pobierz - Strona główna

Transkrypt

pobierz - Strona główna
kompozyt-expo
®
6.Mi´dzynarodowe Targi Materiałów, Technologii
i Wyrobów Kompozytowych
6th International Trade Fair for Composite
Materials,Technologies and Products
25-26
listopada
2015
Kraków
Organizator / Organiser
www.kompozyty.krakow.pl
kompozyt-expo
ORGANIZATOR / ORGANISER
®
wydawca:
projekt okładki:
DTP:
druk i oprawa:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel. 12 644 59 32, fax 12 644 61 41
[email protected]
Paweł Bigos
Drukarnia TECHNET
Drukarnia TECHNET Kraków
Za treść zamieszczonych reklam
wydawca nie ponosi odpowiedzialności
2
Spis treści / List of contents
Patronaty / Patronage
5
Współpraca / Co-operation
7
Program towarzyszący / Programme
11
Nowości na Targach / List of novelties
14
Plan hali / Floorplan
18
Lista Wystawców / List of exhibitors
21
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
24
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
41
Reklamy / Advertisements
83
3
4
Patronaty / Patronage
PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE
Minister Gospodarki
Ministry of Economy
Janusz Piechociński
Wojewoda Małopolski
Governor of the Malopolska
Jerzy Miller
Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników
Institute for Engineering of Polymer
Materials and Dyes
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
The National Centre for Research and
Development
Polska Akademia Nauk
Polish Academy of Sciences
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marshal of Assembly of the Malopolska
Marek Sowa
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry
Prezydent Miasta Krakowa
President of the City of Krakow
Jacek Majchrowski
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
Polish Union of Plastics Converters
PATRONAT MERYTORYCZNY / BUSINESS PATRONAGE
PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGE
PATRONAT PRASOWY / PRESS PATRONAGE
5
Współpraca / Co-operation
7
Program
towarzyszàcy
Programme
Lista nowoÊci
List of novelties
Program towarzyszący / Programme
25 LISTOPADA 2015 [ŚRODA] / 25TH NOVEMBER 2015 [WEDNESDAY]
SESJE SEMINARYJNE [Sala Konferencyjna LWÓW A] / LECTURE SESSIONS [LWÓW A Conference Room]
10:30-11:20
Technologia Proces Swingtherm, a przetwórstwo tworzyw sztucznych, Fundacja Swingtherm im. Dr Nauk Technicznych Jerzego Wojciechowskiego
11:30-12:20
Kompozytowe przęsło mostu dla pieszych projektu FOBRIDGE, prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, Politechnika
Gdańska / Composite footbridge span of FOBRIDGE project, prof Jacek Chróścielewski, Gdansk University of Technology
12:30-13:30
Umowy: jak zmniejszyć ryzyko w transakcjach handlowych?, M&S Doradcy Strategiczni Kamil Stolarski, Konrad
Majewski
13:45-14:45
Handel z zagranicą – aspekty prawne, M&S Doradcy Strategiczni Kamil Stolarski, Konrad Majewski
15:00-15:50
How to sell more on the international market, Great Words Sp. z o.o.
WARSZTATY: Obliczenia i badania konstrukcji kompozytowych [Sala Konferencyjna LWÓW B] /
WORKSHOP: Calculations and tests of composite structures [LWÓW B Conference Room]
10:30-11:00
Ultradźwiękowe nieniszczące badania kompozytów, dr hab. inż. Tadeusz Stępiński, prof. nadzw. AGH, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Ultrasonic non-destructive testing of composites, Tadeusz Stępiński, D.Sc. Eng., prof.
AGH, AGH University of Science and Technology
11:00-11:30
Zastosowanie termografii aktywnej do badania kompozytów, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, dr inż. Łukasz Pieczonka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Use of active thermography for testing of composites, prof. Tadeusz
Uhl D.Sc. Eng., Łukasz Pieczonka D.Sc. Eng., AGH University of Science and Technology
11:30-12:00
Zaawansowane symulacje i obliczenia konstrukcji kompozytowych, dr inż. Andrzej Młyniec, dr inż. Paweł Paćko,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Advanced simulations and calculations of composite structures, Andrzej
Młyniec D.Sc. Eng., Paweł Paćko D.Sc. Eng, AGH University of Science and Technology
12:30-13:00
Wieloźródłowa inspekcja materiałów kompozytowych (w tym metoda tetrahercowa), dr hab. inż. Tomasz Chady,
prof. nadzw. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Multi-source inspection of composite materials (including the tetrahertz method), prof. Tomasz Chady D.Sc. Eng., The West Pomeranian University of
Technology, Szczecin
WARSZTATY: Skanowanie 3D i druk 3D dla sektora przemysłowego, Marcin Lewandowski, SMARTTECH
[stoisko W86 Hala WISŁA]
10:00 – 13:30 Zastosowanie skanowania 3D na podstawie elementu przemysłowego. Możliwości wykorzystania modelu 3D
z procesu skanowania 3D – inżynieria odwrotna, remodeling, druk 3D. Podstawowe zagadnienia dla druku 3D
w przemyśle – drukowanie 3D w praktyce.
11
Program towarzyszący / Programme
STREFA PREZENTACJI TECHNICZNYCH [HALA WISŁA] / PRESENTATION ZONE PROGRAMME [WISŁA HALL]
10:00-10:50
Postępy w technologii żelkotów , aplikacji oraz kontroli emisji, Andrew Bates, Polynt Composite / Polytor Sp. z o.o. /
Advances in Gel Coat technology, application and emission control, Andrew Bates, Polynt Composite / Polytor Sp. z o.o.
11:00-11:50
midas NFX – Kompleksowe Rozwiązania Analityczne dla Wielozadaniowej Optymalnej Konstrukcji, Tadeusz
Chmielewski, FEMComp Engineering / Phoenix Equipment Polska / midas NFX – Total Analysis Solutions for Multi-disciplinary Optimum Design, Tadeusz Chmielewski, FEMComp Engineering / Phoenix Equipment Polska
12:00-12:50
Fire resistant Systems for Railway and Bus industry meeting EN 45545, GOST (Russia) and other regulations. Injection
and Infusion technologies to make Front Masks of Trains and interior parts with high productivity, Walter Mäder AG /
Unimarket
13:00-13:50
Mierząc oszczędzasz. Systemy pomiarowe on line, at line i laboratoryjne: grubości, gramatury, wytrzymałości, Mateusz Karpienia, Polon-Izot Sp. z o.o.
14:00-14:50
Produkty epoksydowe w zastosowniach kompozytowych, Toine Dinnissen, Senior Technical Service Manager Central & Eastern Europe, Blue Cube Germany Productions GmbH & Co. KG / Epoxy Products for High Performance Composites, Toine Dinnissen, Senior Technical Service Manager Central & Eastern Europe, Blue Cube Germany Productions
GmbH & Co. KG
15:00-15:50
Bezskurczowy system narzędziowy, Paweł Tryzna, Baltazar Kompozyty Sp. z o.o. / Rapid tooling system, Paweł Tryzna, Baltazar Kompozyty Sp. z o.o.
26 LISTOPADA 2015 R. [CZWARTEK] / 26TH NOVEMBER 2015 [THURSDAY]
SESJE SEMINARYJNE [Sala Konferencyjna LWÓW A] / LECTURE SESSIONS [LWÓW A Conference Room]
11:30–12:20
Zaawansowane rozwiązania SHIMADZU w zakresie analizy mechanicznej materiałów kompozytowych, Dawid
Pijocha, SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. BORZYMOWSKA-RESZKA A. RESZKA SP.J.
12:30-13:30
Umowy: jak zmniejszyć ryzyko w transakcjach handlowych?, M&S Doradcy Strategiczni / Kamil Stolarski, Konrad
Majewski
13:45-14:45
Handel z zagranicą – aspekty prawne, M&S Doradcy Strategiczni Kamil Stolarski, Konrad Majewski
WARSZTATY: Wytwarzanie i właściwości (bio)kompozytów [Sala Konferencyjna LWÓW B] /
WORKSHOP: Generation and properties of (bio)composites [LWÓW B Conference Room]
12
10:00-10:30
Biokompozyty w technice – wczoraj, dziś i… jutro, prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Biocomposites in technology – yesterday, today and... tomorrow, prof. Andrzej
Błędzki D.Sc. Eng.,The West Pomeranian University of Technology, Szczecin
10:30-11:00
Korek w zastosowaniach kompozytowych, Sławomir Gajdziński ,Carbon Fox; dr inż. Magdalena Urbaniak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Cork in Composite Applications, Sławomir Gajdziński, Carbon Fox; Magdalena Urbaniak D.Sc. Eng., The West Pomeranian University of Technology, Szczecin
11:00-11:30
Nawijanie: charakterystyka i perspektywy technologii, dr hab. inz. Wojciech Błażejewski, Politechnika Wrocławska
/ Winding: characteristics and prospects of the technology, Wojciech Błażejewski D.Sc. Eng., Wrocław University of
Technology
11:30-12:00
Kompozyty polimerowe z przeznaczeniem do zastosowania w technice wysokociśnieniowej, dr inż. Henryk Rydarowski, Główny Instytut Górnictwa / Polymer composites intended for use in high-pressure technology, Henryk Rydarowski D.Sc. Eng., Central Mining Institute
12:00-12:30
Pultruzja: charakterystyka i perspektywy technologii, dr inż. Michał Barcikowski, Politechnika Wrocławska / Pultrusion: characteristics and prospects of the technology, Michał Barcikowski D.Sc., Wrocław University of Technology
12:30-13:00
Kompozyty jednopolimerowe – wytwarzanie, właściwości, zastosowanie, dr hab. inż. Marek Szostak, dr inż. Jacek
Andrzejewski, Politechnika Poznańska / Monopolymer composites – manufacturing, properties, applications, Marek
Szostak D.Sc. Eng., Jacek Andrzejewski D.Sc. Eng., Poznan Technical University
13:00-13:30
Ekologiczny kompozyt lignocelulozowy – materiał XXI wieku, dr inż. Mariusz Jóźwiak, Instytut Technologii Drewna
/ Eco-friendly lignocellulose composite – a material for the 21st century, Mariusz Jóźwiak, Wood Technology Institute
13:30-14:00
Wytwarzanie i właściwości (nano)kompozytów tytanowych, prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Manufacturing and properties of titanium (nano)composites,
prof. Anna Biedunkiewicz D.Sc. Eng., The West Pomeranian University of Technology, Szczecin
WARSZTATY: Skanowanie 3D i druk 3D dla sektora przemysłowego, Marcin Lewandowski, SMARTTECH
[stoisko W86 Hala WISŁA]
10:00 – 13:30 Zastosowanie skanowania 3D na podstawie elementu przemysłowego. Możliwości wykorzystania modelu 3D
z procesu skanowania 3D – inżynieria odwrotna, remodeling, druk 3D. Podstawowe zagadnienia dla druku 3D
w przemyśle – drukowanie 3D w praktyce.
STREFA PREZENTACJI TECHNICZNYCH [HALA WISŁA] / PRESENTATION ZONE PROGRAMME [WISŁA HALL]
10:00-10:50
Saxony Economic Development Corporation presenting Best Practices from Saxony in the field of composites and new
materials, Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
11:00-11:50
Innovative gelcoat systems and high strength concepts for structural applications, Walter Mäder AG / Unimarket
12:00-12:50
Prezentacja specjalistycznych kompozytów firmy Euromere, Marc Gerard, Euromere / Gazechim Groupe / Polytor
Sp. z o.o. / An introduction to Euromere Specialty Composites, Marc Gerard, Euromere / Gazechim Groupe / Polytor Sp. z o.o.
13:00-13:50
Bezskurczowy system narzędziowy, Paweł Tryzna, Baltazar Kompozyty Sp. z o.o. / Rapid tooling system, Paweł Tryzna, Baltazar Kompozyty Sp. z o.o.
14:00-14:50
Zastosowanie wyrobów z kompozytów o wysokiej odporności na temperaturę i korozję w kominach instalacji
grzewczych opalanych olejem, gazem i drewnem jak również w kominach przemysłowych, oraz w strukturach
komórkowych plastra miodu w skrzydłach drewnianych drzwi powstrzymujących rozprzestrzenianie się ognia,
Zoltán Skriba, Kompozitor Ltd. / Use of heat resistant and corrosion-proof composite products as chimney lining tube
for gas, oil, wood-burning boilers and industrial chimneys, for fire retardant wooden doors and heat resistant honeycomb panels, Zoltán Skriba, Kompozitor Ltd.
13
Lista nowości / List of novelties
BALTAZAR KOMPOZYTY Sp. z o.o.
Stand W63
• Alternatywny rozpuszczalnik dla acetonu. GRP Multi Cleaner to
innowacyjny, biodegradowalny i bezpieczny w stosowaniu dla
pracowników i środowiska, silny rozpuszczalnik przeznaczonym
do rozpuszczania szerokiej gamy żywic oraz polimerów takich jak
nienasycone żywice poliestrowe, żywice fenolowo-formaldehydowe, żywice aminowe, epoksydowe, oraz poliuretany. Zastosowanie GRP Multi Cleaner: czyszczenie narzędzi i akcesoriów do
laminowania ręcznego, czyszczenie urządzeń do mieszania i dozowania żywic, czyszczenie maszyn i linii technologicznych, usuwanie żywic z pojemników i kontenerów.
• An alternative eco-friendly solvent for acetone. GRP Multi Cleaner is an innovative, biodegradable and Eco-friendly solvents
designed to dissolve a wide range of resins and polymers such as
unsaturated polyester resins, phenol-formaldehyde resins, amino,
epoxy, and polyurethane. The use of GRP Multi Cleaner: cleaning
tools and accessories for hand lay-up, cleaning equipment for mixing and dosing resin, cleaning machines and technological lines,
removing resin from containers.
BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o.
Stand W21
• Grupa Bodo Möller Chemie stała się oficjalnym dystrybutorem
produktów Huntsman Advanced Materials na terenie większości
krajów Europy Wschodniej, w tym oczywiście w Polsce. W naszej
ofercie znajdują się także tkaniny węglowe, żywice termoutwardzalne, prepregi oraz kleje konstrukcyjne.
C-L Sp. z o.o.
Stand W13
• Firma C-L Sp. z o.o. informuje o rozszerzeniu swojej oferty żywic
konstrukcyjnych o doskonałe wyroby renomowanej firmy SIKA.
Rodzina żywic BIRESIN przygotowana jest do wszystkich metod
produkcyjnych. Jednocześnie wybrane żywice epoksydowe posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w produkcji lotniczej.
• C-L Company would like to introduce enlargement of its engineering resins offer excellent products of renowned SIKA company.
BIRESIN resin family is prepared for all production methods. Simultaneously selected epoxy resins have got certificates allowing
to use in the manufacture of aviation.
CONTEC Sp. z o.o.
Stand W22
• Klejarka taśmowa VEIT KANNEGIESSER FX 1000 CU. Najwyższy
standard oszczędności energii. Posiada bardzo dokładny system
regulacji ciśnienia oraz nowy system kontroli temperatury. Bardzo
prosty w obsłudze 7 “ ekran dotykowy.
14
• Continuous fusing machine VEIT KANNEGIESSER FX 1000 CU.
Highest standard of energy savings. Very sensitively adjustable
pressure system and new temperature control. Very simple operation by 7“ color- touch screen control.
• Przyjazny, kompaktowy, łatwy w utrzymaniu dla użytkownika GUNNAR TTC119 to szybki, cyfrowy jednowarstwowy system
cięcia warstw, zbudowany do pracy we wszystkich środowiskach
produkcyjnych. Przystosowany do cięcia płaskich kompozytów
i materiałów technicznych.
• The compact, user friendly and easy maintainable GUNNAR
TTC119 is a high speed digital single layer cutting system, built
to work in all production environments, cutting flat composites
and technical materials.
EC-TEST SYSTEMS Sp. z o.o.
Stand W93
• FLIR C2 – pierwsza kamera termowizyjna w rozmiarze kieszonkowym z pełnym wyposażeniem. Została opracowana dla specjalistów i podwykonawców branży budowlanej. Pozwala namierzyć punkty ciepłe sygnalizujące utratę energii, szkodę konstrukcyjną, usterki przewodów oraz wiele więcej.
• FLIR C2 – is first full-featured, pocket-sized thermal camera designed for building industry experts and contractors. Keep it on
you so you’re ready anytime to find hidden heat patterns that signal energy waste, structural defects, plumbing issues and more.
GRAKOM Aneta Suk
Stand W1
• Łódki ”PIK” , „2PIK” , ”ASPIK” 3 modele małych żaglowo – wiosłowo – motorowych łodzi. Obecnie wprowadzane na rynek (w
trakcie projektu).
• Słup ogłoszeniowy – nowoczesny wygląd wielofunkcyjny -stróżówka, kasa i inne.
• Kabina sauny parowej – modułowa – do zastosowania jako kabina łazienkowa.
• Kajaki – turystyczne, pływaki plażowe.
• Jacuzzi mobilne na przyczepie.
• Boats “PIK”, “2PIK”, “ASPIIK” currently placed on the market 3 models of small sail-rowing-motor boats, (during the project).
• The advertising column – modern design multifunctional-guard-room, cash and other.
• Cab-module-with steam sauna for use as a shower cabinet.
• Kayak-travel, floats beach.
• Jaccuzi mobile trailer.
HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o.
Stand W73
• Jesteśmy producentem tkanin szklanych AEROGLASS. Na targach
KOMPOZYT – EXPO® pokażemy tkaniny węglowe, szklane ara-
midowe oraz gotowe elementy wykonane z naszych materiałów
kompozytowych.
• We are producer of glass fabric AEROGLASS. On KOMPOZYT –
EXPO® fair we will show carbon, Kevlar, glass fabrics, carbon and
ready-made elements of our composite materials.
INCOTELOGY GmbH
Stand W59
• Rovingi i nici bazaltowe: dla aplikacji tekstylnych, tkaniny i geo-tekstylia bazaltowe: dla kompozytowych oraz budowlanych
aplikacji, siatki bazaltowe: do budowy dróg oraz zabezpieczeń
przed odłamkami skał, kompaundy bazaltowe: dla aplikacji termoplastycznych, bazaltowe mikro-włókno oraz mikrosfery: dla
high-performance aplikacji termoplastycznych, maty bazaltowe:
dla izolacji i ochrony przeciwpożarowej i wiele innych…
• Basalt fiber roving & yarns: for textile applications, basalt fiber
fabrics & geo-textiles: for composites and construction applications, basalt fiber mesh: for road construction & rock fall prevention, basalt fiber compounds: for thermoplastic applications,
basalt micro fiber & micro spheres: for high-performance thermoplastic applications, basalt fiber mats: for fire protection and
insulation applications and much more…
KROSGLASS S.A.
Stand W35
• Tkaniny hybrydowe: szklano-węglowe, szklano-bazaltowe oraz
szklano-lniane. Wzmocnienia hybrydowe są szansą dla konstruktorów do wykorzystania specyficznych cech tych włókien w różnych kombinacjach, stąd nasza propozycja.
• The hybrid fabrics: glass/carbon, glass/basalt and glass/flax are
a novelty in our offer. Hybrid reinforcements constitute an opportunity for the designers to use the specific features of these
fibres in various combinations; therefore we have prepared such
a proposal.
LERG S.A.
P1
• Żelkoty FlexCoat stanowią zewnętrzną, dekoracyjno-ochronną
warstwę laminatów. Nadają odporność na wodę, warunki atmosferyczne i czynniki mechaniczne a także połysk i kolor (wg skali RAL). Przeznaczone są do nakładania ręcznego oraz natrysku.
Marka FlexCoat obejmuje także żelkoty bezbarwne, głównie do
produkcji wyrobów z polimerobetonu.
• Gelcoats FlexCoat are the outer decorative and protective layer of
the laminates. LERG-produced gelcoats show resistance to water, atmospheric conditions and mechanical factors, they provide
gloss and color (according to RAL scale). Our offer includes gelcoats for manual application and for spraying. We offer also colourless gelcoats, mainly to the production of products of polymer concrete.
• Estromal DL.115 jest niskostyrenową, tiksotropowaną żywicą do
laminowania ręcznego oraz natrysku. Dobrze się aplikuje oraz
przesyca i zwilża włókno szklane. Żywica ta, łączy w sobie wysokie własności mechaniczne z odpowiednią podatnością na przetwarzanie. Ma stosunkowo niski skurcz podczas utwardzania oraz
odporność termiczną HDT 85°C.
• Estromal DL.115 is low-styrene, thixotropic resin for spray and
manual lamination. The resin is good in application, it easily penetrates and moistens fibre glass. Estromal DL.115 combines
high mechanical properties with the usefulness for production.
The special features of the product are low contraction during hardening and its HDT-85°C.
MAGNUM VENUS POLSKA
Stand W62
• The MVP Patriot™ Megaject Innovator Injection System charakteryzuje się: mocą, wszechstronnością, automatyzacją, wysoką
precyzją. Cechy: w pełni pneumatyczne, zautomatyzowane kontrolki, licznik cykli recyrkulacja, czujnik ciśnienia na formie (MPG),
zintegrowane kontrolki do: pistoletu, włącznikaTurbo Autosprue/
PPVS, kontrolki przemywania. Opcje: pneumatyczny PV Sensor,
pneumatyczny AutoCatch, kontrolka do ogrzewacza.
MASTERMODEL FHU JACEK KOCZWARA
Stand W13
• THERMOULD – technologia wytwarzania kompozytów w wysokich temperaturach, obecnie wytwarzamy formy kompozytowe
grzane do 125 st. C.
• CONDUCORE – technologia wytwarzania przewodzących elementów kompozytowych w technologii LRTM.
• AS-SET – wytwarzanie elementów kompozytowych z prepregów i proszkowej żywicy epoksydowej.
• Formy aluminiowe do prasowania prepregów.
• Inteligentne formy – system informatyczny służący do weryfikacji procesów wytwarzania elementów kompozytowych w technologii LRTM.
MONIT SHM Sp. z o.o.
Stand W92
• Trójwymiarowy system aktywnej termowizji to szybkie i precyzyjne narzędzie do nieniszczącego wykrywania uszkodzeń w materiałach kompozytowych. Posiada unikatową możliwość wizualizacji wyników pomiarów na przestrzennym modelu badanego obiektu.
• 3D active thermography system is a fast and accurate tool for
non-destructive detection of cracks and delaminations in composite materials. It has a unique ability to visualize the results of measurements on the spatial model of the tested object.
• System wizyjnej kontroli jakości pozwala na detekcję oraz klasyfikację wad powierzchniowych produktów z dużą precyzją. Umoż15
Lista nowości / List of novelties
liwia również kontrolę parametrów geometrycznych obiektów
oraz ocenę dokładności ich wykonania.
• Machine vision system for quality control applications allows for
high precision detection and classification of surface flaws. The
system enables the measurements of geometrical parameters of
objects and the assessment of the manufacturing accuracy.
NORTH THIN PLY TECHNOLOGY
Stand W55
• NTPT promuje prepreg przeznaczony dla branży: sportów motorowych, morskiej, sportu i wypoczynku, lotniczej i kosmonautycznej, dóbr luksusowych oraz technologię Automatycznego
Układania Taśm (ATL) i urządzenia do produkcji preform wielokierunkowych.
