Toruń, 22 września 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji

Transkrypt

Toruń, 22 września 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji
SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU
OPINIODAWCZY ZESPÓŁ SĄDOWYCH SPECJALISTÓW
ul. Pl. Skarbka 7/9, 87-100 TORUŃ
TEL./FAX. (56) 684-42-44
E-MAIL: [email protected]
Toruń, 22 września 2016 r.
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu
na stanowiska 3 specjalistów w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych
Specjalistów w Toruniu
W dniu 22 września2016r. Komisja w składzie:
- Przewodnicząca Komisji : Elżbieta Kuleszko kierownik OZSS Sądu Okręgowego w Toruniu
- Sekretarz Komisji : Jolanta Knap specjalista w zakresie psychologii OZSS Sądu Okręgowego w
Toruniu
- członek Komisji : Irena Mleczko sędzia wizytator SO w Toruniu
- członek Komisji : Joanna Słysz specjalista w zakresie psychologii, kierownik OZSS Sądu Okręgowego
we Włocławku
przeprowadziła III etap konkursu i wyłoniła kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 16 pkt w trakcie
konkursu i co najmniej 4 pkt w III etapie
1. Agnieszka Bukowiecka 25 pkt
2. Cezary Wiśniewski 24 pkt
3. Bożena Strużewska 20 pkt
Najlepszy wynik uzyskali :
4. Agnieszka Bukowiecka
5. Cezary Wiśniewski
6. Bożena Strużewska
Lista rezerwowych :
1. Joanna Świercz- Kalwas
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Kuleszko