kompetencje interkulturowe we współpracy z indiami

Transkrypt

kompetencje interkulturowe we współpracy z indiami
INDIE
TYTUŁ SZKOLENIA:
KOMPETENCJE INTERKULTUROWE WE
WSPÓŁPRACY Z INDIAMI
Komunikacja międzykulturowa oznacza
próbę zrozumienia kraju i jego kultury
przez analizę zjawisk dla niej specyficznych,
w celu wzbogacenia relacji między ludźmi
oraz uniknięcia błędnych interpretacji
i stereotypowego myślenia
TEMAT SZKOLENIA:
Współdziałanie społeczne i świadome porozumiewanie się zakładają istnienie powszechnie przyjętych
sposobów odczytywania informacji, które ludzie sobie przekazują. Pociaga to za sobą określone
konsekwencje zarówno w interesach, jak i w zarządzaniu przekraczającym granice kulturowe. Dlatego
niezbędnym warunkiem sensownej współpracy jest istnienie wspólnego systemu znaczeń i wspólnych
oczekiwań. Polskie struktury zachowania i standardy kulturowe znacznie różnią sią od standardów
hinduskich, co prowadzi często do nieporozumień, irytacji i konfliktów we wzajemnej współpracy.
Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w życiu codziennym i
zawodowym oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi w ramach
współpracy polsko-hinduskiej, a także krytyczne spojrzenie na utarte opinie i stereotypy, może
sprawić, że współpraca ta stanie się korzystniejsza i bardziej satysfakcjonująca dla obu stron.
ZAKRES SZKOLENIA:
1. Nauka o Indiach. Esencja wiedzy o kraju i ludziach, komunikacji i kulturze dnia codziennego.
Elementy wiedzy o religii, polityce, gospodarce i społeczeństwie indyjskim.
2. Wiedza o odpowiednich zachowaniach, normach i wartościach, które kształtują życie w Indiach w
obszarze publicznym, zawodowym oraz prywatnym.
3. Standardy kulturowe w Indiach dotyczące m.in. specyfiki kontaktów zawodowych i prywatnych,
tutułów, okazywania emocji, dress-code, a także zwiazane z rolą tradycji i religii w
społeczeństwie, koncepcją czasu, pojęciem indywidualizmu i kolektywizmu oraz pojęciem
hierarchii w społeczeństwie i przypisywaniem statusu.
4. Case study. Analiza realistycznych przykładów sytuacji mogących budzić nieporozumienia we
współpracy z kolegamii z Indii.
5. Do's and Dont's, tematy small-talk i tematy tabu w Indiach.
6. Krótki kurs podstawowych zwrotów w języku hindi.
@ interkultura Dr. Anna Storck
http://interkultura-consult.com
INDIE
PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Dr Anna Storck jest międzynarodowym trenerem biznesu (DVNLP), dyplomowanym coachem
systemowym (ECA, SySt®) i doradcą integralnym (IOSA). Jest ekspertem szkoleń interkulturowych i
specjalistą w zakresie analizowania procesów grupowych oraz budowania zespołów w firmach
międzynarodowych. Ukończyła kulturoznawstwo na UJ w Krakowie, europejskie studia
podyplomowe w Bath i doktorat z nauk politycznych na FU w Berlinie, a także szereg kursów i
szkoleń dot. komunikacji, negocjacji, coachingu i procesów grupowych (m.in. Sustainable
Development Roberta Diltsa, Harvard Negotiations, metoda Covey’a, Life Coach, Generative Trance).
Studiowała i pracowała we Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA, m.in. jako koordynator projektów
międzynarodowych i konsultant firm doradczych. Dr Anna Frieling od 16 lat mieszka w Berlinie i
pracuje wspólnie w networku trenerów międzynarodowych. Jest współautorem podręcznika dla
trenerów: "Train-the-Intercultural Trainer“, powstałego w 2008 roku we współpracy z niemieckim
Ministerstwem Gospodarki i Centrum Racjonalizacji i Innowacji Gospodarki (RKW-Berlin).
METODY SZKOLENIA
Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania, do których
należą m.in.: metoda gier na role z elementami psychodramy, praca z filmem i analiza nagrania,
ćwiczenia profesjonalnej samorefleksji, modelowanie, gry symulacjyjne i inscenizacje, analiza
studium przypadku wraz z technikami critical incident. Wykorzystujemy zarówo kreatywne metody
pracy: MindMap, metaplan, burzę mózgów czy metodę odroczonego wartościowania jak i tradycyjne
metody szkoleń takie jak prezentacje PPP, wykłady, testy, dyskusje moderowane i plenowe czy praca
indywidualna lub zespołowa. W szkolenia wplecione są również ćwiczenia energetyzujące i
relaksujące.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
16 godzin dydaktycznych / 2 dni
MIEJSCE SZKOLENIA:
do ustalenia
KOSZTY SZKOLENIA:
Ofertę cenową wyslemy na życzenie
@ interkultura Dr. Anna Storck
http://interkultura-consult.com