• NTPT will be promoting its range of prepreg materials for the motorsports, marine, sports & leisure, aerospace and luxury goods
markets. Also Automated Tape Laying (ATL) technology and equipment for efficient to manufacture multi-axial preforms.
PLOT ELECTRONICS
Stand W31
• Obrabiarka CNC typu Sentinel, która posiada najnowsze rozwiązania techniczne idealnie nadając się do form, prototypowania
i wycinania w kompozytach, drewnie, metalach, tworzywach.
Idealna pod głowicę pięcioosiową.
REJA Sp. z o.o.
ROMA Sp. z o.o
Stand W78
• Projekt wielozadaniowej, wysoce odpornej na czynniki atmosferyczne i chemiczne, kompozytowej kładki pieszo-rowerowej –
FOBRIDGE oraz innowacyjny projekt nakładek energochłonnych
na prowadnice barier drogowych – ENERBAR.
• Project of multi-task, highly resistant to atmospheric and chemical agents, composite bridge for pedestrians and cyclists – FOBRIDGE and innovative design of energy-absorbing cover shells
put on road guide bars – ENERBAR.
Stand W45
• PF07E – pasta narzędziowa do budowy modeli, przy użyciu maszyny CNC. Budowa modeli najwyższej jakości, przy użyciu frezarek CNC. Łatwa aplikacja na powierzchnię z drewna, MDF, kompozytu, oblaminowanego styropianu. Niski skurcz – do 0,9%.
Doskonałe wykończenie powierzchni już po obróbce mechanicznej, szybsza i tańsza metoda od alternatywnych systemów (poliuretan, epoksyd) Stabilność i wytrzymałość podczas budowy
modelu i odformowania elementu.
• PF07E – Millable with CNC, extrudable, tooling paste. For the
production of models of the top quality, using the CNC machines. Easy application on wooden supports, MDF, composites, fibreglass, polyurethane foam, coated polystyrene. Low shrinkage
– up to 0,9%. Excellent surface is obtain just after the milling,
faster and cheaper method of modeling than alternative systems
(polyurethane, epoxy). Stability and strength during lamination
and demoulding of the mould.
• E455 – bezsilikonowy środek rozdzielający na bazie wosku
w sprayu. Środek rozdzielczy w sprayu, łatwy w aplikacji, może
być używany przy produkcji matowych powierzchni, ułatwia
równomierne i dokładne nakładanie wosku. Poprawia wydaj-
16
ność odformowania w wielu procesach, w tym RTM, infuzja, odlewy itp.
• E455 is a non-silicone sprayable wax release agent. Release agent
that goes on with every application and could be used to create
matte finished parts, provide touch up wax application. Improves
molding efficiency in many processes including injection, compression, vacuum form, and pour cast molding.
• A353 – trwały środek rozdzielający w sprayu. Brak transferu środka rozdzielającego na wyrób. Jest on używany do aplikacji w obszarach trudno dostępnych, ułatwia równomierne i dokładne nakładanie. Pojedyncza aplikacja wystarcza na wiele odformowań.
• A353 is a long lasting sprayable release agent. Non-transferring
release agent. It is used for applications with areas hard to reach
or for touch up applications. A single application will allow multiple molding cycles.
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o.
Stand W79
• Kabina tramwajo-pociągu TTNG z rodziny CITADIS DUALIS produkowanego przez firmę ALSTOM TRANSPORT. Grupa Stratiforme Compreforme dostarcza kompleksowy produkt wraz z zainstalowanymi
szybami, okablowaniem, mechanizmami np. wycieraczek, światłami.
• TTNG tram-train cabin which belongs to the CITADIS DUALIS vehicles family produced by ALSTOM TRANSPORT company. Stratiforme Compreforme Group delivers complexed product together
with windscreens, cabling, mechanism like: wipers, lights.
THINKY CORPORATION
Stand W32
• Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne Thinky. Jednoczesne mieszanie, odpowietrzanie i dyspergowanie. Nowoczesne urządzenia
stosowane w przetwórstwie: klejów, żywic silikonowych i epoksydowych, nanorurek węglowych itp. Zapraszamy na stoisko W32.
• Thinky Planetary Centrifugal Mixer. Simultaneous Mixing, Degassing and Disperging. Applied in processing of various materials:
adhesives, silicon resins, epoxy resins, carbon nanotubes etc. We
invite you to our booth: W32
Plan hali
Floor plan
Lista wystawców
List of exhibitors
Bran˝owy
spis wystawców
Scope of exhibitors
hala WISŁA
WISŁA hall
• plan hali
EUROTOOL
®
21. Mi´dzynarodoweTargi Obrabiarek, Narz´dzi i Urzàdzeƒ do Obróbki Materia∏ów
Kraków,18-20 paêdziernika 2016
www.eurotool.krakow.pl
Spis wystawców / List of exhibitors
Nazwa firmy / Company name .................. Stoisko / Stand
• 3DKREATOR Sp. z o.o. .............................................................. W34
• ACC SILICONES ........................................................................ W36
• ACRALOCK EBS LLC ................................................................. W76
• ACRALOCK EBS GmbH ............................................................ W76
• ACRYSTAL ............................................................................... W36
• AEC POLYMERS ....................................................................... W80
• AHLSTROM GLASSFIBRE OY ................................................... W80
• AIREX AG ................................................................................. W36
• AIRTECH EUROPE Sarl ............................................................. W36
• AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI ................................................... W91
• AKZO NOBEL ........................................................................... W13
• ALUGRAF F.H.U. B. I R. SKRZĄTEK s.c. ..................................... W50
• AMORIM CORK COMPOSITES S.A. .......................................... W90
• AOC RESINS .................................................................................. –
• ARTVAC-PLUS ........................................................................... W8
• ASHLAND POLAND Sp. z o.o. .................................................. W13
• ATASZEK FH B. KOŁODZIEJSKA ............................................... W76
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp.k. ......................... W3
• AVINTIV (PGI) ......................................................................... W80
• AXALTA ................................................................................... W80
• BALTAZAR KOMPOZYTY Sp. z o.o. .......................................... W63
• BASF .......................................................................................... W6
• BASOB ..................................................................................... W29
• BIKKOPLAST Sp. z o.o. PRZETWÓRSTWO TWORZYW
SZTUCZNYCH .......................................................................... W95
• BLUE RAY a.s. SAHOS a.s. ....................................................... W72
• BODO MÖLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o. ............................. W21
• BORGA Sp. z o.o. ..................................................................... W64
• BOWI ABRAMOWICZ Spółka Jawna ...................................... W12
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ................................................. W56
• BÜFA COMPOSITE SYSTEMS GmbH & CO. KG ........................ W63
• BÜFATEC .................................................................................. W63
• C. CRAMER GmbH & CO. KG ................................................... W36
• C.M.P. GmbH ........................................................................... W36
• C-L Sp. z o.o. ........................................................................... W13
• CAMELYAF ............................................................................... W13
• CARBON FOX Sp. z o.o. ............................................................ W90
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. .......................................................... W33
• CETEX INSTITUT FÜR TEXTIL- UND
VERARBEITUNGSMASCHINEN GEMEINNÜTZIGE GmbH ........ W88
• CHEM-TECH DISTRIBUTION MARCIN MACH .......................... W82
• CHEMIA I BIZNES EPS MEDIA EWELINA PŁOŃSKA-STEPULAK .... W110
• CHOMARAT ............................................................................. W29
• CIECH SARZYNA S.A. .............................................................. W47
• COMPOSITE EUROPE REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND GmbH ... W87
• COMPOSITES REVIEW WYDAWNICTWO BUSINESS IMAGE . W111
• CONNECTOR.PL Sp. z o.o. Sp.k. ............................................... W13
• CONSTANT Sp. z o.o. ............................................................... W18
• CONTEC Sp. z o.o. .................................................................... W22
• CONVERIS Sp. z o.o. ................................................................. W95
• CREE YACHT ............................................................................. W52
Nazwa firmy / Company name .................. Stoisko / Stand
• GRUPA CSV Sp. z o.o. .............................................................. W61
• DENNERT PORAVER GmbH ..................................................... W89
• DIAB Sp. z o.o. ......................................................................... W62
• DOW CORNING ......................................................................... W6
• DSM COMPOSITE RESINS ....................................................... W63
• DYMAX .................................................................................... W36
• EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. .................................................... W93
• EBALTA KUNSTSTOFF GmbH .................................................. W77
• EUROMERE SPRAY CORE ........................................................ W29
• EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GmbH .................................. W75
• FANUM Sp.j. ............................................................................ W23
• FARRL GmbH .......................................................................... W89
• FEMCOMP ENGINEERING AB .................................................. W13
• FOLLER s.r.o. ............................................................................ W36
• FORMAX .................................................................................. W61
• FORTIS SAXONIA e.v. .............................................................. W88
• FRAUNHOFER-IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FÜR
TEXTILE STRUKTUREN STEX ................................................... W88
• GDP KORAL s.r.o. ..................................................................... W27
• GEISS AG ................................................................................. W43
• GERBER TECHNOLOGY ............................................................ W15
• GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA .......................................... W94
• GRAKOM ANETA SUK ............................................................... W1
• GRM SYSTEMS s.r.o. ................................................................ W28
• GRM SYSTEM Sp. z o.o. ........................................................... W28
• GRP TOOLS .............................................................................. W80
• GROUPE GAZECHIM ................................................................ W29
• GUNNAR INTERNATIONAL ...................................................... W22
• GUSTAV GERSTER GmbH & CO. KG ......................................... W90
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. ........................................... W73
• HEISSLUFTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. ........................................ W4
• HEXCEL HOLDING GmbH ........................................................ W36
• HEXION ................................................................................... W61
• HOFFMANN MINERAL GmbH ................................................. W89
• HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME GmbH ...................... W43
• ICR ........................................................................................... W80
• IDEA MONEY ......................................................................... W113
• INCOTELOGY GmbH ................................................................ W59
• INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III ...... W95
• INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
IM. R. SZEWALSKIEGO PAN .................................................... W52
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ......................... W42
• INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA ......................................... W96
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA ..................................................................... W37
• INTEC s.r.l. ............................................................................... W45
• INTEX Sp. z o.o. ....................................................................... W15
• ITA TOOLS Sp. z o.o. ................................................................. W44
• JOST CHEMICALS .................................................................... W36
• JUKI ......................................................................................... W22
• KAUPOSIL P.P.H.U. TOMASZ CIEŚLAK ........................................ W9
• KLEBCHEMIE GmbH & CO.KG ................................................. W38
• KMP PLASTICS KATARZYNA BROWAREK ............................... W43
21
Spis wystawców / List of exhibitors
Nazwa firmy / Company name .................. Stoisko / Stand
• KROSGLASS S.A. ..................................................................... W35
• KSM KUMOR STAŃDO Sp.j. C.A.T. ........................................... W14
• KWARTALNIK MATERIAŁY KOMPOZYTOWE MEDIA TECH s.c. ... W108
• LAMINOPOL Sp. z o.o. ............................................................. W13
• LANTOR .......................................................................... W13/W45
• LAVESAN s.r.l. .......................................................................... W20
• LAVESAN POLAND Sp. z o.o. ................................................... W20
• LEICHTBAU SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH ....... W25
• LEICHTBAU ZENTRUM SACHSEN GmbH ................................ W25
• LERG S.A. .................................................................................... P1
• LiMA C3 CHEMNITZER VERANSTALTUNSZENTREN GmbH ........ W100
• LORD ....................................................................................... W29
• LYNX POLAND ......................................................................... W99
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ......................................... W74
• MAGNUM VENUS POLSKA ..................................................... W62
• MAKA SYSTEMS GmbH .......................................................... W57
• MARBOCOTE Ltd. .................................................................... W50
• MASTERMODEL FHU JACEK KOCZWARA ............................... W13
• MAYER & MAYER GmbH ............................................... W45/W76
• MECHANIK MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH ..................................................... W106
• MEGAN Sp. z o.o. - ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE ................ W48
• METYX .................................................................................... W13
• MILAR Sp. z o.o. ...................................................................... W36
• MINBUD P.P.H. R.SIKORSKI, Z.ŻAREK I WSPÓLNICY Sp.j. .......... W7
• MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY RAVEN MEDIA Sp. z o.o. ... W109
• MONIT SHM Sp. z o.o. ............................................................. W92
• MSP MARCIN SZENDER .......................................................... W19
• N-POL KRZYSZTOF NOGA ....................................................... W39
• NAPĘDY I STEROWANIE MIESIĘCZNIK NAUKOWOTECHNICZNY WYDAWNICTWO DRUK-ART s.c. .................... W107
• NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. ............................................. W25
• NORTH THIN PLY TECHNOLOGY sàrl ....................................... W55
• OBO WERKE GmbH & CO. KG .................................................. W36
• OGI4 Sp. z o.o. ...................................................................... W102
• OLIN EPOXY .............................................................................. W6
• OWENS CORNING .......................................................... W29/W45
• ONER CARBON Sp. z o.o. ......................................................... W68
• OXYTOP Sp. z o.o. .................................................................... W41
• P-D FIBREGLASS ..................................................................... W54
• PERMABOND .......................................................................... W36
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA .............................................. W13
• PLOT ELECTRONICS PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI .................... W31
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. .................................................................................. W10
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ...................................................................... W25
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY .... W95
• POLON-IZOT Sp. z o.o. ............................................................. W69
• POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ............................ W16
• POLYNT COMPOSITES ............................................................. W29
• POLYPROCESS ......................................................................... W36
22
Nazwa firmy / Company name .................. Stoisko / Stand
• POLYTOR Sp. z o.o. .................................................................. W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. .......................................................... W77
• PREMIUM SOLUTIONS POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. ..................................................... W102
• PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE ITER ................. • PROMOX spa ........................................................................... W61
• RAWAG Sp. z o.o. ..................................................................... W90
• REICHHOLD CZ s.r.o. ................................................................ W45
• REJA Sp. z o.o. ......................................................................... W45
• ROMA Sp. z o.o. ....................................................................... W78
• RÜHL PUROMER GmbH .......................................................... W80
• RYMATEX Sp. z o.o. ................................................................. W40
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUT e.v. .................. W88
• SAERTEX GmbH ...................................................................... W36
• SAFILIN Sp. z o.o. .................................................................... W30
• SAMAR P.P.H. ........................................................................... W26
• SCIGRIP ADHESIVES Ltd. ......................................................... W50
• SCOTT & FYFE ......................................................................... W80
• SCOTT BADER CO. Ltd. ............................................................. W61
• SELCOM ................................................................................... W29
• SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI, E.BORZYMOWSKA-RESZKA,
A.RESZKA Sp.j. ........................................................................ W53
• SILSPEK RUBBER Sp. z o.o. Sp.k. ............................................. W60
• SIRCA spa ................................................................................ W80
• SMARTTECH SKANER3D.PL Sp. z o.o. ..................................... W86
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .................................. W89
• SPHERTEX GmbH .................................................................... W61
• STONER ................................................................................... W45
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ............................................ W79
• STREFA USŁUG 3D .................................................................. W85
• SURFPOL PPHU JACEK WOŹNIAK ........................................... W28
• SYNTHENE .............................................................................. W36
• SWAP ...................................................................................... W80
• TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. ..................................................... W72
• TECHNICAL TEXTILES .............................................................. W36
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ FAKULTÄT FÜR
MASCHINENBAU PROFESSUR STRUKTURLEICHTBAU
UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG ......................................... W88
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN INSTITUT FÜR
LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK ................................. W25
• TECHPLAST Sp. z o.o. .............................................................. W95
• TECHNIKA FILTRACJI RUDFIL s.c. ............................................ W46
• TECHNIKI SYSTEMOW APLIKACYJNYCH Sp. z o.o. ................. W61
• THERMHEX WABEN GmbH ..................................................... W36
• THINKY CORPORATION ........................................................... W32
• TOHO TENAX ........................................................................... W36
• TRELLEBORG AEM .................................................................. W50
• TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o. ................................... W95
• UNECO ..................................................................................... W50
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp.k. .............................. W74
• UNITED INITIATORS AB .................................................. W45/W63
• UNIVAR POLAND Sp. z o.o. ....................................................... W6
• VEIT ......................................................................................... W22
Nazwa firmy / Company name .................. Stoisko / Stand
• VELOX GmbH .......................................................................... W80
• VIRTEK ..................................................................................... W15
• VOSSCHEMMIE ....................................................................... W61
• WAKOB Sp. z o.o. .................................................................... W71
• WALLLAB s.c. ............................................................................ W9
• WEST & SENIOR Ltd. ............................................................... W83
• WIRTSCHAFTSÖRDERUNG SACHSEN GmbH .......................... W25
• WOLFANGEL GmbH ................................................................ W80
• XIAMETER FROM DOW CORNING ........................................... W36
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE ......................................................................... W97
• ZAKŁAD KOMPOZYTÓW BELLA Sp. z o.o. .............................. W11
• ZÜND SYSTEMTECHNIK AG .................................................... W14
23
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
I. SUROWCE / RAW MATERIALs
1. Włókna / Fibres
Włókna szklane / Glass fibre
• AHLSTROM GLASSFIBRE OY.....................................................W80
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CL Sp. z o.o. ...............................................................................W13
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• KROSSGLASS S.A. .....................................................................W35
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• P-D GLASSEIDEN GmbH OSCHATZ...........................................W54
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• RYMATEX Sp. z o.o. ...................................................................W40
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
• VELOX GmbH ............................................................................W84
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Włókna węglowe / Carbon fibre
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• P-D GLASSEIDEN GmbH OSCHATZ...........................................W54
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
24
•
•
•
•
REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
VELOX GmbH ............................................................................W84
Włókna naturalne / Natural fibre
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• SAFILIN Sp. z o.o. ......................................................................W30
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Włókna metalowe / Metal fibre
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
Aramidy / Aramid
• AHLSTROM GLASSFIBRE OY.....................................................W80
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• VELOX GmbH ............................................................................W84
2. Żywice / Resins
Żywice poliestrowe / Poliester resin
• AOC RESINS ...................................................................................–
• ASHLAND PERFORMANCE MATERIALS ....................................W13
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• LERG S.A. ......................................................................................P1
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
•
•
•
•
•
•
•
•
NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. ...............................................W25
POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
RŰHL PUROMER GmbH............................................................W80
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
VELOX GmbH ............................................................................W84
WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
Żywice epoksydowe / Epoxyde resin
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
• ASHLAND PERFORMANCE MATERIALS ....................................W13
• ATASZEK F.H. .............................................................................W76
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. ...............................................W25
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
• WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Żywice winyloestrowe (ester winylowy) / Vinylester resin
• ASHLAND PERFORMANCE MATERIALS ....................................W13
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
•
•
•
•
•
•
•
MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. ...............................................W25
POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
VELOX GmbH ............................................................................W84
WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
Żywice fenolowe / Phenolic resin
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• LERG S.A. ......................................................................................P1
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• VELOX GmbH ............................................................................W84
Żywice poliuretanowe / Polyurethane resin
• ATASZEK F.H. .............................................................................W76
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
• RŰHL PUROMER GmbH............................................................W80
• WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
Żywice termoutwardzalne pochodzenia organicznego /
Bio-based thermosetting resin
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Żywice termoplastyczne / Thermoplastic resin
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Silikon / Silicon
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
25
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
•
•
•
•
PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
SILSPEK RUBBER Sp. z o.o. Sp. k. ..............................................W81
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
3. Żelkoty i powłoki / Gelcoats & coatings
Żelkoty / Gelcoats
• ASHLAND PERFORMANCE MATERIALS ....................................W13
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LERG S.A. ......................................................................................P1
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
• VELOX GmbH ............................................................................W84
• WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
Topkoty / Topcoats
• ASHLAND PERFORMANCE MATERIALS ....................................W13
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
• VELOX GmbH ............................................................................W84
• WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
4. Kleje, kity, spoiwa / Glues, putties, adhesives
Środki adhezyjne / Adhesives
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
26
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATASZEK F.H. .............................................................................W76
BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG...................................................W38
LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
VELOX GmbH ............................................................................W84
Środki klejące / Sizing agents
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
• ATASZEK F.H. .............................................................................W76
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG...................................................W38
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
Środki zwilżające / Wetting agents
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG...................................................W38
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
Środki smarujące / Lubricants
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG...................................................W38
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
5. Wypełniacze / Fillers
Proszek (talk, mika, węglan wapnia, krzemionka, tlenek
glinu) / Powder (aluminas, calcium carbonate, silica, talc, mica)
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• HOFFMANN MINERAL GmbH ..................................................W89
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• VELOX GmbH ............................................................................W84
Granulki (mikro & makro) / Beads (micro & macro)
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• DENNERT PORAVER GmbH.......................................................W89
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
6. Dodatki, modyfikatory / Additives, modifiers
Środki pomocnicze przy obróbce / Processing AIDS
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• RŰHL PUROMER GmbH............................................................W80
Środki do modyfikacji właściwości / Modifiers
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Surowce do produkcji farb, tuszy, spoiw / Materials for
paint, ink and filler production
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
Przyspieszacze / Accelerator
• AKZONOBEL POLYMER CHEMISTRY .........................................W13
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
Katalizatory / Catalyst
• AKZONOBEL POLYMER CHEMISTRY .........................................W13
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• RŰHL PUROMER GmbH............................................................W80
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• VELOX GmbH ............................................................................W84
Farby, emalie, lakiery, barwniki i pigmenty / Paints,
varnish, enamel, dyestuff and pigment
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
• UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
• WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
27
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Utwardzacze / Hardeners
• AKZONOBEL POLYMER CHEMISTRY .........................................W13
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• OXYTOP Sp. z o.o.......................................................................W45
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• RŰHL PUROMER GmbH............................................................W80
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• UNIVAR POLAND Sp. z o.o. .........................................................W6
Nanocząsteczki / Nano particles
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
7. Osnowy kompozytowe / Composite coatings
Powłoki płynne, proszkowe / Liquid and powder coatings
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
Powłoki z tworzyw sztucznych / Plastic coatings
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
Środki do obróbki powierzchni / Surface treatment agents
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
Piaskowanie i czyszczenie na mokro
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
8. Materiały jądrowe (rdzeniowe) / Core materials
Struktury piankowe (tworzywa termoplastyczne,
duroplasty) / Foam structure (thermoplastic resin,
termosetting resin)
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
VELOX GmbH ............................................................................W84
Struktury plastra miodu (Nomex®, aluminium, tworzywa)
/ Honeycomb structures (Nomex®, aluminium, plastics)
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• VELOX GmbH ............................................................................W84
Materiały naturalne / Natural materials
• AMORIM CORK COMPOSITES S.A.............................................W90
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
9. Przetwórstwo gumy / Rubber processing
Materiały, komponenty, mieszanki wzmacniające gumę /
Materials, components, rubber hardening compounds
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
Środki chemiczne, dodatki do gumy / Chemical agents,
rubber additives
• BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ...................................................W56
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
•
•
•
•
•
•
Produkty i półfabrykaty z gumy / Finished and intermediate
rubber products
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
•
•
•
•
•
•
II. PRODUKTY POŚREDNIE KOMPOZYTOWE / INTERMEDIATE
PRODUCTS
9. Materiały tekstylne (półwyroby włókniste płaskie) /
Textiles
Tkaniny / Fabric
• AHLSTROM GLASSFIBRE OY.....................................................W80
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• KROSSGLASS S.A. .....................................................................W35
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• P-D GLASSEIDEN GmbH OSCHATZ...........................................W54
