Stypendia Fundacji Friedricha Naumanna

Transkrypt

Stypendia Fundacji Friedricha Naumanna
Stypendia Fundacji Friedricha Naumanna
Program stypendialny Fundacji skierowany jest do studentów i doktorantów studiujących bądź
planujących pobyt na niemieckich uczelniach. Podstawowe warunki uczestnictwa dla studentów
spoza Niemiec to:
— biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie,
— zaświadczenie o przyjęciu na studia II stopnia (np. studia magisterskie po uzyskaniu tytułu
licencjata) lub doktoranckie na niemieckiej uczelni,
— istotnym kryterium jest także zaangażowanie społeczno ‐polityczne kandydata.
Terminy składania dokumentów: na semestr zimowy do 31.05, na semestr letni do 30.11.
Studenci wstępnie zakwalifikowani zapraszani są na rozmowę odbywającą się w Niemczech.
Możliwe jest również ubieganie się o stypendium na studia doktoranckie.
Kontakt:
Grójecka 22/24 lok. 17, 02–301 Warszawa
tel. +48 22 822 90 52
faks +48 22 659 89 52
e‐mail: [email protected]
Źródło: www.fnst.pl

Podobne dokumenty