Komunikat Organizacyjny

Transkrypt

Komunikat Organizacyjny
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTYCH MISTRZOSTW MIASTA POZNANIA
V MEMORIAŁ BOGDANA BRODY
W ZAPASACH KOBIET I W STYLU KLASYCZNYM
POZNAŃ 18.02.2017
I.
CEL IMPREZY:
- Popularyzacja zapasów wśród młodzieży szkolnej
II.
ORGANIZATOR:
- Wielkopolski Związek Zapaśniczy
- Klub Sportowy „Sobieski” Poznań
III.
TERMIN I MIEJSCE:
- Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 18.02.2017 (sobota) w hali sportowej
K.S. ”SOBIESKI” w Poznaniu na Osiedlu Jana III Sobieskiego 22g
[email protected];[email protected]
UCZESTNICTWO:
- W zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach
2001 – 03 w kategoriach
29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73, 85, 100 kg – Chłopcy
29-32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 kg – Dziewczyny
i 2004 i młodsi – dobór wagowy w zależności od umiejętności bezpośrednio po wadze),
zapasy i mini zapasy, posiadający aktualne badania
IV.
V.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zgodnie z regulaminem PZZ, walki na dwóch lub trzech matach – w zależności od ilości zawodników
Organizator nie ponosi odpowiedzialności N/W.
VI.
NAGRODY:
- Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymają dyplomy.
W punktacji drużynowej kluby zajmujące od I
– III miejsca otrzymują puchary
VII.
ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty organizacji pokrywa organizator. Koszty udziału zawodników pokrywają macierzyste Kluby
PROGRAM ZAWODÓW:
VIII.
18.02.2017 (sobota)
9:00 – 10:00 Badania lekarskie i waga zawodników
10:30 – Uroczyste otwarcie zawodów
10:45 - Początek walk
15:00 – zakończenie z dekoracją zwycięzców i zakończenie zawodów

Podobne dokumenty