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• VELOX GmbH ............................................................................W84
Maty / Veil, mat or unwoven
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• KROSSGLASS S.A. .....................................................................W35
LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
WALTER MÄDER AG COMPOSITES ...........................................W74
MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
P-D GLASSEIDEN GmbH OSCHATZ...........................................W54
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
VELOX GmbH ............................................................................W84
Taśmy / Tape
• AHLSTROM GLASSFIBRE OY.....................................................W80
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• VELOX GmbH ............................................................................W84
Roving / Roving
• AHLSTROM GLASSFIBRE OY.....................................................W80
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• KROSSGLASS S.A. .....................................................................W35
• LAVESAN s.r.l. ...........................................................................W20
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• P-D GLASSEIDEN GmbH OSCHATZ...........................................W54
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• VELOX GmbH ............................................................................W84
29
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
Sploty / Fabrics
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
Kształtowniki / Hollow section
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
Pręty / Bars
• KROSSGLASS S.A. .....................................................................W35
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
10. Półwyroby oparte na włóknach okrągłych / Textles
Siatki / Meshwork
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• VELOX GmbH ............................................................................W84
Plecionki / Knitted fabrics
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• VELOX GmbH ............................................................................W84
11. Prepregi / Prepregs
• AHLSTROM GLASSFIBRE OY.....................................................W80
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BODO MŐLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o................................W21
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o. .............................................W73
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• KOMPOZITOR PLASTICS DEVELOPING Ltd................................W71
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. ...............................................W25
• NORTH THIN PLY TECHNOLOGY Sp. z o.o. .................................W55
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• VELOX GmbH ............................................................................W84
30
12. Nanokompozyty / Nanocomposites
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
13. Panele sandwiczowe / Sandwich panels
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• KOMPOZITOR PLASTICS DEVELOPING Ltd................................W71
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. ...............................................W25
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• RFWW-RAWAG Sp. z o.o. .........................................................W90
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
14. Struktury hybrydowe / Hybrids structures
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• KROSSGLASS S.A. .....................................................................W35
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. ...............................................W25
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• RAWAG Sp. z o.o. ......................................................................W90
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
15. Kompozyty metalowe / Metal composite
Wyroby z kompozytów metalowych / Metal composites
products
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
Fazy zbrojące dla kompozytów metalowych (proszki,
włókna, reformy ceramiczne) / Armoring phase for metal
composites (powders, fibres, ceramic reforms)
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
Procesy wytwórcze, narzędzia i maszyny do ich realizacji /
Manufacturing processes, tools and machines
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
Metody badawcze kompozytów metalowych / Metal
composites research methodes
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
Technologie otrzymywania kompozytów / Manufacturing
Technologies
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
Kompozyty wysokotemperaturowe / High temperature
composites
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
Nanokompozyty / Nanocomposites
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
17. Kompozyty konstrukcyjne / Construction composite
Beton wzmocniony / Armored concrete
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
Posadzki przemysłowe / Industrial Floors
• CIECH SARZYNA S.A. ................................................................W47
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o......................................W95
Wzmocnienia konstrukcji / Construction reinforcements
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
Kleje, uszczelniacze / Glues, sealers
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
• ATASZEK F.H. .............................................................................W76
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• REJA Sp. z o.o. ...........................................................................W45
16. Kompozyty ceramiczne / Ceramic composite
III. PRODUKTY KOMPOZYTOWE / COMPOSITE PRODUCTS
Komponenty w postaci proszków i włókien / Powder and
fibre components
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. k. ...............................W74
Płyty / Plates
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
31
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
• FORTIS SAXONIA e. V. ...............................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA...........................................W96
• KOMPOZITOR PLASTICS DEVELOPING Ltd................................W71
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• NORTH THIN PLY TECHNOLOGY Sp. z o.o. .................................W55
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
• ROMA Sp. z o.o. ........................................................................W78
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• WAKOB Sp. z o.o. ......................................................................W75
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Rury / Tubes
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FORTIS SAXONIA e. V. ...............................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• GRM SYSTEMS s.r.o. .................................................................W28
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
• NORTH THIN PLY TECHNOLOGY Sp. z o.o. .................................W55
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• WAKOB Sp. z o.o. ......................................................................W75
Profile / Profiles
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FORTIS SAXONIA e. V. ...............................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• KROSSGLASS S.A. .....................................................................W35
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
32
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• WAKOB Sp. z o.o. ......................................................................W75
Pojemniki / Containers, tanks
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FORTIS SAXONIA e. V. ...............................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o......................................W95
• WAKOB Sp. z o.o. ......................................................................W75
• ZAKŁAD KOMPOZYTÓW Sp. z o.o.............................................W11
Elementy formowane (prototypy, produkcja seryjna) /
Custom parts (prototypes & serie production)
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FORTIS SAXONIA e. V. ...............................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• ROMA Sp. z o.o. ........................................................................W78
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o......................................W95
• ZAKŁAD KOMPOZYTÓW Sp. z o.o.............................................W11
Elementy budowlane / Components
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FORTIS SAXONIA e. V. ...............................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• ROMA Sp. z o.o. ........................................................................W78
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUTE e.V...................W88
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
Produkty dla użytkowych dziedzin przemysłu
(rolnictwo, lotnictwo, motoryzacja, przemysł
obronny, stoczniowy, kolejnictwo, komunikacja
masowa, medycyna, przemysł sportowy, energia
wiatrowa, przemysł energetyczny i elektroniczny)
/ Products for application industries (agriculture, aerospace,
automotive, defence, marine, rail, mass transit, medical,
consumer products, wind energy, electrical & electronic)
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• P-D GLASSEIDEN GmbH OSCHATZ...........................................W54
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• RFWW-RAWAG Sp. z o.o. .........................................................W90
• ROMA Sp. z o.o. ........................................................................W78
• RYMATEX Sp. z o.o. ...................................................................W40
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o......................................W95
• ZAKŁAD KOMPOZYTÓW Sp. z o.o.............................................W11
IV. MASZYNY, NARZĘDZIA, PRODUKTY POMOCNICZNE /
MACHINES, TOOLS, ANCILLARY PRODUCTS
17. Produkcja i obróbka włókien / Fiber production and
treatment
Piece przeznaczone do produkcji i obróbki włókien / Ovens
dedicated to glass fiber production
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
Przewijarki / Winders
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
Maszyny do produkcji, impregnacji i cięcia tkanin
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• CONTEC Sp. z o.o. ......................................................................W22
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
Inne / Other machines
• BLUE RAY a.s. (SAHOS and BRAY CNC CENTRES) ....................W76
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• CONTEC Sp. z o.o. ......................................................................W22
• FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK Sp. J. ..........................................W23
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• MEGAN Sp. z o.o. ......................................................................W48
• SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI .............................................W53
• SMARTTECH SKANER3D.PL ......................................................W86
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
• THINKY......................................................................................W32
18. Formy / Moulds
Formy metalowe / Metal moulds
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
• PLOT ELECTRONICS ...................................................................W31
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
33
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
•
•
•
•
POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
SAMAR P.P.H..............................................................................W26
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
ZAKŁAD KOMPOZYTÓW Sp. z o.o.............................................W11
Formy kompozytowe / Composite moulds
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
• BLUE RAY a.s. (SAHOS and BRAY CNC CENTRES) ....................W76
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• KAUPOSIL P.P.H.U. .......................................................................W9
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• MINBUD P.P.H. .............................................................................W7
• PODLASKA WYTWÓRNIA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH
Sp. z o.o. ....................................................................................W10
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
Pasty do modelowania i polerowania / Tooling pastes
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• PREC-ODLEW Sp. z o.o. ............................................................W77
Uszczelniacze i powłoki / Sealers & coatings
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• VELOX GmbH ............................................................................W84
• WEST AND SENIOR Ltd. ............................................................W83
Sprzęt do konserwacji i czyszczenia form / Moulds
maintenance and clearing Equipment
• ALUGRAF F.H.U. ........................................................................W50
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• GRUPA CSV Sp. z o.o. ................................................................W65
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
Adherenty / Moulds release agents
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• FARRL GmbH ............................................................................W89
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. .....................................................W89
• VELOX GmbH ............................................................................W84
34
19. Produkcja i obróbka żywic / Resin handling
Systemy dozujące / Dispensing Systems
• ATASZEK F.H. .............................................................................W76
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BOWI ABRAMOWICZ Sp. J........................................................W12
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
Mieszalniki / Mixers
• ATASZEK F.H. .............................................................................W76
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• BOWI ABRAMOWICZ Sp. J........................................................W12
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
Maszyny, materiały i narzędzia służące do impregnacji /
Machines, materials and tools for impregnation
• ARTVAC-PLUS .............................................................................W8
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
20. Maszyny i narzędzia stosowane w procesach /
Machines & tools dedicated to a process
Rozpylacze / Spraying machine
• HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. ........................................W4
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
Wtryskiwarki / Injection machine
• HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. ........................................W4
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
Wyciskarki do klejów / Glue guns
• ATASZEK F.H. .............................................................................W76
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
Autoklawy / Autoclaves
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
Maszyny do kształtowania wstępnego / Preforming machine
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
Maszyny do produkcji, impregnacji i cięcia tkanin / Putties
machines
• INTEX Sp. z o.o. .........................................................................W15
•
•
•
•
MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
Maszyny i narzędzia do formowania kontaktowego /
Machine and tools for contact moulding
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GEISS AG ...................................................................................W43
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• KMP PLASTICS ..........................................................................W43
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
Maszyny do wytwarzania komponentów włóknistych /
Fiber placement machine
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
Maszyny do formowania bezpośredniego / Direct moulding
machine
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• GEISS AG ...................................................................................W43
• KMP PLASTICS ..........................................................................W43
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• MAKA SYSTEMS GmbH............................................................W57
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
Maszyny do nawijania włókien / Filament winding machine
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
Maszyny do szybkiego prototypowania / Rapid prototyping
machine
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. ......................................................W93
• FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK Sp. J. ..........................................W23
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• LYNX..........................................................................................W99
• STREFA USŁUG 3D ....................................................................W85
Maszyny do prasowania ciągłego / Pultrusion machine
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
Narzędzia z ostrzami z materiałów supertwardych / Sharp
tools made of superhard materials
• HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME GmbH .......................W43
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• KMP PLASTICS ..........................................................................W43
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• N-POL .......................................................................................W39
Maszyny RTM / RTM machines
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
Narzędzia do obróbki materiałów kompozytowych / Tools
for composites machining
• BOWI ABRAMOWICZ Sp. J........................................................W12
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
35
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK Sp. J. ..........................................W23
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. ........................................W4
HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME GmbH .......................W43
INTEX Sp. z o.o. .........................................................................W15
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
ITA TOOLS Sp. z o.o....................................................................W44
KMP PLASTICS ..........................................................................W43
KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
N-POL .......................................................................................W39
PLOT ELECTRONICS ...................................................................W31
POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
Narzędzia do pultruzji / Pultrusion tools
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• KMP PLASTICS ..........................................................................W43
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
• POLON-IZOT Sp. z o.o. ...............................................................W69
Narzędzia do tłoczenia i prasowania / Compression moulds
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• KMP PLASTICS ..........................................................................W43
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
• POLON-IZOT Sp. z o.o. ...............................................................W69
Urządzenia pomiarowe do badań i kontroli jakości /
Measurement and control instruments and applications
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CHEM-TECH DISTRIBUTION ......................................................W82
• EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. ......................................................W93
• INTEX Sp. z o.o. .........................................................................W15
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MONIT SHM Sp. z o.o................................................................W92
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLON-IZOT Sp. z o.o. ...............................................................W69
36
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
• SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI .............................................W53
Żelkociarki / Gelcoaters
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
• POLYTOR Sp. z o.o. ....................................................................W29
21. Oprogramowanie / Software
Projektowanie, wzornictwo / Dimensioning, design
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• INTEX Sp. z o.o. .........................................................................W15
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
Kalkulacja / Estimating
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
Modelowanie i symulacja / Modeling, simulation
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. ......................................................W93
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
Baza danych materiałów / Materials database
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
Inne / Other software
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• SMARTTECH SKANER3D.PL ......................................................W86
V. OCHRONA ŚRODOWISKA / ENVIRONMENT
Sprzęt do czyszczenia pomieszczeń / Clean room equipments
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MEGAN Sp. z o.o. ......................................................................W48
Sprzęt zapewniający bezpieczeństwo / Safety equipment
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
• WAKOB Sp. z o.o. ......................................................................W75
Odzież ochronna
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
VI.USŁUGI / SERVICES
Obróbka CNC kompozytów / CNC machining of composites
• BLUE RAY a.s. (SAHOS and BRAY CNC CENTRES) ....................W76
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• MSP MARCIN SZENDER ............................................................W19
• ONER CARBON Sp. z o.o. ...........................................................W68
• PLOT ELECTRONICS ...................................................................W31
• RFWW-RAWAG Sp. z o.o. .........................................................W90
• ROMA Sp. z o.o. ........................................................................W78
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• ZAKŁAD KOMPOZYTÓW Sp. z o.o.............................................W11
Usługi recyklingowe (systemy recyklingu kompozytów,
recykling zuzytych środków chemicznych, materiały
kompostowalne, polimery i kompozyty z surowców
odnawialnych / Recycling services (composites recycling systems,
recycling of chemical waste, compostable materials, polymers and
composites made of renewable resource
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
GEMEINNŰTZIGE GmbH ...........................................................W88
• EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. ......................................................W93
• FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN FŰR
TEXTILE STRUKTUREN STEX .....................................................W88
• GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA ............................................W94
• INCOTELOGY GmbH ..................................................................W59
• INSTITUT FŰR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN .......................................W25
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• KSM KUMOR, STAŃDO Sp. J. C.A.T. ..........................................W14
• LEICHTBAU-SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH.........W25
• LEICHTBAU-ZENTRUM SACHSEN .............................................W25
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• MONIT SHM Sp. z o.o................................................................W92
• MSP MARCIN SZENDER ............................................................W19
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
• RFWW-RAWAG Sp. z o.o. .........................................................W90
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o......................................W95
• WIRTSCHAFTSFŐRDERUNG SACHSEN GmbH ..........................W25
Wzornictwo przemysłowe / Industrial design
• 3D KREATOR Sp. z o.o................................................................W34
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MASTERMODEL F.H.U. JACEK KOCZWARA ...............................W13
• ONER CARBON Sp. z o.o. ...........................................................W68
• SAMAR P.P.H..............................................................................W26
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ .....................................W88
Usługi doradcze, szkolenia / Consultants, chamber of commerce
• AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp. k. ..........................................W3
• BALTAZAR KOMPOZYTY ...........................................................W63
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA ............................................W94
• HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o. ........................................W4
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA .......................................................................W37
• MAGNUM VENUS POLSKA .......................................................W62
• MILAR Sp. z o.o. ........................................................................W36
• PHOENIX EQUIPMENT POLSKA ................................................W13
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ ........................................................................W25
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ................................................W95
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
• TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o......................................W95
• WIRTSCHAFTSFŐRDERUNG SACHSEN GmbH ..........................W25
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYSTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE CENTRUM TECHNOLOGII (BIO)KOMPOZYTÓW ......W97
Badania i rozwój / Research & development
• CARBON FOX Sp. z o.o...............................................................W90
• CASP SYSTEM Sp. z o.o. ............................................................W33
• CETEX INSTITUT FŰR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
Wydawnictwa (prasa, czasopisma), Internet / Press,
magazines, Web
• CHEMIA I BIZNES EPS MEDIA EWELINA PŁOŃSKA-STEPULAK ...W110
• COMPOSITES REVIEW WYDAWCA: BUSINESS IMAGE ...........W111
Organizacje normalizacyjne (testowanie, certyfikowanie)
/ Certifications, testing
• INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
37
Branżowy spis wystawców / Scope of exhibitors
•
•
•
•
•
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA ............................................W94
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH...........................W42
KWARTALNIK MATERIAŁY KOMPOZYTOWE ...........................W108
MECHANIK MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY ..............W106
MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY WYDAWCA: RAVEN
MEDIA Sp. z o.o.......................................................................W109
• NAPĘDY I STEROWANIE..........................................................W107
• STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o. ..............................................W79
VII. INNE
• BORGA Sp. z o.o. .......................................................................W68
38
Wpisy
informacyjne
wystawców
Exhibitors entries
kompozyt-expo
®
7. Mi´dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych
Kraków,05-06 paêdziernika 2016
www.kompozyty.krakow.pl
3DKREATOR
Stand W34
3DKreator Sp. z o.o. to polski producent wielomateriałowej drukarki 3D dla biznesu: KREATOR MOTION – jednej z najlepszych
drukarek 3D w swojej klasie na świecie. Uniwersalna, łatwa w obsłudze jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów.
3DKreator ma w swojej ofercie także skaner 3D David SLS-2 oraz różnego rodzaju filamenty wykorzystywane w druku 3D.
3D Kreator Ltd. is a 3D printer manufacturer, specialising in rapid prototyping technology. Kreator Motion is a new tool, with
no shortcomings so commonly experienced in most of the 3D printers available on the market. It was designed and built in
cooperation with experts from the Department of Mechatronics at the Silesian University of Technology and engineers from
AGH University of Science and Technology in Kraków.
AHLSTROM
30-507 Kraków
ul. Celna 9
tel. (+48-12) 307-23-77
[email protected]
Stand W80
Ahlstrom jest jednym z największych europejskich producentów specjalistycznych wzmocnień szklanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy know-how, firma opracowała materiały o najlepszych właściwościach do różnych procesów
przetwórczych, np. pultruzji czy technik form zamkniętych. Firma produkuje takie wzmocnienia jak: multiaxial, combiflow,
Xflow, tkaniny rowingowe, tkaniny jednokierunkowe oraz matotkaniny.
Ahlstrom Glassfibre Oy
FI-50100 Mikkeli, Finland
Insinöörinkatu 2
Ahlstrom is one of the biggest European supplier of specialized glass fibre reinforcements. Due to the experience and best
know-how knowledge, the company created materials with superior properties to be used in a variety of production techniques, like pultrusion or closed mould processes. Ahlstrom provides wide range of the products such as: multiaxial, combiflow, Xflow, woven roving, and combination products.
Osoba kontaktowa:
Mika Hurri
tel. kom. (+358-(0)-50) 384-90-68
fax (+358-(0)-10) 888-29-00
[email protected]
www.ahlstrom.com
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Stand W91
Wydział kształci specjalistów z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym,
szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych oraz z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej techniki (np. elektronika,
energetyka, przemysł lotniczy, samochodowy), materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, a także analityki i kontroli
jakości. Wydział jest znaczącym w kraju ośrodkiem badań nad kompozytami, w szczególności węglowymi, ceramicznymi,
węglowo-ceramicznymi, polimerowo-węglowymi, polimerowo-polimerowymi, zbrojonymi włóknami i cząstkami.
30-059 Kraków
Al. A. Mickiewicza 30
tel. (+48-12) 617-22-34, 617-22-40
fax (+48-12) 633-15-93
[email protected]
www.ceramika.agh.edu.pl
The Faculty educates students in the field of materials technology, traditionally associated with manufacturing of ceramics,
glass, building materials and refractories, and also in the field of design, processing and testing novel materials for specific
applications in different areas of modern industry (e.g. electronics, energy production, aircraft and automobile industries),
materials for medicine and environmental protection as well as analytical science and quality control. The Faculty is a significant center for composite studies, in particular: carbon, ceramic, carbon-ceramic, polymer-ceramic, polymer-polymer,
reinforced with fibers and particles.
41
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
AKZONOBEL POLYMER CHEMISTRY
3800 AE Amersfoort, The Netherlands
P.O. Box 247
Stationsstraat 77
3811 MH Amersfoort
tel. (+31-33) 467-67-67
[email protected]
www.akzonobel.com/polymer
AkzoNobel jest największym światowym producentem farb i powłok oraz głównym producentem specjalistycznych substancji chemicznych. AkzoNobel Polymer Chemistry dostarcza nadtlenki organiczne, akceleratory i gamę produktów pomocniczych do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych (UP), powłok i akrylu. W ofercie AkzoNobel znajdują się alkile
metali, związki metaloorganiczne oraz polimerowe dodatki do termoplastów, kompozytów i gałęzi przemysłu gumowego.
Znane marki handlowe to: Butanox®, Cadox®, Cyclonox®, Perkadox®, Trigonox®.
AkzoNobel is the largest global paint- and coatings- company. As a major producer of specialty chemicals, our Business Unit
Polymer Chemistry is one of the world’s leading producers of organic peroxides, metal alkyls, organometallic specialties and
polymer additives to the thermoplastic, composite and rubber industries.AkzoNobel Polymer Chemistry supplies organic
peroxides, accelerators and a range of auxiliary products for the curing of unsaturated polyester (UP) resins, coatings and
acrylics. Our well known trade names are: Butanox®, Cadox®, Cyclonox®, Perkadox®, Trigonox®.
ALUGRAF F.H.U. B. I R. SKRZĄTEK s.c.
30-390 Kraków
ul. Zawiła 57d
tel. (+48-12) 357-59-15
[email protected]
www.ekleje.pl
Stand W13
Stand W50
Zajmujemy się dystrybucją materiałów wykorzystywanych przy produkcji kompozytów.
W naszej ofercie można znaleźć kleje metakrylowe Scigrip, żywice epoksydowe TecnyResin oraz zaawansowane środki rozdzielające marki Marbocote. Rozdzielacze Marbocote. Alugraf przedstawia zaawansowane środki rozdzielające Marbocote.
W ofercie producenta dostępne są produkty na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej, przeznaczone do produkcji kompozytów
każdego rodzaju, w tym produkty z atestami lotniczymi.
In our offer you can find materials necessary for composite manufacturing. We are distribution partner for companies: Scigrip Smarter Adhesive Solutions, release agent manufacturer Marbocote and TecnyResin – Spain based epoxy resin supplier.
Rozdzielacze Marbocote. Alugraf introduces Marbocote high tech release agents, which are used in such industries as Aerospace, Automotive, Transportation, Motor Racing, Marine, Wind energy, sporting goods and general composite fabrication.
These products are supplied in both solvent and water based advanced formulations.
AMORIM CORK COMPOSITES
Stand W90
Amorim Composite Cork (ACC), należy do Corticeira Amorim, pioniera i lidera w branży korka, będącą dziś jedną z największych grup przemysłowych w Portugalii. Firma dostarcza korek dla różnych sektorów przemysłu m.in. na wykładziny podłogowe i ścienne, na potrzeby różnego rodzaju izolacji oraz kompozytów.
4535-186 Mozelos VFR, Portugal
Rua de Meladas, 260
tel. (+351-227) 475-300
fax (+351-227) 475-301
[email protected]
42
At Amorim Cork Composites (ACC) belong to Corticeira Amorim, a pioneer and leader in the cork industry and which today is
one of Portugal’s largest industrial groups. Company provide cork to main business sector and grouped into four fields: stoppers, floor and wall coverings, insulation and composites.
