więcej o zawodach - Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku

Transkrypt

więcej o zawodach - Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 15
Im. Wiesława Kazaneckiego
w Białymstoku
ZAPRASZA NA
I Podlaskie zawody strzeleckie kół LOK połączone z turniejem wiedzy z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
REGULAMIN
BIAŁYSTOK 2013
I. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego w szkołach
gimnazjalnych.

Kształtowanie umiejętności poszanowania i przestrzegania zasad fair
play.

Możliwość rywalizacji zawodników strzelectwa sportowego.

Możliwość sprawdzenia aktualnej formy zawodników w warunkach
zbliżonych do startowych.

Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii
Polski okresu 1765-1792.
II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się 29 kwietnia 2013 na strzelnicy Publicznego Gimnazjum nr
15 im Wiesława Kazaneckiego
ul. Porzeczkowa 11 w Białymstoku.
III. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Bezpośrednim organizatorem jest Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku
we współpracy z Biurem Ligi Obrony Kraju.
IV. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych:
- 3-osobowe drużyny chłopców i dziewcząt
- oraz indywidualnie
Konkurencje zawodów:
- strzelanie z broni pneumatycznej długiej na dystansie 10m. z postawy stojącej;
- konkurencja Kpn - 30 strzałów ( w tym 2 tarcze próbne i 6 tarcz ocenianych);
- czas trwania konkurencji -45 min;
- test wiedzy historycznej z okresu uchwalenia konstytucji 3 Maja
- ocena wyników łącznie - suma punktów uzyskanych w strzelaniu oraz suma
punktów uzyskanych z testu
V. ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIE WYNIKÓW
Zgłoszenia do zawodów proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
Telefonicznie: EDYTA GRABOWSKA 501266112
do 19 kwietnia 2013roku.
VI. Nagrody i wyróżnienia
Indywidualnie
 I-III miejsca
 I-VI miejsce
Drużynowo
 I-III miejsca
 I-VI miejsce
medale
dyplomy
puchary i medale
dyplomy
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
VII. OPŁATY

Opłata startowa wynosi 5 zł.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE

Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach (nie ujęte w niniejszym
regulaminie) podejmuje organizator). Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga
organizator.
Zgłoszenie
drużyny
…………………………………………….…………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)
Opiekun ……………………………………..…………………………………………….
Dziewczyny:
1…………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………..
Chłopcy:
1…………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………..
Zgłoszenie indywidualne (dowolna ilość uczniów)
1…………………………………………………….………...…….………….
2………………………………………………………..…….………….………
3………………………………………………………….……………….……..
4………………………………………………………..………………………..
5…………………………………………………………………………………..
Oświadczenie pielęgniarki o stanie zdrowia zawodników proszę dostarczyć w
dniu zawodów.

Podobne dokumenty