studenckich (m.in.
wydawanie zaświadczeń, podbijanie delegacji, przyjmowanie zaległych dokumentów,
tu zgłosić należy informację o zmianie adresu, ew. nazwiska) tu również można uzyskać
informacje dot. planu zajęć na danym zjeździe, nabyć pozycje książkowe wydawane przez
WSH TWP i Informator uczelniany (można tu nabyć również drobiazgi z logo uczelni jak:
kubeczek, filiżanka, parasolka itp.)
COS ul. Monte Cassino 15 (na parterze budynku), tel. 91 424 14 94
w gablotach na parterze budynku znajdują się zawsze aktualne plany zajęć na dany zjazd.
COS ul. Broniewskiego 14, (na parterze budynku), tel. 91 45 28 400, 91 45 28 440, (tel., fax)
91 45 28 444 , w gablotach na parterze budynku znajdują się zawsze aktualne plany zajęć na
dany zjazd.
Biuro Pionu Kanclerskiego
ul. Potulicka 16, tel. 91 44 80 021, 91 44 89 105, (poniedziałek - piątek 8.00-13.00, 13.3016.30) -sprawy finansowe.
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów opłat. Osoby, które nie uregulują w w/w
terminie opłat zostaną skreślone decyzją Kanclerza Uczelni z listy słuchaczy, (opłata
reaktywacyjna wynosi 100 zł).
Dokumentem jaki uzyskają Państwo po ukończeniu studiów jest Świadectwo Ukończenia
Studiów Podyplomowych (wzór ministerialny) wraz ze świadectwem zwrócimy Państwu
złożony w naszej Uczelni odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Dokumentację słuchacza (tj. Kartę okresowych osiągnięć) otrzymają Państwo na jednym z
kolejnych zjazdów.
Biblioteka WSH TWP
znajduje się przy ul. Monte Cassino 15 na IV piętrze, czynna jest:
w pon. - czw. w godz. 9.00-16.00,
piątek w godz. 10.00-18.00,
w sobotę od 8.00-16.00.
Księgozbiór biblioteki jest bardzo dobrze zaopatrzony i liczy obecnie ok. 36 400
woluminów. Do dyspozycji czytelników jest czytelnia posiadająca ciąg multimedialny,
tradycyjne katalogi biblioteczne, katalogi komputerowe i dostęp do Internetu. Wydawany jest
biuletyn biblioteczny – dostępny na stronie internetowej uczelni.
Korzystać z biblioteki można za okazaniem dowodu osobistego.
Uprzejmie informujemy, że na najniższym poziomie zarówno w siedzibie uczelni przy ul.
Monte Cassino, jak i Broniewskiego znajdują się BUFET i szatnia, oprócz tego do Państwa
dyspozycji na terenie obiektów są kserokopiarki i automaty do napojów.
Słuchacze studiów podyplomowych WSH TWP mają możliwość publikowania własnych
artykułów naukowych na łamach półrocznika myśli społeczno - pedagogicznej Wyższej
Szkoły Humanistycznej TWP „Edukacja Humanistyczna”. Wszelkie informacje dotyczące
publikacji (wymogi techniczne) znajdują się na stronach internetowych uczelni (w dziale
wydawnictwa).
Życzymy Państwu aby czas spędzony na studiach podyplomowych
w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
obfitował we wrażenia intelektualne, myśli twórcze,
stanowił inspirację do dalszego rozwoju oraz awansu w pracy zawodowej.