AOC RESINS
TOMASZ FISCHER
Stand –
AOC to globalny producent żywic poliestrowych i winyloestrowych. Ponad 50-letnie doświadczenie, innowacyjne technologie, wysoka jakość i kompetentne wsparcie. AOC to bogata oferta żywic do wielu zastosowań: infrastruktura chemo-odporna i rehabilitacja bezwykopowa; budowy łodzi; motoryzacja, transport szynowy; budownictwo, odlewy, figury ogrodowe,
SPA, umywalki, wanny; infuzja, RTM, pultruzja i inne aplikacje.
tel. kom. (+48-601) 297-558
tfi[email protected]
www.aoc-resins.com
AOC is a leading global supplier of unsaturated polyester resins. Over 50-years expertise, innovative technology, high quality
and competent support. AOC products are used in all composite manufacturing markets: infrastructure including corrosionresistant applications and cured-in-place pipes; marine including boat, rail mass transportation; building industry, casting,
garden sculptures, Spas, vanities, baths; construction for residential and commercial buildings; vacuum, RTM, pultrusion
and others.
ARTVAC-PLUS
Stand W8
ARTVAC-Plus jest firmą produkcyjną, sprzedającą oraz serwisującą urządzenia próżniowe. Projektujemy i wykonujemy komory i systemy próżniowe wykorzystywane do odgazowywania żywic, silikonów, ...Oferujemy: komory i konstrukcje próżniowe, pompy próżniowe, armaturę, węże, uszczelki próżniowe, oleje i smary, urządzenia do impregnacji i odgazowywania,
podciśnieniowe testery szczelności.
Since 1999 we have started the production of vacuum fittings and chambers as well as the sale of material for vacuum purposes. Presently we are produce and offer: fittings, feedthroughs, valves, vacuum measurement and control units, pumps,
chambers, technological devices… We are also making “customer-made” units and the repairs vacuum devices.
ASHLAND POLAND Sp. z o.o.
32-080 Zabierzów
ul. Rodziny Poganów 116
tel. (+48-12) 413-74-47
[email protected]
www.artvac.com.pl
Stand W13
Ashland Performance Materials jest światowym liderem w produkcji nienasyconych żywic poliestrowych i winyloestrowych.
Ponadto oferuje najnowsze osiągnięcia technologii chemicznej w produkcji żelkotów, powłok, produktów specjalnych i rozpuszczalników. Kluczowymi klientami są producenci wyrobów dla budownictwa, infrastruktury przemysłowej, elektrowni
wiatrowych, rur, transportu lądowego i morskiego.
02-678 Warszawa
ul. Szturmowa 2a
tel. kom. (+48-601) 226-685
Ashland Performance Materials is the global leader in unsaturated polyester resins and vinyl ester resins. In addition, it offers leading chemical technologies in gelcoats, coatings, and intermediates and solvents. Key customers include: manufacturers of residential and commercial building products, infrastructure engineers, wind blade and pipe manufacturers, auto,
truck, and boat builders.
43
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
ATASZEK
Stand W76
Ataszek jest wyłącznym dystrybutorem najbardziej zaawansowanych obecnie klei metakrylowych ACRALOCK. Służą do łączenia kompozytów ze sobą oraz z innymi materiami jak metale, tworzywa sztuczne i inne. Łatwa aplikacja z kartuszy lub
dozowników pozwala stosować je w wielu miejscach także tam gdzie do tej pory używano klei epoksydowych lub poliuretanowych.
60-101 Poznań
ul. Głuchowska 27
tel./fax. (+48-61) 830-62-77
[email protected]
www.ataszek.pl
ATASZEK is an official distributor of ACRALOCK adhesives in Poland. Acralock designed for bonding composites, metals, plastics and other. Easy to use- allowing you to use methacrylic adhesives in places where previously it was impossible. For more
info please visit www.ataszek.pl or www.acralock.com
AURUM Sp. z o.o. CHEMICALS Sp.k.
40-583 Katowice
ul. Kępowa 44
tel. (+48-32) 730-33-31 (0)
fax (+48-32) 730-35-00
offi[email protected]
www.aurumchemicals.eu
AURUM CHEMICALS jest wyłącznym dystrybutorem ponad dwudziestu światowych producentów surowców chemicznych.
Swoim Klientom zapewnia szeroką gamę wysokiej jakości produktów, fachowe doradztwo, indywidualne dopasowanie
oferty do ich potrzeb oraz profesjonalną obsługę. Oferujemy żelkoty i żywice, maty i tkaniny szklane, nadtlenki MEKP, przyspieszacze kobaltowe oraz inne dodatki do kompozytów posiadające certyfikat G. Lloyd. www.aurumchemicals.eu
AURUM CHEMICALS is the exclusive distributor of several world’s largest manufacturers of chemical raw materials. We provide our customers a wide range of high quality products, professional consultancy and services, custom-tailored to meet/
fit all of your needs. We have a comprehensive range of gelcoats and resins, glass mats and fabrics, MEKP peroxides, cobalt
accelerators and other additives approved by G.Lloyd. www.aurumchemicals.eu
BALTAZAR KOMPOZYTY Sp. z o.o.
83-010 Straszyn
ul. Starogardzka 42-44 bud. A
tel. (+48-58) 691-78-14
fax (+48-58) 691-01-85
www.baltazarkompozyty.pl
Stand W3
Stand W63
W tym roku podczas Targów Kompozyt Expo 2015 Baltazar Kompozyty będzie obchodził jubileusz, 10 urodzin. Od początku działalności Baltazar Kompozyty Sp. z o.o. należy do największego w Europie producenta specjalności poliestrowych – firmy BÜFA Composite Systems, która współpracuje ściśle z największą siecią dystrybucji produktów dla branży kompozytowej – Euroresins oraz największym na świecie producentem żywic poliestrowych i winyloestrowych – firmą DSM Composite Resins. Poza dobrze znanymi
produktami tych firm, takimi jak: żywice, żelkoty, kleje żywiczne, pasty pigmentowe oraz inne specjalności produkowane w oparciu
o nienasycone żywice poli- i winyloestrowe, oferujemy również zbrojenia szklane, utwardzacze oraz wszelkie dodatki niezbędne
przy produkcji laminatów.Wsparcie nowoczesnych laboratoriów oraz działów badań i rozwoju w koncernach BÜFA i DSM to gwarancja, że sprzedawane przez nas produkty uwzględniają wszelkie nowinki technologiczne. Stale śledzimy postęp i kierunki rozwoju
przy produkcji laminatów, dlatego też nasza oferta zaspokoi wymagania najbardziej wymagających klientów.
Baltazar Kompozyty will be celebrating its 10th anniversary in November 2015 during Kompozyt EXPO 2015 in Cracow. We are
a part of holding BÜFA Composite Systems owned by BÜFA Group, which works closely with the largest distribution network of
products for the composite industry – EURORESINS and works closely with the world’s largest manufacturer of polyester resins and
vinyl ester – a company DSM Composite Resins. Besides the well-known products of these companies, such as resins, gel coats,
bonding pastes, pigment paste we also offer glass reinforcement, curing agents and any additions necessary for the production of
laminates. As a system provider, we not only supply products, but also provide professional technical support and assistance as regards implementation of new technologies in order to enable our customers to operate in a more efficient, economic, and safer way.
Thanks to support of modern laboratories and research and development departments in BÜFA and DSM companies, products offered by us are guaranteed to include all technological innovations.
44
BLUE RAY a.s.
Stand W72
Centra obróbcze SAHOS i BRAY CNC są zaprojektowane do obróbki, przycinania i wiercenia szerokiej gamy materiałów takich
jak: aluminium, kompozyty, tworzywa sztuczne, tworzywa o strukturze plastra miodu, itp. Zakres zastosowania wieloosiowych centr SAHOS i BRAY CNC obejmuje produkcje form i modeli, z naciskiem na przemysł motoryzacyjny, lotniczy i stoczniowy. Odwiedź nasze stoisko nr W72. BLUE RAY a.s. Pistin 134, 373 46 Czechy, www.sahos.cz
SAHOS and BRAY CNC machining centres are designed for the machining, trimming, drilling and boring of a wide range of
materials: aluminium, composites, plastics, honeycomb, etc. The range of our multi-axis centres applications includes the
production of moulds, models, patterns with a key focus on the automotive, aerospace and navy industries. Visit the booth
W72. BLUE RAY a.s. Pistin 134, 373 46 Pistin, Czech Republic, www.sahos.cz
BODO MÖLLER CHEMIE POLSKA Sp. z o.o.
101 00 Prague
Voronezska 172/24
tel. (+420-387) 203-126
[email protected]
www.sahos.cz
Stand W21
Bodo Möller Chemie jest od 40 lat wiodącym liderem dystrybucji na europejskim rynku specjalistycznych artykułów chemicznych, takich jak: materiały kompozytowe, kleje, żywice epoksydowe czy tkaniny z włókien węglowych. Od września
br. zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem produktów Huntsman Advanced Materials w Europie Wschodniej. Naszym Klientom oferujemy również badania połączeń klejowych i parametrów fizykochemicznych polimerów prowadzone w naszym
laboratorium.
61-619 Poznań
ul. Karpia 21a
[email protected]chemie.pl
www.bm-chemie.pl
Since 40 years Bodo Möller Chemie is one of the leaders on specialty chemical market in Europe and has established itself
in the composites, adhesives, resins and carbon fibers. Since September this year Bodo Möller Chemie became an official
distributor of Huntsman Advanced Materials products in Eastern Europe. We offer to our clients laboratory tests of physicochemical parameters of polymers and adhesive bondings.
BORGA Sp. z o.o.
Stand W64
Firma Borga Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Borga powstałej w roku 1973 w Szwecji. W Polsce firma
działa od 1993 roku. Grupa Borga posiada swoje przedstawicielstwa w kilkunastu krajach Europy. W Polsce umiejscowione
jest biuro projektowe i główny zakład produkcyjny. Posiadamy także własne ekipy montażowe. Firma Borga projektuje, produkuje i montuje hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, biurowe i inne typy budynków.
Company Borga Sp. z o.o. is a part of international Borga Group, established in 1973 in Sweden. Company offers its products
and services from 1993. Borga Group is represented in several European countries. Design office and main production plant is
positioned In Poland. We also own specialized assembly teams. We design, produce and assemble industry and production
buildings, warehouses, offices and many other types of buildings.
80-298 Gdańsk
ul. Azymutalna 9
tel. (+48-58) 629-94-44
fax (+48-58) 629-93-03
[email protected]
www.borga.pl
45
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
BOWI ABRAMOWICZ Sp. j.
58-260 Bielawa
ul. Waryńskiego 51
tel./fax (+48-74) 833-67-48
[email protected]
www.bowi.net.pl
Stand W12
Bowi Abramowicz Spółka Jawna – producent ręcznych narzędzi do aplikacji żywic i prac wykończeniowych. “Producer of
hand tools for resins application“. Bowi Abramowicz Spółka Jawna działa na rynku krajowym oraz zagranicznym od 2001
roku jako ceniony polski producent narzędzi malarskich. Nowoczesny park maszynowy, światowe technologie wytwarzania
oraz najwyższej jakości surowce gwarantują wysoką jakość produkowanych wyrobów. Zapewniamy szybką realizację zamówień, dopasowanie produktu do wymagań klienta oraz najwyższą jakość.
Zapraszamy do współpracy.
Bowi Abramowicz Spółka Jawna is a Polish company established in 2001, producing painting tools. Modern industrial park,
worldwide technoligies and best quality raw materials guarantee highest quality products, possibly the shortest period of
completion of orders, very competitive prices.
We are willing for Your trust and cooperation.
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. J. Bema 21
tel. (+48-77) 472-15-00
fax (+48-77) 472-16-00
[email protected]
www.brenntag.pl
Stand W56
Brenntag Polska – dystrybutor surowców chemicznych, tworzyw sztucznych i środków pomocniczych do ich przetwórstwa.
Nasza oferta: krzemionki, napełniacze lekkie i włókna syntetyczne, włókna celulozowe i kompozyty drzewno-tworzywowe,
zmywacze acetalowi, monomery metakrylowe, komponenty katalizatorów i utwardzaczy, nanosrebro i nanorurki węglowe, surowce do kompozytów termoplastycznych, materiały do kompozytów kauczuk-termoplast, systemy epoksydowe.
Brenntag Polska – leading distributor of commodities, polymers and chemicals for polymer processing. Our products: fumed
silica, light fillers and artificial fibres, white and grey cellulosic fibres; wood plastics compounds, acetal solvents and strip
pers, methacrylic monomers, catalyst and hardener compounds, nanosilver and carbon nanotubes, raw materials for thermoplastic composites, materials for rubber-thermoplast composites, epoxy systems.
C-L Sp. z o.o.
Stand W13
Firma C-L Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1998 roku. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter założycieli – firmy Connector i Laminopol. Zajmujemy się dystrybucją materiałów przeznaczonych do produkcji kompozytów. Od początku istnienia
naszej firmy zdobyliśmy zaufanie wielu partnerów handlowych w kraju i zagranicą. Współpracujemy ze znaczącymi dostawcami w branży kompozytów. Posiadamy dobrze rozbudowaną sieć oddziałów na terenie całego kraju. Nasi doświadczeni
pracownicy są zawsze do Państwa dyspozycji.
76-200 Słupsk
ul. Szczecińska 58b
tel. (+48-59) 845-22-83
fax (+48-59) 845-34-95
[email protected]
www.c-l.pl
46
The C-L Sp. z o.o. (Ltd.) company began its business activity in 1998. Its name comes down from first letters of name of
founders – Connector and Laminopol. We are busy with distributing materials designed for production of composite materials. Right from the beginning our Company won trust of numerous business partners in the country and abroad. We cooperate with well-known suppliers of composite materials. We have develoed chain of branches on the area of whole country.
Our experienced employees are always at your own disposal.
CARBON FOX Sp. z o.o.
Stand W90
Partner i autoryzowany przedstawiciel Amorim Cork Composites oraz Gustav Gerster GmbH w Polsce. Prężnie rozwijająca się
firma dedykowana dla klientów z przemysłu przetwórstwa materiałów kompozytowych ceniących doskonałą jakość produktów, nawet z włókna węglowego. Firma ściśle współpracująca z wiodącymi polskimi uczelniami w zakresie wytwarzania
kompozytów warstwowych do zastosowań specjalnych.
Partner and authorized representative Amorim Cork Composites and Gustav Gerster GmbH in Poland. A rapidly growing
company dedicated to customers from composite materials processing industry who appreciate excellent quality products,
even with carbon fiber. The company works closely with leading Polish universities in the production of composites for special applications.
CASP SYSTEM Sp. z o.o.
Stand W33
Casp System Sp. z o.o. działa na wielu płaszczyznach oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów pomiarowych i kontrolnych. Firma prowadzi sprzedaż urządzeń do badań ET, VT, PT, UT, RT, MT. W obszarze Badań Nieniszczących
Casp System Sp. z o.o. współpracuje z czołowymi na świecie producentami, dzięki czemu jest w stanie sprostać najwyższym
stawianym wymaganiom. Naszymi dostawcami są między innymi Yxlon, ScanMaster, Rohmann, ATG, Qass, LaVision, ATC
oraz Infratec.
Casp System Ltd company is working on many fields, offering complete solutions in regard to measurement and control
systems. CASP System Ltd handles sale of equipment for ET, VT, PT, UT, RT and MT inspections. In field of Non Destructive
Testing the Company cooperates with world`s leading producers of equipment, which makes it possible to deal with even
the highest requirements and expectations of the customers. Our suppliers are, among others, Yxlon, ScanMaster, Rohmann,
ATG, Qass, LaVision, ATC and Infratec.
CETEX INSTITUT FÜR TEXTIL- UND VERARBEITUNGSMASCHINEN
GEMEINNÜTZIGE GmbH
AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT CHEMNITZ
71-149 Szczecin
ul. Leopolda Staffa 12
tel. (+48-91) 460-01-08
www.carbon-fox.com
43-603 Jaworzno
ul. Puszkina 2
tel. (+48-32) 614-12-29
fax (+48-32) 614-09-19, 750-56-06
[email protected]
www.casp.pl
www.ndt24.pl
Stand W88
Cetex jest niemieckim instytutem badawczym nowych technologii i maszyn do produkcji tkanin technicznych, półproduktów tekstylnych, części funkcjonalnych oraz struktur o wysokiej sprawności. Aktualnymi tematami badawczymi w zakresie
wielofunkcyjnych konstrukcji lekkich są: przetwarzanie włókna węglowego, osadzanie włókna według strumienia sił oraz
nowe technologie rozpierania włókien i produkcji preform typu Near-Net-Shape.
Cetex is the research institute in Germany for new technologies and machines for manufacturing technical textiles, textilebased semi-finished products, functional components and high-performance structures. Current key areas for research are
the processing of carbon fibres, the fibre deposition according to the flow of forces as well as new technologies for fibre
spreading and the production of near net shape preforms.
09120 Chemnitz, Germany
Altchemnitzer Str. 11
tel. (+49-(0)-371) 527-70
tel./fax (+49-(0)-371) 527-71-00
[email protected]
www.cetex.de
47
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
CHEM-TECH DISTRIBUTION
34-100 Wadowice
ul. Niwy 41
tel./fax (+48-33) 823-47-07
tel. kom. (+48-535) 507-456
[email protected]
www.chem-tech.com.pl
Chem-Tech Distribution oferuje najwyższej jakości specjalistyczne pompy zębate oraz oparte na nich precyzyjne systemy
dozujące znajdujące szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle kompozytów. Pompy oraz urządzenia budowane są zgodnie
z potrzebami Klienta, zapewniając unikalne rozwiązania oraz niezawodność. Oferujemy również aparaturę laboratoryjną do
analizy właściwości fizyko-chemicznych materiałów m.in. urządzenia do analizy DMA/DMTA, fleksometry.
Chem-Tech Distribution offers wide range of gear metering pumps and systems. Where precise and constant metering is essential Gear Pumps meter all kind of synthetic fibres even high performance fibres like Aramide, PAN or Carbon-Fibre. Our
meter mix and blending technology is used in many sectors also composite industry. We provide also high-tech laboratory
systems for DMA/DMTA analysis of composite materials.
CHEMIA I BIZNES
EPS MEDIA
EWELINA PŁOŃSKA-STEPULAK
02-776 Warszawa
ul. Miklaszewskiego 6/64
tel./fax (+48-22) 253-81-01
www.chemiaibiznes.com.pl
Stand W82
Stand W110
Chemia i biznes to platforma biznesowo-informacyjna prowadzona przez EPS Media, stworzona z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych.
Poprzez portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz czasopismo „Chemia i Biznes” czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku
chemicznym, trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm chemicznych produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, a głównie kadra zarządzająca i pracownicy działów marketingu oraz wszyscy zainteresowani przekrojowymi wiadomościami z rynku chemicznego.
Chemistry & Business is an informative platform of EPS Media. It has been created to provide reliable and professionally prepared current information on chemical market. Through www.chemiaibiznes.com.pl website and magazine “Chemistry &
Business” we provide our readers with a reliable information about chemical market situation, trends, and perspectives. To
our readers belongs everyone who is looking for suppliers or prospective clients, chemical companies, specialized in production, distribution or providing services, especially managerial team, marketing departments and everyone who is interested
in cross-sectional information from chemical market.
CIECH SARZYNA S.A.
37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1
www.ciechgroup.com
Stand W47
Nienasycone żywice poliestrowe Polimal oraz żelkoty i topkoty są jedną z trzech podstawowych gałęzi produktowych Ciech
Sarzyna S.A. Różnorodność zastosowań stawia wobec żywic wymagania, których nie mógłby spełnić jeden uniwersalny
produkt, dlatego Ciech R&D dostosowuje ich parametry do oczekiwań odbiorców oraz obowiązujących przepisów prawnych.
Ponadto Ciech Sarzyna S.A. są jedynym w Polsce producentem żywic epoksydowych o znanej marce Epidian.
Unsaturated polyester resins Polimal, gelcoats and topcoats are one of the three main branches of products produced by
Ciech Sarzyna S.A. The variety of applications make demands on the polyester resins which one universal product could not
fulfill. Therefore Ciech R&D adapt the resins parameters to customer’s needs as well as to the binding law regulations. In addition, Ciech Sarzyna S.A. is a producer of epoxy resins in well-known brand Epidian.
48
REED EXHIBITIONS DEUTSCHLAND GmbH
PROJECT COMPOSITES EUROPE
Stand W87
W dniach 29 listopada–2 grudnia w Dusseldorfie odbędą się XI Międzynarodowe Targi Kompozytowe Composites Europe.
Jest to kluczowa w Europie wystawa poświęcona innowacyjnemu przemysłowi kompozytowemu. Niemcy zaliczane są do
największego europejskiego rynku tego lekkiego i nowoczesnego materiału. Podczas targów zostanie zaprezentowana szeroka gama materiałów, innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich gałęzi przemysłu. W 2015 r. na targach zaprezentowało się
470 wystawców, a imprezę odwiedziło 10 087 zwiedzających.
11th European Trade Fair & Forum for Composites, Technology and Applications. 29 November - 1 December 2016, Düsseldorf
Exhibition Centre. As one of the most important specialist fairs, COMPOSITES EUROPE puts the entire process chain for composite materials in focus in a single location. The major manufacturers, processors, users and service providers from around
the world are present here. Don’t miss being part of it! COMPOSITES EUROPE is a market place, a networking platform and
a forum for the future at the same time. Its exhibits and topics reflect the dynamic growth of the industry. In focus: successful solutions and key technologies for efficient production processes and processing procedures. Take advantage of the opportunity to meet potential partners from the major application industries in the composites sector. Be part of it, it will be
worth your while! This international industry meeting place and its location in Europe’s largest composites market Germany
offers you first-class opportunities to further strengthen your business success. Gain valuable knowledge about your competitors, new sales opportunities and trends on the demand side, and benefit from the trade fair partners’ global network.
COMPOSITES REVIEW
WYDAWCA: BUSINESS IMAGE
40219 Düsseldorf
Völklinger Straße 4
tel. (+49-211) 901-913-30
[email protected]
www.composites-europe.com
Stand W111
Przetwórstwo materiałów kompozytowych to jedna z wizytówek polskiego przemysłu. Firmy działające w Polsce w tej dziedzinie
mają liczący się dorobek i osiągnięcia, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych. Nie mogliśmy przejść wobec tych faktów obojętnie. Uznaliśmy, iż przemysł kompozytowy w Polsce zasługuje na własną opiniotwórczą gazetę, pozwalającą
komunikować się w obrębie branży oraz kształtować wizerunek biznesu kompozytowego na zewnątrz. Technologiczne nowości,
prawne ramy prowadzenia biznesu, rynkowe trendy, nowa oferta surowców i maszyn, to główne składowe kwartalnika COMPOSITES REVIEW. Za powodzeniem COMPOSITES REVIEW przemawia profesjonalizm i doświadczenie Wydawnictwa BUSINESS IMAGE,
wydawcy m.in. posiadających wysoki poziom merytoryczny miesięczników PLASTICS REVIEW, CHEMICAL REVIEW, RUBBER REVIEW, które od wielu lat są bezdyskusyjnymi liderami na swoich rynkach.
02–201 Warszawa
ul. Opaczewska 43/130
tel./fax (+48-22) 658-33-33 (10 linii)
[email protected]
www.composites.com.pl
Processing of composite materials is one of the flagships of Polish industry. In Poland, companies operating in this segment have
important achievements, both on the domestic and export markets, what we could not overlook. We decided that the Polish composite industry deserves to have an influential magazine that allows communication within the segment and shape an image of the
business outside. Technological innovations, legal framework for business, market trends, new offer of raw materials and machinery – these are the main components of the COMPOSITES REVIEW quarterly. Success of the COMPOSITES REVIEW is guaranteed by
professionalism and expertise of BUSINESS IMAGE publishing house – publisher of, among others, high professional level PLASTICS
REVIEW, CHEMICAL REVIEW and RUBBER REVIEW magazines, which for years are undisputed leaders in their markets.
CONTEC Sp. z o.o.
Stand W22
Contec od 20 lat jest wiodącym partnerem firm konfekcyjnych w Polsce i w Europie. Naszymi klientami są najwięksi producenci odzieży, bielizny, mebli, materacy, obuwia oraz przedstawiciele branży automotive. Doświadczenie zdobyte we współpracy z rzetelnymi i profesjonalnymi dostawcami pozwala nam wyznaczać nowe trendy na rynku oraz wspierać firmy wiedzą i najnowszymi technologiami.
For last 20 Years Contec is the leading partner for confectionery industry in Poland and Europe. Our customers are major
manufacturers of clothing, underwear, furniture, mattresses, footwear and representatives of the automotive industry. Experience gained in cooperation with solid and professional suppliers, let us set market trends and support our Clients with
knowledge and new technologies.
95-054 Ksawerów
ul. Łódzka 78
tel. (+48-42) 227-11-40
fax (+48-42) 213-84-27
[email protected]
www.contec.pl
49
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
CREE YACHT BARTOSZ PUCHOWSKI
Stand W52
Cree Yacht – biuro projektowo-konstrukcyjne dla zaawansowanych elementów wytwarzanych w kompozytach. Jako nieliczni łączymy projektowanie oraz technologię wykonania dopasowaną do elementu oraz możliwości przyszłego producenta. Szeroki zakres usług umożliwia nam stworzenie Państwa projektu od koncepcji po testy i wykonanie końcowe.
81-250 Gdynia
ul. Demela 1/4
Produkcja:
Cree Yacht – Hala nr 19
81-340 Gdynia
ul. Hryniewickiego 10
tel. kom. (+48-600) 412-902
[email protected]
www.creeyacht.pl
Cree Yacht – design and construction office of advanced components manufactured in composites. As a few combine design
and technology of matching the element and the possibility of a future producer. Wide range of services allows us to build
your project from concept to final testing and implementation.
GRUPA CSV Sp. z o.o.
70-812 Szczecin
ul. Pomorska 58-60
tel. (+48-91) 432-19-00
fax (+48-91) 460-14-59
[email protected]
www.csv.pl
CSV Kompozyty to autoryzowany dystrybutor materiałów kompozytowych, produkowanych przez czołowe firmy z branży:
Scott Bader (żywice, żelkoty, kleje), Spheretex (materiały przekładkowe miękkie), Formax (tkaniny szklane, tkaniny węglowe), Nidaplast (materiały przekładkowe – plaster miodu), Krosglass (maty szklane), Diatex (materiały do procesów próżniowych np. infuzji) i wielu innych. CSV Kompozyty to również producent żelkotów i topcoatów znanej marki Scott Bader.
Oferujemy kompleksowe doradztwo techniczne w zakresie doboru surowców i technologii kompozytowych.
CSV Kompozyty is a authorised distributor of composite materials from Scott Bader (resins, gelcoats, adhesives), Spheretex
(sandwich soft materials), Formax (glass fabrics, woven carbon fiber), Nidaplast (sandwich materials – honeycomb), Krosglass (fiberglass mats), Diatex (materials such as vacuum processes infusion) and many others. CSV Kompozyty is also a producer of gelcoats and topcoats from Scott Bader’s brands. We offer our customers full technical and technological suport in
the area of composite production.
DENNERT PORAVER GmbH
96132 Schlüsselfeld, Germany
Mozartweg 1
tel. (+49-95) 529-297-70
fax (+49-95) 529-297-726
[email protected]
www.poraver.com
50
Stand W61
Stand W89
Spienione szkło Poraver® jest funkcjonalnym lekkim kruszywem, którego wyjątkowe cechy sprawiły, że od ponad 30 lat trafia
ono do produktów gospodarstwa domowego w szerokim zakresie zastosowań. Ekologiczny Poraver® jest czysto mineralnym
lekkim wypełniaczem ze szkła z recyklingu. Dennert Poraver GmbH jest liderem na rynku spienionych granulatów szklanych,
produkuje tysiące ton granulatu Poraver® w swoich zakładach w Niemczech i Kanadzie.
Poraver® expanded glass is a functional lightweight aggregate whose versatility and exceptional qualities have made it into
a household name in a wider range of applications for over 30 years. The ecological Poraver® is a purely mineral lightweight
filler from postconsumer recycled glass. Dennert Poraver GmbH is the market leader for expanded glass granulates, producing thousands of tons Poraver® at its production sites in Germany and Canada.
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.
Stand W93
EC TEST SYSTEMS, DRGANIA, AKUSTYKA, TERMOWIZJA, SZYBKIE KAMERY
EC Test Systems Sp. z o. o. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań pomiarowych, diagnostycznych i symulacyjnych z zakresu
drgań i akustyki. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem światowych liderów tej branży. Reprezentujemy firmy z których doświadczeń korzystają największe koncerny motoryzacyjne, lotnicze i zbrojeniowe, a także przedsiębiorstwa działające w innych gałęziach przemysłu. Ofertę uzupełniają zaawansowane systemy wizyjne i termowizyjne.
EC Test Systems Sp. z o. o. delivers metrology, diagnostics and simulations solutions for excitation and acoustic field. Our company is the exclusive deliverer of the world’s best leaders of the industry. We represent companies whose experience has been
used by car manufactures, airlines, defense conglomerate and other companies which are operating in various branches of
industry. Our offer includes also professional vision and thermovision systems.
EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GmbH
31-476 Kraków
ul. Lublańska 34
tel. (+48-12) 627-77-77
fax (+48-12) 627-77-70
[email protected]
www.ects.pl
Stand W75
Evonik należy do światowej czołówki producentów chemikaliów specjalnych, którzy dostarczają innowacyjne rozwiązania
dla branży kompozytowej. Produkty z rodziny High Performance Polymers (polimery wysoko przetworzone) to między innymi stosowane w nowoczesnych systemach matrycowych materiały termoplastyczne VESTAKEEP® oraz VESTAMID® HTplus, które po wzmocnieniu włóknem węglowym, szklanym lub aramidowym, mogą zaoferować zadziwiające właściwości mechaniczne, a także wysoką odporność na zużycie. TROGAMID® i VESTAMID® wytwarzane w postaci folii umożliwiają
formowanie elementów cienkościennych o bardzo dobrych właściwościach ogólnych. Konstrukcje typu sandwich oparte na
piankach ROHACELL® są mocne, trwałe, niezwykle lekkie i mogą być produkowane szybko i łatwo, co umożliwia redukcję
masy i kosztów wytwarzania komponentów.
64293 Darmstadt, Germany
Kirschenallee
[email protected]
www.rohacell.com
Evonik is one of the world’s leading specialty chemical companies offering creative and innovative product solutions for the Composite Industry. Our wide range of High Performance Polymers includes among others thermoplastics used in modern matrix systems:
VESTAKEEP® and VESTAMID® HTplus, when reinforced with glass, carbon and aramid fibres, deliver amazing mechanical performance and anti-wear properties. TROGAMID® and VESTAMID® in form of organosheets help in achieving thin wall thickness while
improving overall performance. Sandwich composites made with ROHACELL® structural foam cores are tough, durable, incredibly
lightweight and can be quickly and easily processed, resulting in a reduction of total component weight and cost.
FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK Sp. j.
Stand W23
Firma Fanum to czołowy polski producent maszyn CNC do drewna, aluminium i tworzyw sztucznych. Fanum specjalizuje
się w produkcji zaawansowanych technicznie obrabiarek trzy- i pięcioosiowych oraz maszyn specjalistycznych, wykorzystywanych do szybkiej i dokładnej obróbki kompozytów. Mocną strona Fanum jest otwarte podejście do potrzeb Klienta oraz
szybki i skuteczny serwis.
Fanum is leading polish producer of CNC machines for wood, aluminum and composites. Fanum specializes in producing
technically advanced three and five axis machines for fast and precise composite machining. Strong point of Fanum offer is
an open approach for customer’s needs and fast and effective service.
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 11a
[email protected]
www.fanum.pl
51
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
FARRL GmbH
63263 Neu-Isenburg, Germany
Kapitaen-Strasser-Strasse 18
tel. (+49-69) 407-667-44
fax (+49-69) 407-667-53
[email protected]
www.farrl.com
Dystrybutor chemikaliów specjalistycznych do klejów, farb, kompozytów (również E&E), materiałów budowlanych, lakierów
przemysłowych, uszczelniaczy a także do przetwórstwa gumy, polimerów termoutwardzalnych i termoplastycznych. Nasza
oferta zawiera środki rozdzielcze, żywice (epoksydowe, fenolowe i winylowe), utwardzacze (aminowe i bezwodnikowe),
środki czyszczące do form oraz urządzeń i dodatki na bazie tytanianów (Ken-React®).
Distributor of specialty chemicals for adhesives, coatings, composites (incl. E&E), construction materials, industrial lacquers,
sealants and the processing of rubber, thermoset and thermoplastic polymers. Our range includes mold release agents, resins
(epoxy, phenolic and vinyl ester), curing agents (amine and anhydride based), mold / equipment cleaners and functionalized titanate based additives (Ken-React®).
FORTIS SAXONIA e.v.
09126 Chemnitz, Germany
Thüringer Weg 5
Zimmer 212
tel. (+49-(0)-371) 531-193-02
tel./fax (+49-(0)-371) 531-819-302
[email protected]
www.fortis-saxonia.de
Stand W88
Fortis Saxonia to interdyscyplinarny zespół studentów i absolwentów TU Chemnitz. Celem jest zbudowanie lekkiego i energooszczędnego pojazdu, który napędzany jest przez silnik elektryczny. Energię pozyskuje z wodorowych ogniw paliwowych.
Zespół projektuje wszystkie pojazdy samodzielnie na zasadach konstrukcji lekkiej oraz optymalizacji wydajności. Fortis Saxonia jest zarejestrowaną organizacją charytatywną i składa się z prawie 20 studentów i absolwentów.
Fortis Saxonia is a student research project located at the TU Chemnitz, which is dedicated to develop lighter and more energy-efficient vehicles. These vehicles are driven by an electric motor, loaded with a hydrogen fuel cell. On the principles of
lightweight construction and efficiency optimization, the team designs all vehicles themselves. Fortis Saxonia is a registered
charity association with 20 students and graduates.
FRAUNHOFER IWU, SYSTEME UND TECHNOLOGIEN
FÜR TEXTILE STRUKTUREN STEX
D-09126 Chemnitz
Reichenhainer Straße 88
tel. (+49-0-172) 747-19-73
www.iwu.fraunhofer.de
Stand W89
Stand W88
Fraunhofer IWU, Systeme und Technologien für textile Strukturen STEX. Koncentruje się na rozwoju skróconych, elastycznych
łańcuchów procesowych dla wysoko wytrzymałych lekkich konstrukcji ze wzmocnieniem tekstylnym zgodnym z kierunkami ścieżek obciążenia. Posiada kompetencje w następujących obszarach: „systemy maszyn i produkcja włókiennicza”, „technologie dla półproduktów i preform”, „modelowanie, symulacja oraz projektowanie”. Prowadzi badania nad technologią wytwarzania struktur z dopasowaną konturą tekstylną, która pozwoli na optymalne wykorzystanie preform tekstylnych w konstrukcjach lekkich w celu osiągnięcia minimalnej masy i maksymalnej wytrzymałości na impact i crash.
The focus is on development of shortened, flexible process chains for high-performance lightweight structures with loadoriented textile reinforcement. The core competences transferred to industry are “Machine systems and textile manufacturing”, “Technologies for semi-finished products and preforms”, “Modeling, simulation, design”. With the use of textile preforms
advantages be achieved, e.g. lower noise level, increasing of impact and crash resistance as well as cost reduction through
net-shape manufacturing.
52
GDP KORAL s. r. o.
Stand W27
GDP KORAL specjalizuje się w projektowaniu/produkcji kompozytowych profili, głównie poprzez pultruzję i prasowanie.
Profile FRP są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu ze względu na ich specyficzne właściwości; w przypadkach
kiedy tradycyjne materiały nie spełniają wymagań klienta. Oferujemy rozwiązania możliwe do zastosowania tam, gdzie
konieczne jest utrzymanie niskiej wagi, izolacji termicznej i elektrycznej, a także ognioodporności lub zagospodarowania
wolnej powierzchni.
GDP KORAL is specialised in PULTRUSION – highvolume continual technology for Fiber Reinforced Plastics (FRP) production.
That´s what we are good at. We belive in Your idea, that we are supporting with our knowledge of designing, developing,
manufacturing and testing. Specific combinations of fibres and resin systems in our profiles give the product the unique
properties such as strength, stiffness and low weight that can not be achieved with any other material. We are ready to provide You with a final solution for Your business – CNC machined profiles treated with a painting or adhesive laminating ready
to be build in. Still respecting customer´s requirements.
GEISS AG
Stand W43
Firma GEISS oferuje kompletne rozwiązania w dziedzinie Termoformowania. Geiss jest jedynym producentem, który buduje
maszyny do termoformowania, obrabiarki CNC a także formy w jednym zakładzie. Oferta GEISS obejmuje: maszyny do prasowania kompozytów, maszyny do Termoformowania płyt, maszyny do Termoformowania Twin Sheet, frezarki CNC, maszyny do cięcia laserem, maszyny do cięcia ultradźwiękami, poziome piły taśmowe, produkcja form i modeli.
The GEISS company offers worldwide equipment for thermoforming and processing of plastics and composites from one
single source! We are the only machine builder worldwide to provide complete solutions to plastics processing. Our range includes design and construction of: thermoforming machines, CNC milling centres, horizontal band saws, model and mould
making for vacuum forming.
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
666 01, Tišnov, Česká Republika
Za mlýnem 5
tel. (+420-549) 410-189
fax (+420-549) 410-086
[email protected]
www.gdpkoral.com
D-96145 Seßlach, Germany
Industriestr. 2
tel. (+49-95) 699-221-51
fax (+49-95) 699-221-21
www.geiss-ttt.com
Stand W94
Główny Instytut Górnictwa jest instytutem badawczym pracującym na zasadach rynkowych, świadczącym usługi dla
wszystkich branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.
Posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko), spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005. Podstawowe filary działalności GIG stanowią: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo pracy, inżynieria środowiska w tym ochrona wód, zagadnienia związane
z jakością oraz edukacja i szkolenia.
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1
tel. (+48-32) 258-16-31 do 9
fax (+48-32) 259-65-33
[email protected]
www.gig.eu
53
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
GRAKOM ANETA SUK
05-200 Wołomin-Czarna
ul. Radzymińska 23
tel. kom. (+48-600) 500-401
– Bogdan Suk
tel. kom. (+48-513) 555-513
– Aneta Suk
tel. (+48-22) 787-82-03 – biuro
[email protected]
[email protected]
www.gra-lux.pl
Stand W1
Firma GRAKOM stanowi kontynuację rodzinnej działalności firmy GRA-LUX założonej w 1983 r. Żywice poliestrowo-szklane
to nasze wieloletnie doświadczenie, tworzymy nowatorskie formy i wyroby z tworzyw sztucznych – oraz sterowniki elektroniczne. „METApor” nabłyszczający i wygładzający płynny rozdzielacz do form z żywicy, który po wyschnięciu tworzy cienką
warstwę jak folia, stworzony na bazie alkoholu poliwinylowego, nasz super produkt. Urządzenia przez nas produkowane to
między innymi zarobkowe automaty rozrywkowe typu:„MÓTÓR” symulator jazdy na tylnym kole dla dorosłych i dzieci – napęd hydrauliczny, „ BODZIO” helikopter bujaki dla dzieci figury zwierząt, ufo itp., „SEADOO” symulator jazdy skuterem wodnym dla dorosłych i dzieci, oparty na autentycznej skorupie skutera wodnego – napęd hydrauliczny. Wszystkie tego typu nasze wyroby wyposażone są w najnowocześniejsze elektroniczne systemy sterowania (naszego projektu) opartego na wieloletniej praktyce w produkcji i co bardzo ważne pracy w terenie i przy produkcji. Wykonujemy kapitalne remonty. Od wielu lat
tworzymy, serwisujemy i kompleksowo obsługujemy punkty gier internetowych FOREX-CSANI i symulatorów automatów
hazardowych. NOWOŚCI: obecnie wprowadzane na rynek: (w trakcie projektu): ŁÓDKI ” PIK”,„2PIK”, ”ASPIK” 3 modele małych
żaglowo – wiosłowo – motorowych łodzi, SŁUP OGŁOSZENOWY nowoczesny wygląd wielofunkcyjny – stróżówka, kasa,
i inne, KABINA SAUNY PAROWEJ – modułowa – z do zastosowania jako kabina łazienkowa, KAJAKI – turystyczne, pływaki
plażowe, JACUZZI mobilne na przyczepie. Zrealizujemy zlecenia zagranicą, również wieloletnie kontrakty.
The company GRAKOM is a continuation of a family business GRA-LUX founded In 1983. Resins, polyester-glass is our longstanding experience. We create innovative forms, plastic products and electroning controllers. METApor pearlescent and
smoothing the liquid separator to form the resin. METApor after drying forms a thin loyer as foil. It is created on the basis of
polyrinyl alcohol- our great product. Devices manufactured by us include commercial and entertainment machines such as:
MOTÓR simulator ride on the rear wheel for adults and children-hydraulic drive, BODZIO helicopter rockers for children figures of animals, UFO, ect., SEADOO simulator ride a water scooter for adults and children, based on the true crust personal
watercraft-hydraulic drive. All such our products are equipped with the latest electronic control systems (our project) based
on many years of experience in manufacturing and very important work in the field and in production. We do overhauls.
For many years we create, provide service and comprehensively serve points online gaming FOREX-CSANI and simulators
gambling machines. News: currently placed on the market (during the project). BOAT, PIK, 2PIK, ASPIK 3 models of small
sail-rowing-motor boats, THE ADVERTISING COLUMN modern design multifunctional-guard-room, cash and other, CABmodule-with steam sauna for use as a shower cabinet, KAYAK-travel, floats beach, JACUZZI mobile trailer. I redeem orders
abroad, including long-term contracts.
GRM SYSTEMS Sp. z o.o.
43-382 Bielsko Biała
ul. T. Regera 77
tel. (+48-33) 815-23-16
tel. kom. (+48-608) 569-902
[email protected]
www.grm-systems.pl
Stand W28
Producent najwyższej jakości systemów epoksydowych i ich modyfikacji, przeznaczonych dla wszystkich technologii produkcyjnych (tj. laminowanie ręczne, nawijanie maszynowe, pultruzja, RTM, laminowanie próżniowe, odlewanie i spienianie,
produkcja form i modeli). Dystrybutor szerokiego asortymentu materiałów dla przemysłu kompozytowego: tkanin (weglowych, szklanych, aramidowych, mieszanych, poliestrowch), pasków, rękawów i rovingów (węglowych, szklanych, aramidowych, mieszanych), materiałów przekładkowych (honeycomb – plastry miodu, pianki PCV i PUR, elastyczne, przekładki
itp.), inne materiały w tym materiały pomocnicze do techniki prózniowej (delaminaże, maty odsysające, separatory, folie
próżniowe), rurki węglowe, nożyczki do kevlaru).
A producer of high quality epoxy systems and epoxy modifications designed for complete range of production technologies (hand lamination, machine winding, pultrusion, RTM, vacuum infusion, casting and filling-up, moulding, bonding etc.)
A distributor of wide assortment of raw materials for composite production: fibre reinforcements (carbon, glass, aramid,
hybrid and polyester fabrics, tapes and roving), core materials (honeycombs, PVC and PUR sheets, volumized products)
and other materials (peel-plies, release agents, fillers, carbon tubes and rods, scissors, materials for vacuum technology).
54
HAVEL COMPOSITES PL Sp. z o.o.
Stand W73
Firmę Havel Composites założył w roku 1989 reprezentant Czechosłowacji w kajakarstwie szybkim- Miroslav Havel. Początkowo firma miała formę prywatną z małą ilością pracowników. Dziś naszymi głównymi nabywcami są producenci sprzętu
sportowego, stoczniowego, samochodowego, lotniczego. W naszej ofercie znajdują się tkaniny węglowe, szklane, aramidowe, żywice poliestrowe, epoksydowe oraz pozostały materiał kompozytowy
Our company was founded in 1989 by a former representative of Czechoslovakia in high-speed canoeing, Mr. Miroslav Havel.
Originally, it was a private company with a small number of employees. Today, we have a lot of domestic market customers
doing business in aircraft, automotive, boat, rail, leisure&sports, medical and public health engineering industry. In our offer
you can find carbon, kevlar, glass fabrics, epoxy, polyester resins and different composites material.
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o.
Stand W4
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor LEISTER Technologies AG – oferuje nagrzewnice powietrza
do zastosowań w procesach przemysłowych, spawarki i zgrzewarki do tworzyw sztucznych. Urządzenia LEISTER to niezawodne źródło gorącego powietrza (o temperaturze do 900°C) na linie produkcyjne, profesjonalne zgrzewarki, obkurczarki
i spawarki do tworzyw sztucznych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne, testy i pełny serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o – autorised distributor of LEISTER Technologies AG offering process air heaters and plastic
welders. LEISTER is a producer of professional hot air tools for production lines, welders and professional shrinking hand
tools. We assure professional technical consultancy, tests and service.
HOFFMANN MINERAL GmbH
43-400 Cieszyn
ul. Mostowa 4
tel. (+48-33) 851-33-27
tel. kom. (+48-509) 765-484
509-765-498
[email protected]
www.havel-composites.pl
40-306 Katowice
ul. ks. W. Siwka 13
tel.: (+48-32) 209-12-12
fax: (+48-32) 209-12-06
[email protected]
www.heisslufttechnik.pl
Stand W89
Od 112 lat firma produkuje unikalny wypełniacz funkcjonalny Neuburską Glinkę Krzemianową Sillitin, oraz jej modyfikowaną odmianę Aktisil. Jest to surowiec wysokiej jakości do gumy, tworzyw sztucznych, kompozytów i farb. Ostatnio firma
rozszerzyła ofertę o glinkę kalcynowaną Silfit o wysokim stopniu jasności, oraz jej modyfikowaną odmianę Aktifit. Produkty
mają znakomite parametry mechaniczne i spełniają wysokie wymagania użytkowników.
Since 112 years company produces unique extender called Neuburger Siliceous Earth Sillitin and its modified version Aktisil.
It is high quality extender for application in rubber, plastics, composites and coatings. Recently company started production
of calcined version of Neuburger Siliceous Earth called Silfit and its modified form called Aktifit. All products have excellent
mechanical parameters and meet high customer demands.
86633 Neuburg (Donau), Germany
Muenchener Strasse 75
tel. (+49-84) 315-30
fax (+49-84) 315-33-30
[email protected]ffmann-mineral.com
www.hoffmann-mineral.com
55
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
HUFSCHMIED
ZERSPANUNGSSYSTEME GMBH
D-86399 Bobingen, Germany
Edisonstraße 11 d
tel. (+49-82) 349-66-40
fax (+49-82) 349-664-99
[email protected]
www.hufschmied.net
Firma Hufschmied posiada 25 lat doświadczenia w produkcji wysokiej jakości narzędzi do obróbki form jak również frezów
do tworzyw sztucznych, kompozytów, aluminium oraz grafitu. Frezy firmy Hufschmied dzięki wysokiej jakość oraz dużej żywotności pozwalają na uzyskiwanie najlepszej jakości cięcia. Od lat Hufschmied jest wiodącym dostawcą narzędzi tnących
dla branży motoryzacyjnej, przemysłu lotniczego oraz medycznego.
Hufschmied has more than 25 years of milling and cutting experience. We are able to provide a guarantee of expert process
consultancy, first – class product solutions and customer – oriented service. Our cutting system is devided into two fields:
milling cutters for machining plastics and hight performance tools for mould and die makers. For years, leading suppliers in
the automotive, aerospace, sports equipment and medical equipment industry.
IDEA MONEY
01-208 Warszawa
ul. Przyokopowa 33
tel. (+48-801) 700-802
[email protected]
www.ideamoney.pl
56
Stand W113
Idea Money specjalizuje się w faktoringu, monitoringu i windykacji. Pomaga Klientom zarządzać swoimi fakturami; dając im
bezpieczeństwo oraz pozwalając uniknąć kłopotów, jakie niosą za sobą zatory płatnicze. Jako nowoczesna i innowacyjna firma odpowiada na oczekiwania swoich Klientów. Dzięki temu proponuje programy, narzędzia i produkty stwarzane tak, aby
jak najlepiej realizować potrzeby przedsiębiorców. Co roku liczba klientów, którzy skorzystali z możliwości jakie daje faktoring
rośnie kilkanaście procent. Idea Money już po 3 latach działalności jest niekwestionowanym liderem branży faktoringowej
w Polsce w kategorii liczby klientów. Do dzisiaj zaufało nam ponad 11 000 klientów. Misją Idea Money jest być partnerem dla
Przedsiębiorców tworząc rzetelny i wiarygodny wizerunek polskiego biznesu wspierając uczciwych ludzi w ich działaniach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i w trosce o rozwój mikroprzedsiębiorców Idea Money dopasowuje oferty i procesy obsługi do specyfiki sektora MMŚP. Najważniejsze korzyści ze współpracy z Idea Money: szybka zapłata za fakturę, wydłużenie
Odbiorcom terminów płatności, zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych, możliwość uzyskania korzystnych rabatów u Dostawców.
INCOTELOGY GmbH
50259 Pulheim, Germany
Sachststr. 18
tel. (+49-22-34) 988-23-70
fax (+49-22-34) 988-23-72
[email protected]
www.incotelogy.de
Stand W43
Stand W59
INCOTELOGY GmbH jest wiodącym producentem półproduktów i produktów z włókna bazaltowego oraz specjalistą technologii produkcji włókien bazaltowych z siedzibą w Pulheim/Niemcy. Innowacyjne produkty z włókna bazaltowego rozwijamy
wspólnie z prestiżowymi europejskimi uniwersytetami i instytutami aby zaspokoić potrzeby klientów. Włókno bazaltowe
oraz produkty z włókna bazaltowego pozwalają nie tylko na zmniejszenie ilości materiałów ciężkich do utylizacji, ale również na zmniejszenie kosztów używanych materiałów. W ten sposób pomagamy naszym klientom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.
INCOTELOGY GmbH is leading manufacturer of innovative basalt fiber products and semi-finished products and knowledge
carrier of basalt-fiber production technologies. We are developing continuous our innovative products in cooperation with
prestigious European universities and institutes to meet customer needs. Basalt fiber and basalt fiber products offer not only
excellent possibility to reduce of non-recycling materials but also to decrease of material costs and allow materials savings.
Thereby we help our customers to achieve their sustainability goals.
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
Stand W42
ITWL posiada duże doświadczenie w realizacji diagnostyki struktur kompozytowych konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem badań nieniszczących, m.in. metody ultradźwiękowej, termografii, shearography. Instytut opracowuje i wdraża metody diagnostyki struktur laminarnych i przekładkowych. W trakcie realizacji projektu badawczego „Nowoczesne technologie
materiałowe w przemyśle lotniczym„POIG.01.01.02-00-015/08-00 w ramach realizacji ZB9 opracowany został system zautomatyzowanej diagnostyki struktury kompozytowej oparty na wbudowanych czujnikach. System ten planowany jest do
testów i zabudowy na konstrukcji m.in. BSP.
ITWL has wide experience in diagnostics of aircraft composite structures using nondestructive testing, among others: ultrasonic method, thermography, shearography. The Institute develops and implements methods of diagnosing laminar and
sandwich structures. Within the research project “Modern Materials Technologies in Aviation Industry” POIG.01.01.02-00015/08-00 in ZB9, a system for automated diagnostics of composite structure based on embedded sensors has been developed. It is planned to use this system in testing and to install it on i.a. UAVs.
INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA
Stand W96
INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA w sposób kompleksowy zajmuje się zagadnieniami przerobu drewna i jego zastosowania
oraz tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie. Misją Instytutu jest dążenie do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej. Działalność badawcza jednostki związana jest z przemysłem opartym na drewnie,
a także z leśnictwem, budownictwem i innymi branżami gospodarki. Na KOMPOZYT-EXPO® 2015 ITD zaprezentuje: ekologiczny nanokompozyt lignocelulozowy, kompozytowe płyty wiórowo-mineralne, płyty z surowców alternatywnych, sklejkę
zabezpieczoną przed korozją biologiczną przy zastosowaniu cieczy jonowych.
THE WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE has been dealing with complex problems of the wood processing, its application and
creating new composites based on this material. The Institute’s mission is to conduct research aimed at harmonious and sustainable development of the wood industry. The Institute’s research activity is connected with the wood-based industry at
large, as well as forestry, construction, and other industries. On the KOMPOZYT-EXPO® 2015 Wood Technology Institute will
present: eco-friendly lignocellulosic nanocomposite, mineral particleboard, alternative raw materials particleboard, plywood
protected against biological corrosion using ionic liquids.
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
01-494 Warszawa
ul. Księcia Bolesława 6
tel. (+48-261) 851-300
fax (+48-261) 851-313
[email protected]
www.itwl.pl
60-654 Poznań
ul. Winiarska 1
tel. (+48-61) 849-24-00
fax (+48-61) 822-43-72
offi[email protected]
www.itd.poznan.pl
Stand W37
Badania i prace rozwojowe w zakresie technologii obróbki skrawaniem i ściernej, technologii niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej, technologii przyrostowych, metrologii, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Projektowanie
i wykonawstwo specjalnych obrabiarek, automatycznych urządzeń montażowo-kontrolnych, narzędzi, współrzędnościowych maszyn i stanowisk pomiarowych, profilometrów, maszyn do pakowania substancji ciekłych i stałych.
Research and development in the area of technologies of metal cutting and abrasive machining, unconventional technologies, material engineering, incremental product shaping, metrology, assembly and automation of manufacturing processes.
Design and manufacturing of special machine tools, automatic devices for assembling and inspection, dedicated tools, coordinate measuring machines, profilometers, packing machines for liquid and solid substances.
30-011 Kraków
ul. Wrocławska 37a
tel. (+48-12) 631-71-00
fax (+48-12) 633-94-90
[email protected]
www.ios.krakow.pl
57
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
INTEX Sp. z o.o.
41-902 Bytom
ul. Olejniczaka 4/2
tel. (+48-32) 281-02-61
fax (+48-32) 282-73-65
[email protected]
www.intex.bytom.pl
Firma INTEX istnieje na rynku od 1994 roku. Jesteśmy jedynym w Polsce autoryzowanym dystrybutorem wyposażenia krojowni amerykańskiej firmy GERBER TECHNOLOGY oraz projektorów laserowych i urządzeń do kontroli jakości kanadyjskiej
firmy VIRTEK.
INTEX company was established in 1994. We are the sole authorized distributor in Poland of cutting equipment produced by
US company GERBER TECHNOLOGY and laser projection and quality control systems produced by Canadian company VIRTEK.
ITA TOOLS Sp. z o.o.
30-556 Kraków
ul. Wodna 9
tel. (+48-12) 306-79-02
tel. kom. (+48-665) 133-132
www.itatools.pl
58
Stand W44
Firma ITA TOOLS Sp. z o.o. oferuje narzędzia do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych pochodzące od renomowanych producentów europejskich. Są to między innymi: wiertła, uchwyty i akcesoria do CNC, frezy
trzpieniowe, frezy spiralne, głowice, noże wymienne, piły tarczowe, narzędzia diamentowe. Dostarczamy również narzędzia o nietypowych wymiarach oraz zastosowaniach, na specjalne zamówienie klienta. Zapewniamy ostrzenie i regenerację narzędzi. Produkty z naszym logo należą pod względem konstrukcji i jakości do najbardziej zaawansowanych narzędzi
w Europie. Współpracujemy z grupą najlepszych i posiadających duże doświadczenie producentów europejskich, głównie
włoskich. Są to firmy, których wyroby charakteryzują się wysoką innowacyjnością pod względem konstrukcji oraz zastosowanych materiałów.
KAUPOSIL
TOMASZ CIEŚLAK
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Michałkowicka 47
tel. (+48-32) 229-01-07
[email protected]
Stand W15
Stand W9
Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającego się rynku kompozytów w Polsce jako wyłączny dystrybutor firm Smooth-On – producenta płynnych tworzyw sztucznych (kauczuki, silikony, poliuretany) oraz Acrylic One procenta mas akrylowych do
modelowania 3D przedstawiamy innowacyjne produkty stosowane w branży kompozytów. Materiały alternatywne do obecnie stosowanych metod wytwarzania form i modeli, znacznie przyspieszają pracę oraz obniżają koszty, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów. Ez Spray Silicone – technologia cienkościennych membran silikonowych wielokrotnego
użytku do infuzji. Masterworks M2 – bezskurczowa masa akrylowa do tworzenia modeli na podbudowie styropianu metodą
natryskową lub przez ręczną aplikację. Acrylic One – masa na bazie czystego akrylu do tworzenia prototypowych form i modeli
tworzonych poprzez laminację. Możliwość tworzenia elementów przestrzennych jako alternatywa wyrobów kompozytowych.
Materiał posiada certyfikat niepalności PN-EN 13501-1:2002 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Żelkoty epoksydowe. Kleje epoksydowe. Żywice epoksydowe do aplikacji na modele styropianowe.
Responding to the needs of still growing composites market in Poland as the exclusive distributor of Smooth On company – producer
of liquid plastics (resins, silicones, rubbers) and Acrylic One producer of two components acrylic materials for 3D modeling introduce innovative products used in the composites industry. Materials alternative to current methods of making molds and models technology,
allow accelerate the work and reduce costs, with the highest standards. EZ Spray Silicone – technology of reusable silicone bags used in
infusion process. Masterworks M2 – acrylic based material used to molds and models making technology, can be applied by hand or by
special equipment. Acrylic One – acrylic based material used to prototyping, mold and models created by lamination. Material allows to
create strong spatial elements as an alternative composite products. Material has a certificate to fire classification of construction products
and building elements. Epoxy gelcoats. Epoxy adhesives. Epoxy thixotropic resins with the possibility of the application on styrofoam.
KLEIBERIT ADHESIVES
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Stand W38
W ciągu ostatnich 25 lat KLEIBERIT stał się globalnym trendsetterem w dziedzinie reaktywnych systemów klejowych PUR.
Innowacyjne pomysły KLEIBERIT odgrywają dużą rolę na światowych rynkach. Obszerna paleta produktów – ponad 500 –
jest dostępna na całym świecie, rozpowszechniana przez sieć inżynierów w funkcji doradczej oraz spółki dystrybucyjne czy
też spółki-córki. Jako kuźnia innowacji w dziedzinie klejów firma KLEBCHEMIE optymalizuje i tworzy pod nazwą KLEIBERIT
nowe produkty dopasowane do potrzeb klienta.
In the last 25 years KLEIBERIT became the global trendsetter in the field of reactive PUR adhesive systems and influences the
market sustainably with its innovative product ideas. A broad product range – with more than 500 products – is worldwide
available, supported by a network of consulting engineers, sales companies and subsidiaries. As an innovation hub in the
adhesives segment the company improves and develops customer specific, new products under the brand name KLEIBERIT.
KMP PLASTICS
76356 Weingarten, Germany
Badenia-Wirtembergia
Max-Becker-Str. 4
tel. (+49-72) 446-20
fax (+49-72) 447-000
[email protected]
www.kleiberit.com
Stand W43
Firma KMP Plastics oferuje maszyny do termoformowania tworzyw sztucznych, prasowania kompozytów, maszyny CNC do
obróbki kompozytów, a także narzędzia. Reprezentujemy Firmy: GEISS: Maszyny do Termoformowania, Maszyny do prasowania kompozytów, Maszyny Twin Sheet, Frezarki CNC, Maszyny do Cięcia tworzyw Laserem i Ultradźwiękami, Poziome Piły
Taśmowe. HUFSCHMIED: Frezy do Obróbki Tworzyw Sztucznych, Aluminium, Kompozytów oraz Grafitu.
03-185 Warszawa
ul. Myśliborska 98E/115
Biuro i magazyn:
05-092 Łomianki
ul. Warszawska 31
tel. (+48-22) 747-18-65
fax (+48-22) 747-18-66
[email protected]
www.kmpplastics.com.pl
KOMPOZITOR Ltd.
Stand W71
Filozofią węgierskiej spółki Kompozitor Kft jest:„Zawsze tworzymy nowe rozwiązanie, nigdy nie kopiujemy innych”. Profil firmy Kompozitor to projektowanie, produkcja i sprzedaż materiałów kompozytowych w wysokiej odporności mechanicznej,
ogniowej i korozyjnej: panele KOMPANEL i HONEYKOMP, powłoki ICOPREG oraz materiały specjalne dla produkcji transformatorów TRANSPOLYM i TRANSRING. Wyróżniającym się rezultatem innowacyjnej działalności firmy jest chroniony patentem produkt o nazwie Furanflex®: jest to elastyczna rura kompozytowa utwardzana po umieszczeniu w w przewodzie kominowym lub wentylacyjnym techniką nie wymagającą wyburzania ścian. Przy pomocy takiego rozwiązania można odnawiać
i wykładać od wewnątrz przewody kominowe o dowolnych wymiarach i profilach. Furanflex® produkuje firma Kompozitor,
w 25 krajach Europy zabudowano już ponad 2,5 miliona metrów bieżących tego produktu.
2200 Hungary, Vecsés
Széchenyi Street 60
tel. (+36-29) 554-617
fax (+36-29) 554-600
www.furanflex.com
Philosophy of the company Kompozitor Ltd. founded in 1991 is: Always new solutions, never copying. Profiles of Kompozitor
Ltd. are developing, producing, and selling novel composite with high strength, fire and corrosion resistant properties: panels
(KOMPANEL, HONEYCOMP), layers (ICOPREG) and special product (TRANSPOLYM and TRANSRING), used in transformers).
The most successful result of our R&D activity is the patented product Furanflex: flexible chimney lining composite tube. It
became hard after pulling into nonlinear ventilation and chimney ducts of any size, without wallbreaking. Furanflex® is produced by Kompozitor Ltd. installed in more than 2 millions meters in Europe.
59
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
®
38-400 Krosno
ul. Tysiąclecia 17
tel. (+48-13) 432-85-03
fax (+48-13) 432-85-04
www.krosglass.com.pl
www.e-sklep.krosglass.com.pl
www.facebook.com/esklepkrosglass
KROSGLASS S.A.
Polski producent włókna szklanego ze szkła typu E. Produkcja rozpoczęła się w 1971 roku. Włókno szklane sprzedajemy
w postaci mat szklanych, tkanin rowingowych, rowingów ciągłych i ciętych oraz profili poliestrowo-szklanych. Najwyższą
jakość naszych produktów potwierdzają otrzymane certyfikaty (Lloyd’s Register of Shipping, czy Det Norske Veritas), a przede wszystkim nasi klienci.
Polish manufacturer of glass fibre from glass type E. Production began in 1971. Glass fiber are sold in the form of chopped
strand mats, rovings, chopped strands, woven roving fabrics and glass-polyester profiles..The highest quality of our products is confirmed by the obtained certificates (Lloyd’s Register of Shipping and Det Norske Veritas) and above all, by our
customers.
KSM KUMOR, STAŃDO Sp. j. C.A.T.
34-400 Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
[email protected]
www.zund.pl
60
Stand W14
Firma KSM zajmuje się budową systemów rozkroju materiałów w oparciu o szwajcarskie plotery tnące Zünd. W ofercie posiadamy szeroką gamę cutterów, zarówno nowych, jak i używanych, na gwarancji; ponadto oferujemy autoryzowany serwis
ploterów Zünd oraz świadczymy usługi rozkroju oraz frezowania materiałów technicznych i kompozytowych.
The KSM company that is located in Nowy Targ in Poland is a specialist in constructing digital cutting systems based on
ultra-modern swiss cutters Zünd, controlled by NestMaster or ZCC software. We offer a wide range of new and used cutters, an authorized technical support of software and machines and provide services of cutting and routing technical and
composite materials.
KWARTALNIK MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
47-400 Racibórz
ul. Żorska 1/45
tel./fax (+48-32) 733-18-01
[email protected]
www.materialykompozytowe.biz
Stand W35
Stand W108
Czasopismo ukierunkowane jest na dynamicznie rozwijający się rynek kompozytów oraz maszyny i technologie wykorzystywane do produkcji tych materiałów. Działy tematyczne kwartalnika to: materiały kompozytowe, maszyny i urządzenia,
technologie, transport, elektrotechnika, budownictwo i przegląd rynku. Czasopismo wysyłane jest do przedstawicieli firm,
kadry zarządzającej, jak i technologów, kierowników produkcji, a także do kadry naukowej.
Magazine focused on the rapidly growing market for the composites, the equipment and technology which are used in producing these materials. Subject headings of the quartely are: composite materials, machinery and equipment, technologies,
transport, electrotechnics, architecture, market review. We are sending the magazine to representatives of the companies,
executives and technologists, production managers as well as faculty research units.
LAVESAN POLAND Sp. z o.o.
Stand W20
Firma LAVESAN Poland Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2015r. Jesteśmy częścią firmy LAVESAN S.r.l. W naszej
fabryce zlokalizowanej w północnych Włoszech zajmujemy się produkcją surowców do wyrobu kompozytów. W naszym
portfolio znajdują się zarówno żelkoty, kleje, systemy do budowy form oraz systemy niepalne jak również specjalistyczne
wzmocnienia szklane (tkaniny, matotkaniny, materiały do RTM). Zapraszamy do współpracy!
LAVESAN Poland Sp. z o.o. was opened on 01.07.2015. We are part of company LAVESAN S.r.l. In our factory located in the
north of Italy we produce raw materials for composites production. In our portfolio you will find both adhesives (gelcoats,
putty products, One-Shot system for mould production, fire resistant system) and specialised glass fibres (woven roving,
combi products). We look forward to doing business with you!
LEICHTBAU SYSTEMTECHNOLOGIEN KORROPOL GmbH
Stand W25
KORROPOL (LSK) jest zaawansowanym technologicznie producentem innowacyjnych lekkich elementów dla przemysłu
maszynowego oraz energetycznego, jak również dla lotnictwa i motoryzacji. Na powierzchni ponad 2000 m² produkujemy
prototypy, unikatowe egzemplarze, małe serie produktów oraz niezbędne narzędzia dla wytwarzania kompozytów wzmocnionych włóknem ciągłym. Odbiorcami naszych produktów są firmy z ponad 20 krajów z całego świata.
The Lightweight-System technologies KORROPOL (LSK) is a high-tech manufacturer for innovative lightweight elements in
mechanical and plant engineering, as well as in aerospace and automotive industry. We produce prototypes, unique specimens, small batch series and the needed form tools for FRP on our 2000 m² production area. The clients of our GFRP and CFRP
products come from more than 20 countries from all over the world.
LEICHTBAU ZENTRUM SACHSEN GmbH
61-719 Poznań
ul. gen. T. Kutrzeby 14/5
tel. (+48-61) 223-70-63
[email protected]
www.lavesan.com/pl
01328 Dresden-Schönfeld, Germany
Cunnersdorfer Str. 63
tel. (+49-351) 263-13-10
fax (+49-351) 263-13-120
[email protected]
www.korropol.com
Stand W25
Leichtbau – Zentrum Sachsen zostało założone w 2003 roku jako spółka Technische Universität Dresden AG i reprezentuje
się jako silny techniczno-naukowy partner w zakresie badań i rozwoju konstrukcji lekkich. Ułatwiamy wdrażanie i rozwój
innowacyjnych rozwiązań dla przyjaznych środowisku komponentów i produktów wraz z organizacją procesu ich produkcji.
Leichtbau-Zentrum Sachsen was founded as a subsidiary of Technische Universität Dresden AG in 2003, and represents
a strong technical-scientific R&D partner for industrial firms in the field of lightweight engineering. We facilitate the development of innovative lightweight solutions for cost-efficient, environmentally friendly components and assemblies within
their system landscape.
01307 Dresden, Germany
Marschnerstr. 39
tel. (+49-351) 463-394-77
fax (+49-351) 463-394-76
[email protected]
www.lzs-dd.de
61
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
LERG S.A.
39-206 Pustków 3
Pustków – Osiedle 59d
tel. (+48-14) 680-62-11
fax (+48-14) 680-63-00
[email protected]
www.lerg.pl
LERG to największy polski producent żywic syntetycznych na bazie starannie wyselekcjonowanych surowców i od 75 lat
jedna z największych firm w województwie podkarpackim. Firma nawiązała kontakty w ponad 25 krajach na całym świecie, a na eksport trafia około 50% produkowanych wyrobów oferowanych dla wielu różnych gałęzi przemysłu w tym m.in.
branży budowlanej, motoryzacyjnej czy meblarskiej. Oferta firmy LERG obejmuje: żywice poliestrowe ESTROMAL® (do produkcji materiałów kompozytowych, polimerobetonu, wyrobów galanteryjnych, trudnopalnych) żelkoty FlexCoat®, żywice
alkilowe, nowolakowe, odlewnicze, żywice do materiałów izolacyjnych, żywice do wyrobów drewnopochodnych, żywice
do tworzyw warstwowych, formalinę.
LERG is the largest Polish manufacturer of synthetic resins based on carefully selected raw materials, and for 75 years now
it has been one of the biggest companies in the Podkarpackie region. The company has established relationships in over 25
countries around the world, and its exports account for approximately 50% of produced goods offered for many different
industries, including construction, automotive and furniture. LERG offer includes: ESTROMAL® polyester resins (for the manufacture of composite materials, polymer concrete, fancy goods, fire retardant materials), FlexCoat® gelcoats, alkyd resins,
novolak resins, foundry resins, resins for insulating materials, resins for wood-based products, resins for laminates, formalin.
C³ CHEMNITZER VERANSTALTUNGSZENTREN GMBH,
C/O MESSE CHEMNITZ
09116 Chemnitz, Germany
Messeplatz 1
tel. (+49-(0)-371) 380-381-00
fax (+49-(0)-371) 380-381-09
[email protected]
www.lima-chemnitz.de
62
Stand W100
LiMA – Targi Konstrukcji Lekkich , 31.5.-2.6.2016, Messe Chemnitz. Międzynarodowa platforma współpracy i kontaktów
w zakresie międzybranżowych badań i zastosowań konstrukcji lekkich. Obszary działalności: tworzywa/elementy konstrukcyjne/metody produkcji/rozwój/usługi.
LiMA – The Lightweight Design Exhibition, 31/5 to 2/6/2016, Messe Chemnitz. International business and contact platform
for cross-industry lightweight-design research and application. Areas on the programme: materials/components/manufacturing processes/development/services.
LYNX POLAND
02-237 Warszawa
ul. Instalatorów 9
tel./fax (+48-22) 825-61-22,
825-92-66
tel. kom. (+48-501) 778-896,
501-768-889
P1
Stand W99
LYNX Poland – polski producent maszyn CNC. Cuttery jedno i wielowarstwowe do cięcia tkanin kompozytowych, prepregów, tkanin obiciowych, gąbek, skóry. Frezarki CNC do form i prototypów. Plotery do ciecia EPS i XPS. Wszystkie maszyny
produkowane są w Polsce, na bazie autorskich konstrukcji, sterowania oraz oprogramowania.
LYNX Poland – Polish manufacturer of CNC machines. Industrial single and multilayer cutters for composite fabrics, prepregs,
upholstery and automotive fabric, sponge, leather. CNC milling machines for molds and prototypes. CNC plotters for cutting
EPS and XPS. All machines are manufactured in Poland.
WALTER MÄDER AG
COMPOSITES
Stand W74
Walter Mäder Group jest czołowym europejskim producentem systemów coatingowych, w tym farb przemysłowych, uniepalnionych żywic i żelkotów dedykowanych rynkowi kolejowemu oraz żywic specjalnych. Posiada kompleksowe rozwiązania dla różnych rynków i norm: FARBA-ŻELKOT-ŻYWICA, które spełnieniają normy kolejowe, takie jak EN45545-2, PNK-02511, DIN 5510, GOST i inne. Mäder Group rozwija się w ścisłej współpracy z dostawcami nowoczesnych rozwiązań
dla wymagających zastosowań: systemy wysokiej wytrzymałości, kompozyty lekkie, technologie do produkcji czół pociągów metodą infuzji. Produkty nasze posiadają także odpowiednie dopuszczenia różnych kolei europejskich jak np. SBB, DB
AG, PKP.
CH 8956 Killwangen, Switzerland
Industriestrasse 1
tel. (+41-56) 417-85-10
tel. kom. (+41-79) 833-86-78
fax (+41-56) 401-67-44
[email protected]
www.madercomposites.com
Mäder-Group develops and produces none-saturated polyester gel coats and resins as well as special resins, gel- and topcoats, and adhesive resins, and industrial paints. With fire protection resins and gel coats Mäder Composites has a leading
position in the railway field with total solutions for the different markets and norms: Coating, gel coat and resins meet the
different railway norms like EN45545-2, PN-K-02511, DIN 5510, GOST and etc. Mäder Composites develops in close cooperation with various suppliers new solutions for demanding applications: high strength systems, light weight solution, infusion technologies for large fire retarded railway parts. Mäder Customers get not only highly specialised products, also for
closed mould process, but training at Mäder and support on site.
MAGNUM VENUS POLSKA
Stand W62
MAGNUM VENUS POLSKA jest liderem w wdrażaniu najnowszych technologii dla przemysłu tworzyw sztucznych (LightRTM, RTM, VACUUM BAGGING, VACUUM INFUSION). Korzystając z bogatego doświadczenia współpracujących z nami firm
z całego świata jesteśmy w stanie zagwarantować najlepsze rozwiązania techniczne dla wybranego rodzaju produkcji. Na
targach KOMPOZYT-EXPO® w Krakowie zaprezentujemy kilka systemów, jednym z nich będzie urządzenie do niskociśnieniowego wtrysku żywicy z najnowszej linii PATRIOT.
MAGNUM VENUS POLSKA is a lieder in implementing the newest technologies in composites industry (Light RTM, RTM VACUUM BAGGING, VACUUM INFUSION). Basing on our rich experience we can advise the best solution for individual production
needs. On the KOMPOZYT-EXPO® exhibition we’ll present several units with the PATRIOT unit from the newest unit range.
MAKA SYSTEMS GmbH
05-071 Sulejówek
ul. Sejmowa 20
tel./fax (+48-22) 812-74-36
[email protected]
www.mvpolska.pl
Stand W57
MAKA Systems is a supplier of standard and custom-tailored solution concepts, based on their comprehensive competence as a specialist in their field of CNC machines. Drawing on the experience as a world-wide operating, innovative German
machine builder with tradition, we develop creative system solutions. We conceive tailor-made CNC machining centres and
high-quality solution concepts for any requirement.
89278 Nersingen, Germany
Am Schwarzen Graben 8
MAKA 5-axis technology handles complex jobs on three-dimensional parts and convinces in the vehicle construction just
the same as in the automotive, yacht, rail vehicle or large model making industries. MAKA offers various type series for the
machining of GFRP, CFRP, aluminium-compound and modern composite material. The machining centres versatile functions,
high flexibility and precision convince specialists from business with highest demands.
63
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
MASTERMODEL FHU JACEK KOCZWARA
43-300 Bielsko-Biała
ul. Skoczowska 7/4
Produkcja:
43-382 Międzyrzecze Górne 370
tel./fax (+48-33) 816-49-43
tel. kom. (+48-601) 530-744
[email protected]
www.mastermodel.pl
Firma MASTERMODEL istnieje na rynku kompozytów od lipca 1994 r., w tym czasie udało nam się opracować i wdrożyć
wiele rozwiązań i technologii wytwarzania form i elementów kompozytowych. Głównym profilem naszej działalności jest
produkcja elementów kompozytowych w technologii LRTM, PRASOWANIA, PREPREGÓW…. Zajmujemy się również wsparciem technicznym przy wdrażaniu technologii wytwarzania elementów kompozytowych i projektowaniu form oraz wyrobów.
MECHANIK
MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY
00-950 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14a, box 309
tel. (+48-22) 827-16-37
fax (+48-22) 336-12-65
[email protected]
www.mechanik.media.pl
64
Stand W106
MECHANIK jest przeznaczony dla konstruktorów i technologów, przedsiębiorców i producentów. Dostępny w prenumeracie
oraz on-line: www.kiosk24.pl. Zakres tematyczny: konstrukcja, technologia maszyn i eksploatacja obrabiarek, obróbka skrawaniem, ścierna, erozyjna i plastyczna, metrologia, materiałoznawstwo, napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne,
techniki CAD/CAM w procesach inżynierskich. Prezentujemy wytwórców i charakterystykę ich wyrobów.
MECHANIK is intended for design and production engineers, contractors and manufacturers. Available in subscription or online: www.kiosk24.pl. Subjects covered: design and using machine tools and tools, machining and plastic forming, abrasive
machining, metrology, materials science, production organization, hydraulic and pneumatic drives and controls, techniques
CAD/CAM in engineer’s practice. Manufacturers and their products are presented.
MEGAN Sp. z o.o. – ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
91-503 Łódź
ul. Kasztelańska 89
tel. (+48-42) 655-99-72
[email protected]
www.megan-odkurzacze.pl
Stand W13
Stand W48
Firma MEGAN Sp. z o.o. jest polskim dystrybutorem odkurzaczy przemysłowych marki DELFIN oraz DISAB. Od wielu lat zapewniamy doradztwo, dobór, dostawę oraz bezpłatne pokazy działania odkurzaczy na terenie całego kraju. Oferujemy odkurzacze m.in.: do pracy ciągłej (24h/dobę), do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Ex (ATEX), do separacji chłodziwa
i oleju. Więcej informacji na stronie www.megan-odkurzacze.pl oraz www.delfinvacuums.pl
The MEGAN Sp. z o.o. is distributor of DELFIN industrial vacuums cleaners and DISAB Vacuum Technology AB in Poland. From
many years we advise, offer and shows how do vacuums work in production plants and workshops in whole country. More
information You can find on our website: www.megan-odkurzacze.pl and www.delfinvacuums.pl
MILAR Sp. z o.o.
Stand W36
Firma MILAR Sp. z o.o. jest częścią niemieckiego koncernu BIESTERFELD. Na polskim rynku działa od 1990 roku, oferując swoim
klientom fachowe doradztwo techniczne oraz szeroki asortyment wysokiej jakości produktów specjalistycznych. Oferta firmy
obejmuje: Materiały do produkcji kompozytów: żywice poliestrowe i epoksydowe do laminowania, żelkoty i kleje poliestrowe,
tkaniny plecione szklane, węglowe, aramidowe oraz hybrydy, szyte tkaniny rowingowe: szklane, węglowe, aramidowe, kompleksy, rowing szklany, węglowy oraz aramidowy, prepregi, materiały przekładkowe: pianki, balsa, plastry miodu, materiały do
techniki worka próżniowego oraz infuzji, środki rozdzielające, materiały pomocnicze. Tworzywa narzędziowe: płyty na modele,
narzędzia i formy, żywice epoksydowe i poliuretanowe na modele, formy i prototypy, silikony formierskie, poliestrowe, winyloestrowe i epoksydowe systemy formierskie, akrylowe żywice dekoracyjne, materiały pomocnicze. Kleje specjalistyczne: epoksydowe, poliuretanowe, metakrylowe, silikonowe, światłoutwardzalne, cyjanoakrylowe, anaerobowe.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Graniczna 47
tel. (+48-22) 755-85-21, 724-87-37
fax (+48-22) 755-80-09
[email protected]
www.milar.pl
Company MILAR Sp. z o.o. is a member of the German concern BIESTERFELD. On the Polish market it was established in 1990
and provides its customers with expert technical advice and a wide range of high-quality specialty products. The company’s
offer includes: Materials for production of composites: polyester and epoxy laminating resins, polyester gelcoats and putties,
woven fabric: glass, carbon, aramid and hybrids, NCF fabrics: glass, carbon, aramid, complexes, glass, carbon and aramid
roving, prepregs, core materials: foam, balsa, honeycombs, materials for vacuum bag technique and infusion, release agents,
auxiliary materials. Tooling materials: boards for models, tools and molds, epoxy and polyurethane resins for models, molds
and prototypes, molding silicones, polyester, vinylester and epoxy molding systems, water based acrylic resins, auxiliary materials. Specialist adhesives: epoxy, polyurethane, methacrylic, silicone, UV- cured, cyanoacrylate, anaerobic.
MINBUD P.P.H. R. SIKORSKI, Z. ŻAREK I WSPÓLNICY Sp. j.
Stand W7
Firma Minbud produkuje profile kompozytowe w technologii pultruzji. Nasze profile cechują się znakomitą jakością oraz
wysokimi właściwościami mechanicznymi. Obecnie nasze profile są stosowane w przemyśle górniczym, drogowym, rolniczym, elektrycznym oraz reklamowym. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na produkcję skomplikowanych profili
na bazie różnych żywic i włókien szklanych, węglowych, aramidowych oraz bazaltowych. Nowość – wyroby pultruzyjne oparte na żywicach epoksydowych o podwyższonych właściwościach mechanicznych i chemicznych na bazie włókien
szklanych oraz węglowych
Company Minbud produces composite profiles in pultrusion technology. Our profiles are characterized by excellent quality
and high mechanical properties. Currently, our profiles are used in mining, road, agricultural, electrical and advertising industry. Many years of experience allows us to produce complex profiles based on different resins and fiberglass, carbon, aramid and basalt. New-pultrusion products based on epoxy resins with improved mechanical and chemical properties made
on glass and carbon fiber.
MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Mińska 51/53, Stojadła
tel. (+48-25) 758-39-42
www.pultruzja.org
www.grodzice.eu
www.minwood.com.pl
www.minbud.pl
Stand W109
MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik, ukazujący się na polskim rynku od 22 lat. Porusza tematy związane z przemysłem, technologią produkcji, logistyką, zarządzaniem jakością, infrastrukturą IT, pomiarami przemysłowymi, automatyzacją i robotyzacją produkcji oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Publikuje rzetelne raporty i analizy rynkowe. Czasopismo
należy do międzynarodowej grupy branżowych publikacji specjalistycznych, oznaczonych wspólną marką „MM” – 120 lat
tradycji. Poszerza wiedzę techniczną oraz inżynierską.
MM Industry is the monthly magazine, published in the Polish market for 22 years. Explores themes related to industry,
technology, production, logistics, quality management, IT infrastructure, industrial measurement, automation and robotics production and business management. Publishes reliable reports and analysis. The magazine belongs to group of the
international trade publications for the industry, marked co-branded “MM”- 120 years of tradition. Expands technical knowledge and engineering.
Wydawca: Raven Media Sp. z o.o.
53-439 Wrocław
ul. Grabiszyńska 163
tel. (+48-71) 782-31-98
fax (+48-71) 782-31-84
[email protected]
www.magazynprzemyslowy.pl
65
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
MONIT SHM Sp. z o.o.
Stand W92
MONIT SHM Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się wdrażaniem do przemysłu nowoczesnych rozwiązań z zakresu badań nieniszczących oraz monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Firma kładzie duży nacisk na rozwój metod aktywnej termowizji do diagnostyki komponentów wykonanych z materiałów kompozytowych. MONIT SHM Sp. z o.o. realizuje również indywidualne projekty rozwiązując problemy dotyczące zaawansowanych technik kontroli jakości wyrobów.
31-476 Kraków
ul. Lublańska 34
tel. (+48-12) 627-77-09
offi[email protected]
www.monitshm.pl
MONIT SHM Sp. z o.o. company introduces modern technologies into industry in the field of non-destructive testing (NDT)
and structural health monitoring (SHM). The company puts great emphasis on the development of active thermography
methods applied for the diagnosis of components made of composite materials. MONIT SHM Sp. z o.o. realizes also individual
projects solving problems related to advanced techniques of product quality control.
MSP MARCIN SZENDER
Biuro Konstrukcyjne:
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1/81
Zakład Produkcyjny:
43-424 Drogomyśl
ul. Główna 8
tel. (+48-22) 862-87-23
fax (+48-22) 632-29-20
[email protected]
www.uav.com.pl
MSP jest firmą innowacyjną, działającą w branży lotniczej. Zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem kompozytowych
struktur lotniczych. Posiadamy halę produkcyjną (500 m2) oraz profesjonalne wyposażenie: obrabiarka CNC 2.5D o polu
4.8 x 1.8 x 1.2, obrabiarka CNC 5-os. o polu 6.0 x 2.6 x 1.2, drukarka 3d, komora robocza 254 x 254 x 305, dystrybutor pasty
modelarskiej DEKUMED do tworzenia modeli przestrzennych. Posiadamy certyfikat ISO 9001.
MSP is an innovative company, active in the aeronautical branch. MSP designs and manufactures composite aviation structures. The company owns a production plant (500 sq m) and is professionally equipped in: CNC 2.5D machine, 4.8 x 1.8 x 1.2
m, CNC 5-axes machine, 6.0 x 2.6 x 1.2 m, 3D printer, 25 x 25 x 30 cm, DEKUMED tooling paste dispenser for spatial models
preparation. MSP is ISO9001 certified entity.
N-POL KRZYSZTOF NOGA
43-300 Bielsko-Biała
ul. Międzyrzecka 183
tel. (+48-33) 816-66-34
tel. kom. (+48-603) 937-374
[email protected]
www.npol.com.pl
www.solidcarbiderouter.com
66
Stand W19
Stand W39
Produkcja narzędzi z węglika spiekanego do obróbki kompozytów, tworzyw sztucznych, aluminium i drewna, włókna szklane, włókna węglowe, materiały termoplastyczne, włókna aramidowe, płyty warstwowe HONEYCOMP i inne. Frezy z powłoką DLC, wiertła do kompozytów.
Production of solid carbide tools for machining composites, plastic, aluminum and wood, tools for fibers glass, carbon fibers,
thermoplastic materials, aramid fibers, sandwich panels HONEYCOMP and other. DLC-coated routers, drills for composites.
NAPĘDY I STEROWANIE
MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY
WYDAWNICTWO “DRUK-ART” s.c.
Stand W107
Czasopismo przedstawia problematykę związaną z układami napędowymi wszystkich typów, automatyką przemysłową,
pneumatyką, robotyką, aparaturą kontrolno-pomiarową, energoelektroniką, mechatroniką, systemami zasilającymi, układami zabezpieczeń, systemami transportowymi i utrzymaniem ruchu. Prezentujemy reportaże z targów, wystaw, konferencji, artykuły naukowe i techniczne związane z ich praktycznym zastosowaniem, nowości i porady techniczne. Zapraszamy
na łamy naszego miesięcznika.
47-400 Racibórz
ul. Środkowa 5
tel./fax (+48-32) 755-19-17
tel./fax (+48-32) 755-18-23
[email protected]
www.nis.com.pl
„Napędy i Sterowanie” (Drives and Control) – the technical informational monthly. The magazine presents the problems of
all types of drive systems, industrial automatics, pneumatics, robotics, control apparatus, power electronics, mechatronics,
feeding systems, safety and guard systems, transport systems and maintenance. We present reports from fair, exhibitions,
conferences, scientific and technical articles connected with the application of the equipment, novelties and technical advice.
Welcome to our monthly.
NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o.
Stand W25
New Era Materials Sp. z o.o. wprowadza nowoczesne technologie polimerowe A.S.SET Powder i A.S.SET Sheet. Dodatkowo
rozwijamy wysoko zaawansowane materiały oparte głównie o tworzywa duroplastycze przede wszystkim żywice epoksydowe i poliestrowe. Ponadto oferujemy pomoc w doborze inicjatorów do żywic poliestrowych, utwardzaczy do żywic
epoksydowych, środków pomocniczych i uniepalniających, ustaleniu cyklu utwardzania i jego wpływu na wytrzymałość
termiczną i mechaniczną kompozytów.
New Era Materials Ltd is a company implementing modern polymer technologies A.S.SET Powder i A.S.SET Sheet. Furthermore we are developing highly advanced materials based on epoxy and polyester resins. Additionally the company cooperates in: advisory on unsaturated polyester resins, initiators, epoxy resin hardeners and antioxidants, setting hardening cycles
and their influence on composites thermal and mechanical strength.
NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SÀRL
New Era Materials
Sp. z o.o.
70-772 Szczecin
ul. Gryfińska 103a
tel. (+48-91) 506-55-60
tel. kom. (+48-608) 380-662
– język polski
tel. kom. (+48-604) 562-360
– język angielski
tel. kom. (+48-530) 211-372
– język niemiecki
fax (+48-91) 506-55-61
[email protected]
www.as-set.eu
Stand W55
North Thin Ply Technology (NTPT) dostarcza lekki prepreg oraz rozwiązania z zakresu automatyki dla przemysłu kompozytowego. NTPT opracowuje oraz produkuje asortyment materiałów prepreg, w tym taśmy UD od 30 do 300g/m2, preformy
wielokierunkowe, rury oraz bloki karbonowe obrabiane mechanicznie.
North Thin Ply Technology (NTPT) provides weight saving prepreg and automation solutions to the composite industry. NTPT
develops and produces a range of prepreg materials including UD tapes from 30 to 300gsm, multi-axial preforms, tubes and
machinable carbon fibre blocks.
CH-1305 Penthalaz-Cossonay
Switzerland
Chemin de L’islettaz – Site Venoge Parc –
Batiment C1
tel. (+41-21) 811-08-88
[email protected]
www.thinplytechnology.com
67
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
ONER CARBON Sp. z o.o.
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1/C012
tel. (+48-81) 565-70-81
tel. kom. (+48-607) 400-312
[email protected]
www.onercarbon.pl
Firma Oner Carbon Sp. z o.o. zajmuje się produkcją elementów z włókien węglowych. Wykorzystując najnowsze technologie (modelowanie 3d, frezowanie CNC, infuzja, prasowanie na ciepło) oferujemy kompleksową usługę – od projektu do
gotowego produktu. Naszą ideą jest wykorzystywanie atutów materiałów kompozytowych w produktach używanych na co
dzień. Przykładem potencjału firmy jest produkowany przez nas lekki wózek inwalidzki z włókien węglowych.
Oner Carbon Ltd. is producing a variety of products made of carbon fiber. Using the latest technology (3D Modeling, CNC
Milling, Infusion, Hot Pressing), we offer a complete service – from designing to manufacturing the desired item. Our aim
is to use innovative composite materials in creating every day products. One example of Oner Carbon’s potential is the lightweight wheelchair which is made entirely of carbon fiber.
OXYTOP Sp. z o.o.
62-060 Stęszew
Antoninek 2
tel. (+48-61) 898-53-00
Stand W68
Stand W41
Od dwóch dekad produkujemy nadtlenki organiczne stosowane do kopolimeryzacji nienasyconych żywic poliestrowych.
Robimy to z pasją i dużym zaangażowaniem, przez co uzyskaliśmy produkty o wysokiej jakości. O nadtlenkach wiemy dużo,
ale nieustannie odkrywamymożliwości doskonalenia. Z pokorą dla praw natury tworzymy wyroby o dużej czystości. Chociaż
produkty te nigdy nie będą ekologicznie przyjazne, dobieramy tak komponenty, aby stwarzały jak najmniejsze zagrożenia.
Otaczamy zakład zielenią, aby udowodnić, że wysoce skomplikowana chemia może koegzystować z przyrodą. Potwierdzeniem słuszności naszej filozofii działania są liczne certyfikaty. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.oxytop.pl
For two decades, we have been producing organic peroxides for copolimerization of unsaturated poliester resins. We do it
with passion and great commitment, obtaining high-quality products. Although we know a lot on peroxides,we are developing the culture of continuousimprovement. True humility to nature’s laws enables us to create products of high purity. While the products we produce will never be environmentally friendly, we select the components with much attention, to minimize the risk they pose. We surround our plant with greenery to prove that the highly complex chemistry can
co-exist with nature. Numerous certifications confirm the validity of our philosophy. We invite you to visit our website at
www.oxytop.pl
PD FIBREGLASS
D-04758 Oschatz, Germany
Wellerswalder Weg 17
tel. (+49-3435) 657-0
fax (+49-3435) 622-447
[email protected]
www.pd-fibreglass.com
68
Stand W54
P-D FibreGlass może się poszczycić ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji i obróbce włókien szklanych. Aktualnie
zakres produkcji naszej firmy obejmuje: maty emulsyjne i proszkowe, maty i tkaniny rowingowe, matotkaniny, maty multiaxialnych, maty GSO MultiFibre, włókna i maty węglowe.
P-D FibreGlass looks back on to over 60 years of experience in glass and carbon fibre production and processing. Presently the
range of our offer includes: emulsion and powder mats, woven roving, complex reinforcements, multiaxial fabrics/composite
textiles, GSO MulitiFibre woven fabric construction, carbon fibre fabrics.
PHOENIX EQUIPMENT POLSKA
Stand W13
PHOENIX EQUIPMENT POLSKA jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Phoenix Equipment Company. Zajmujemy się
sprzedażą urządzeń do aplikacji żywic poliestrowych w przemyśle kompozytów oraz ich serwisem. Jesteśmy głównym dostawcą w Europie Środkowej. Posiadamy sieć dystrybucyjną z głównym magazynem części w Polsce. Prowadzimy sprzedaż
oprogramowania do projektowania struktur kompozytowych i obliczeń wytrzymałościowych: Laminate Tools, midas NFX.
PHOENIX EQUIPMENT POLSKA is a Phoenix Equipment distributor. Since then, we have been providing composites application equipment for the fiberglass. Our company offers prompt and comprehensive warranty and out-of-warranty service.
P.E.P. is the main distributor of the systems for Middle Europe with warehouse in Poland. We are also a provider of software
used in designing the composite structures and determining their strength: LT 5.0, midas NFX.
PLOT ELECTRONICS
PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
Stand W31
Plot Electronics – wyprodukowaliśmy setki obrabiarek CNC oraz autorskich rozwiązań technologicznych. Każdą maszynę
w pełni dostosowujemy do wymagań i potrzeb klienta. Oferujemy: obrabiarki i plotery CNC, centra obróbcze 5D. Wykonujemy usługi CNC. Specjalizujemy się w robieniu form, prototypów, produkcji seryjnej, małych i dużych detali. Obrabiamy materiały: kompozyty, drewno, metale, stale, gipsy, aluminium, podkładki, uszczelki, gumy.
PODLASKA WYTWÓRNIA
STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH Sp. z o.o.
77-200 Miastko
ul. Jodłowa 54, Pasieka
tel. kom. (+48-695) 738-945
[email protected]
11-500 Giżycko
ul. Obwodowa 6, Gajewo
tel. (+48-87) 428-15-35
tel. kom. (+48-531) 140-080
[email protected]
[email protected]
www.obrabiarki-cnc.pl
Stand W10
PWSK zorientowana jest na produkcję wysoko przetworzonych struktur kompozytowych, jako wyrobów własnych, jak również podzespołów i części OEM dla przemysłu lotniczego, maszynowego samochodowego i szkutniczego. Kompetencje:
projektowanie wyrobów i podzespołów pod kątem specyficznych wymogów klienta, projektowanie struktur kompozytowych, wytwarzanie elementów i budowa struktur złożonych, tworzenie technologii, budowa oprzyrządowania, przeprowadzanie prób statycznych.
15-540 Białystok
ul. Żurawia 71
tel. kom. (+48-791) 777-442
PWSK (Podlaska Manufacture of Composite Structures) is oriented on the production of highly-processed composite structures as own products or OEM components and parts for aviation, machine, automotive and boat-building industry. Competences: product and component design adjusted to specific requirements of the client, composite structure design, the
manufacture of elements and the construction of complex structures, technology creation, the construction of equipment,
tension testing.
69
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 141
tel. (+48-22) 849-99-29
fax (+48-22) 234-85-14
[email protected]
Stand W25
Wydział Inżynierii Materiałowej posiada wysokiej klasy aparaturę badawczą wykorzystywaną w pracach naukowych i rozwojowych. Działalność naukowa obejmuje obszary: wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe, np. projektowanie nowych
materiałów; rozwiązywanie problemów materiałowych występujących w przemyśle; prace, których celem jest poznanie
i opis zjawisk występujących w materiałach; prace nad projektowaniem i syntezą nowych materiałów.
Faculty of Materials Science and Engineering is equipped in high class laboratory equipment which is used in research and
developments. Scientific activity enclose: development and research projects i.e. design of new materials; science works focused on solving materials problems that exist in industry; studies aimed at getting to know and describing phenomena that
occur in materials; works focused on the design and synthesis of new materials.
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Stand W95
WYDZIAŁ MECHANICZNY, K-10
KATEDRA MECHANIKI I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
W-10 / K-10
LABORATORIUM KOMPOZYTÓW I ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH
50-370 Wrocław
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
tel. (+48-71) 320-47-83
tel. kom. (+48-602) 364-149
www.kmim.wm.pwr.edu.pl/kompozyty
Katedra specjalizuje się w badaniach konstrukcji kompozytowych, zwłaszcza butli wysokociśnieniowych, próbek rurowych
(i in. nietypowych) na rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie, pełzanie w niskich i wysokich temperaturach oraz zmęczeniowych. Opracowujemy i realizujemy techniki wytwarzania materiałów i konstrukcji przy wykorzystaniu własnego sprzętu:
nawijarek, TRM, autoklawów, suszarek w tym próżniowych, pultruzji, kompozytów 3D, prasy itd.
The department specializes in research of composite structures, in particular high-pressure vessels, pipes (et al. untypical),
for tensile, compression, bending, torsion, creep in low and high temperatures and fatigue. We develop and implement
manufacturing techniques of materials and structures using own equipment: winding, RTM, autoclaves, drying also in the
vacuum, pultrusion, 3D composite, press etc.
POLON – IZOT Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Michała Spisaka 31
tel. (+48-22) 724-74-64
fax (+48-22) 724-94-31
[email protected]
www.polonizot.pl
70
Stand W69
Polon – Izot Sp. z o.o. jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystującej zjawisko promieniotwórczości. Specjalizujemy się w zakresie konstrukcji urządzeń pomiarowych, układów sterujących procesami technologicznymi,
metrologią oraz aparaturą dla potrzeb ochrony środowiska. Między innymi oferujemy: mierniki grubości i gramatury (folia,
tektura, wełna mineralna, itp.), mierniki gęstości i stężenia, mierniki skażenia promieniotwórczego (bramki dozymetryczne,
laboratoryjne analizatory skażeń), pyłomierze.
Polon – Izot Ltd. is a producer of measurement and control equipment that uses the phenomenon of radioactivity. We specialize in isotopic measurement devices, technological process control systems, metrologic equipment (laboratory measurements) and devices for environmental care. We offer: thickness and grammar gauges, densitometers, concentrations meters
of air pollution, industrial dust monitors, etc.
POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
Stand W16
Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji
państwowej oraz organizacji międzynarodowych. PIPC zrzesza ponad 120 firm chemicznych oraz dostawców sprzętu, materiałów i usług dla polskiej chemii. PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym jako jedyna
polska organizacja jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC.
Polish Chamber of Chemical Industry (PIPC) is an association of chemical industry in Poland representing it’s Members in
relations with national and European administration and in international organizations. PIPC is a member of a number of international associations, including – as the only Polish organization – the European Chemical Industry Council CEFIC. PIPC is
authorized to represent the Polish chemical industry in the international arena.
POLYTOR Sp. z o.o.
00-654 Warszawa
ul. Śniadeckich 17
tel. (+48-22) 828-75-06, 828-75-07
fax (+48-22) 203-43-78
[email protected]
www.pipc.org.pl
[email protected]
Stand W29
Spółka POLYTOR powstała w 2002 roku na bazie wieloletnich doświadczeń w zakresie produkcji i handlu w branży poliestrów wzmocnionych szkłem. W roku 2007 weszliśmy w skład francuskiej Grupy GAZECHIM, co pozwoliło nam utworzyć
ogólnopolską sieć handlową. Oferujemy kompleksową obsługę: doradztwo techniczne, sprzedaż i dostawy pełnej palety towarów potrzebnych do wytworzenia kompozytów. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku uruchomiliśmy w bieżącym
roku nowoczesną linię Tinting Machine do produkcji żelkotów w pełnej palecie RAL.
87-100 Toruń
ul. Wielki Rów 40b
tel. (+48-56) 623-00-68
www.polytor.pl
POLYTOR was established in 2002 on the basis of many years of experience in production and trade in glass-reinforced polyester industry. In 2007 we became the member of the Gazechim Group. Since then we have established nationwide trade
network. Polytor offers comprehensive services such as technical support, sale and supply of full range of goods essential for
composites production. In order to meet customers’ demands, we started the new project on Tinting Machine line.
PREC-ODLEW Sp. z o.o.
Stand W77
Spółka Prec-Odlew Sp. z o.o. obecna jest na rynku od 1997 r. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży materiałów dla przemysłu odlewniczego. Prec-Odlew prowadzi działalność zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania spełniającym
wymagania norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004. Firma jest bezpośrednim przedstawicielem niemieckiej marki ebalta Kunststoff GmbH która w swojej ofercie posiada płyty modelarskie EBABOARD, żywice dwuskładnikowe PU i EPO, żelkoty i inne akcesoria.
Prec-Odlew was established in 1997. It specializes in the production and sale of materials for the foundry industry.
Prec-Odlew works according to the Integrated Management System which meets the requirements of ISO9001:2008,
ISO14001:2004 and PN-N18001:2004 standards. The company is an official partner of ebalta Kunststoff GmbH that offers
PU and EPOXY board and block material, casting resins.
32-050 Skawina
ul. J. Piłsudskiego 89
tel. (+48-12) 276-49-95
fax (+48-12) 276-49-94
[email protected]
www.odlew.com.pl
71
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE
02-760 Warszawa
ul. Kaspijska 1/35
tel. (+48-22) 402-36-10
fax (+48-22) 402-36-11
[email protected]
[email protected]
www.konstrukcjeinzynierskie.pl
Polski miesięcznik dla osób zaangażowanych w tworzenie konstrukcji – od koncepcji i projektowania, przez analizy, testy,
dobór części, materiałów i odpowiednich technologii, do ostatecznego wykonania – w branży mechanicznej. Autorzy artykułów to profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym, wśród nich: szefowie biur i zespołów konstrukcyjnych,
właściciele firm, wynalazcy, doświadczeni praktycy.
Mechanical engineering and design monthly magazine for professionals involved in product development – from its design
to production process. The topics of the magazine covers: design, material selection, analysis, various technologies, manufacturing, emerging solutions, inventions etc. Our authors are design engineering managers and directors, inventors, firm
owners and other experienced professionals.
RAWAG Sp. z o.o.
63-900 Rawicz
ul. Tysiąclecia 5
tel. (+48-65) 537-73-17
tel. kom. (+48-721) 117-115
fax (+48-65) 546-18-05
www.rawag.pl
Stand –
Stand W90
RAWAG Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 460 doświadczonych pracowników wyspecjalizowanych
w obróbce aluminium. Przedsiębiorstwo stosuje własne rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne, dzięki którym jest
producentem nowoczesnych wyrobów dla: taboru kolejowego, tramwajów, autobusów, metra, lokomotyw oraz różnych
konstrukcji aluminiowych.
RAWAG Ltd. is a company employing over 460 experienced workers specialized in the treatment processing of aluminium.
The company uses its own construction-technological solutions which makes us a manufacturer of modern products for railway rolling stock, streetcars, buses, subway, locomotives and a various aluminium constructions.
REJA Sp. z o.o.
Stand W45
Firma Reja Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1987 roku. Zajmujemy się dystrybucją wysokiej jakości materiałów wiodących producentów: Reichhold – poliestrowe i winyloestrowe żywice, żelkoty, topkoty, United Intiators – inicjatory, Owens Corning
– zbrojenia szklane, Acralock – strukturalne kleje metakrylowe, STONER – środki rozdzielające, Lantor – coremat, soric, finishmat, Intec srl – szpachle, kleje, systemy narzędziowe pod CNC oraz wiele innych produktów do wytwarzania laminatów.
02-404 Warszawa
ul. J. Chrościckiego 19
tel. (+48-22) 863-96-01
fax (+48-22) 863-85-75
[email protected]
www.reja.com.pl
72
Reja Ltd. has been a part of the Polish composite market since 1987. We are the distributor of high quality materials from
many leading producers like: Reichhold – polyester and vinylester resins, gelcoats, topcoats, United Initiators – initiators,
Owens Corning – glass reinforcement, Acralock – methacrylate structural adhesives, STONER – form release agents, Lantor – coremat, soric, finishmat, Intec srl – putties, adhesives, tooling systems for CNC and many other product for manufacturing laminates.
ROMA Sp. z o.o.
Stand W78
ROMA Sp. z o.o. jest producentem kompozytów poliestrowo-szklanych od 1990 roku. Produkuje wyroby konstrukcyjne do
hermetyzacji, zabudowy zbiorników, elementy zabudowy i wyposażenia pojazdów specjalistycznych, konstrukcje i obudowy, sanie ratownictwa lodowego. Specjalizuje się w produkcji prototypów, wyrobów indywidualnych, krótkoseryjnych,
wg dokumentacji własnej, powierzonej. Wprowadza rozwiązania innowacyjne dzięki projektom badawczo-rozwojowym.
ROMA is a manufacturer of technical FRP products since 1990. ROMA manufactures constructions for the hermetisation
of sewage treatment plant tanks, components for contruction and equipment of specialized vehicles, housings, ice rescue
sledges. The company specializes in production of prototypes, individual products, short series from own or entrusted documentation. ROMA introduces innovative solutions through research and development projects.
RÜHL PUROMER GmbH
Stand W80
RÜHL PUROMER jest wiodącym europejskim producentem systemów poliuretanowych, które, zgodnie ze swoim sloganem
“PUre Diversity”, opracowuje i sprzedaje. Firma zajmuje się również produkcją specjalistycznych, spienianych żywic poliestrowych przeznaczonych do wytwarzania kompozytów poliestrowo-szklanych. Ponadto jej pasję stanowią zorientowane na
przyszłość innowacje oraz przywództwo w zakresie technologii.
RÜHL PUROMER is among the leading European independent system suppliers for the development and production of custom-made polyurethane systems and specialised glass fibre reinforced plastic products for a wide variety of applications and
industries. The products are made in accordance with the product philosophy “PUre Diversity”. Future-oriented innovation
and leadership in technology are just as central as performance and efficiency.
RYMATEX Sp. z o.o.
87-124 Złotoria
ul. Słoneczna 7, Grabowiec
[email protected]
www.roma.torun.pl
61381 Friedrichsdorf, Germany
Hugenottenstraße 105
Osoba kontaktowa:
Frank Silber
tel. (+49-(0)-6172) 733-272
tel. kom. (+49-(0)-151) 122-40-182
fax (+49-(0)-6172) 733-141
[email protected]
www.ruehl-ag.de/pur-systeme.html
®
Stand W40
Rymatex Sp. z o.o. istnieje od 2002 roku i działa w branży materiałów ściernych dostarczając produkty najwyższej jakości
z włókien szklanych. Obecnie w firmie produkuje się: tkaniny techniczne z rowingów szklanych, siatki z włókna szklanego
bez powleczenia, siatki z włókna szklanego powleczone żywicą fenolowo-formaldehydową, krążki z włókna szklanego powleczone żywicą fenolowo-formaldehydową, podkłady pod lamelki.
Rymatex Sp. z o. o. is on the market since 2002 and is acting in the abrasives sector using glass fibres obtained from leading
European and global manufacturers and meeting strict requirements. Currently, the company manufactures: Technical textiles made of glass rowing, Glass fibre mesh without coating, Glass fibre mesh coated with phenol-formaldehyde resin, Glass
fibre discs coated with phenol-formaldehyde resin, Substrates for lamelles.
38-480 Rymanów
ul. Osiedle 42
tel. (+48-13) 435-79-30
offi[email protected]
www.rymatex.com.pl
73
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUT E.V.
D-09125 Chemnitz, Germany
Annaberger Str. 240
tel. (+49-0-371) 527-40
www.stfi.de
Stand W88
Na podstawie naszych filarów, które obejmują centrum kompetencji zastosowania włóknina, centrum innowacji tekstyliów
technicznych, a także centrum badań oraz certyfikacji, prowadzimy specjalistyczne badania oraz rozwój tkanin technicznych.Głównym celem jest konstrukcja wszystkich rodzajów lekkich tkanin, począwszy od półproduktów z CFRP po multifunkcionalne stróktury wztwazane w zintegrowanym i zoptymalizowanym procesie produkcyjnym hybrydowzch materiałów tekstylych.
Based on our pillars, which include the Center of Excellence in Nonwovens, the Innovation Center of Technical Textiles and as
well as Testing and Certification Services, we dedicate ourselves to further specialised tasks in the research and development
of technical textiles. In addition to this, the construction of all types of lightweight textiles is one of our main goals, starting
with CFRP semi-finished products to functionally-integrated and process-optimised manufacturing processes based on textile technologies ranging up to the development of new hybrid textile material composites.
SAFILIN Sp. z o.o.
Stand W30
Od 1778 roku SAFILIN, europejski lider wśród przędzalni lnu selekcjonuje najlepsze włókna lniane z każdego zbioru. W tkaninach technicznych znajduje zastosowanie gama PRZĘDZ LNIANYCH o najwyższych parametrach jakościowych. SAFILIN
ukierunkowuje się na zaawansowane technologie produkując ROVING LNIANY do zastosowań kompozytowych. SAFILIN jest
również producentem SZNURKÓW LNIANYCH certyfikowanych według najwyższych wymagań UE do kontaktu z żywnością.
14-310 Miłakowo
ul. Ojca Władysława Włodyki 2
tel. (+48-89) 758-74-75
fax (+48-89) 758-70-08
[email protected]filin.pl
www.safilin.pl
Selecting from each crop the very best flax fibers since 1778 SAFILIN is the leader flax spinner in Europe. For technical textiles SAFILIN has developed a specific range of FLAX YARNS, ensuring the highest mechanical resistance parameters. SAFILIN
focuses on advanced technologies and produces FLAX ROVING for industrial applications. SAFILIN produces also PURE LINEN
STRINGS certified according to the highest EU requirements for food contact.
SAMAR
42-200 Częstochowa
ul. Dźbowska 2
tel. (+48-34) 365-75-17
fax (+48-34) 365-93-84
[email protected]
www.technologiekompozytowe.pl
www.samar.czest.pl
www.rowerywodne.com.pl
www.melfen.pl
74
Stand W26
Samar jest firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem w branży kompozytowej. Plan produkcyjny to zarówno własne
wyroby rynkowe jak: rowery wodne i sprzęt pływający oraz elementy wyposażenia łazienek (pod marką„Melfen”), jak i szeroki zakres specjalistycznych wyrobów kompozytowych produkowanych wg specyfikacji klienta. Ponadto oferujemy usługi
obróbki wyrobów i frezowania modeli na 3 i 5 osiowych maszynach CNC.
Samar is a family owned company with many years of experience in composite technology. Our product range consist of own
market products, which are pedal boats (brand “Samar”) and bathroom equipment (brand “Melfen”), and a broad spectrum
of highly specialized products made according to a customer specification. Furthermore we offer a services of milling and
machining composite parts and models using 3 and 5 axis CNC machines.
SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI,
E. BORZYMOWSKA-RESZKA, A. RESZKA Sp. j.
Stand W53
„SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. j. jest wyłącznym przedstawicielem firm SHIMADZU CORPORATION i KRATOS ANALYTICAL oraz zapewnia wszelka usługę serwisową przyrządów produkcji tych firm w swoich centrach serwisowych w Polsce. Oferujmy chromatografy UHPC, HPLC i GC; systemy MS: GC-MS(MS), LC-MS(MS), LCMS-IT-TOF, MALDI-TOF-TOF, spektrofotometry UV-VIS, FTIR, RF i AAS, analizatory TOC; spektroskopy do analizy powierzchni
ESCA-XPS, SIMS, ISS i Auger oraz analizatory fluorescencji rentgenowskiej (EDX). Oferujemy również akcesoria: PHENOMENEX, ANTEC LEYDEN, RHEODYNE, CHROMACOL, PEAK SCIENTIFIC – generatory, PIKE – akcesoria IR, HORIZON TECHNOLOGY
– automaty do ekstrakcji, zatężania i osuszania próbek, w tym automatyczny koncentrator XcelVap, SUPERCRITICAL FLUID
TECHNOLOGIES – aparaty do prowadzenia ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym oraz reaktory wysokociśnieniowe. Zatrudnieni pracownicy są wysoko wykfalifikowanymi specjalistami z doświadczeniem w branży analitycznej, przez co szybko
i skutecznie są w stanie zdiagnozować i rozwiązać problemy, z którymi spotykają się użytkownicy.
05-080 Izabelin
ul. Lubomirskiego 5
tel. (+48-22) 206-09-00
fax (+48-22) 722-70-51
www.shim-pol.pl
SHIM-POL is an exclusive representative of SHIMADZU-KRATOS CORPORATION in Poland. We offer UHPLC, HPLC, GC chromatographs; MS systems: GC-MS(MS), LC-MS(MS), LCMS-IT-TOF and MALDI-TOF-TOF; UV-Vis, FTIR, RF and AAS spectrophotometers; TOC; X-ray Fluorescence Spectrometers (EDX). We also deliver spectroscopes for the surface analysis such as ESCAXPS,SIMS,ISS and Auger. The offer is completed with equipment from the following companies: PHENOMENEX, ANTEC LEYDEN,
RHEODYNE, CHROMACOL, PEAK SCIENTIFIC generators, PIKE – IR accessories. Automatic SPE extraction, drying and concentration with apparatus manufactured by HORIZON TECHNOLOGY and the supercritical liquid extraction and high pressure chemistry manufactured by SUPERCRITICAL FLUID TECHNOLOGIES.
SILSPEK RUBBER Sp. z o.o. Sp. k.
Stand W60
Firma SILSPEK RUBBER Sp z o.o. Sp. k. jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Wacker AG. Posiadamy w swojej ofercie
mieszanki silikonowe HTV, LSR, RTV-1, RTV-2 (przeznaczone do produkcji form odlewniczych, tamponów i wałków drukarskich, izolatorów elektroenergetycznych, używane w elektronice, przemyśle spożywczym). Przesyłka w 48h. Przygotowujemy mieszanki od 1kg. Posiadamy certyfikaty jakości ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004.
SMARTTECH SKANER3D.PL Sp. z o.o.
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Jańskiego 2
tel. (+48-77) 408-54-44
fax (+48-77) 408-54-43
Stand W86
SMARTTECH producent skanerów3D obecny w 30 państwach na świecie oferuje pełną gamę profesjonalnych urządzeń pomiarowych do kontroli jakości i inżynierii odwrotnej. Swoim klientom proponuje gotowe rozwiązania sprzętowo-programistyczne z pełnym przeszkoleniem i wdrożeniem. Ofertę firmy dopełnia oprogramowanie do edycji danych pomiarowych
Geomagic Solutions, Leios, SpaceClaim oraz drukarki 3D.
SMARTTECH is a producer of 3D scanners. Presented in 30 countries around the world, SMARTTECH offers a full range of professional measuring devices for quality control and reverse engineering The Company offers integrated solutions of hardware
and software with full training and implementation. As a addition Company offers 3rd party solution software such as Geomagic, Spaceclaim ad Leios as well as 3D printers.
05-092 Łomianki k. Warszawy
ul. Racławicka 30
tel. (+48-22) 751-19-16
fax (+48-22) 751-52-05
[email protected]
www.skaner3d.pl
www.smarttech3d.pl
www.smarttech3dscanner.com
75
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
50-020 Wrocław
ul. J. Piłsudskiego 74
tel. (+48-71) 799-55-00
fax (+48-71) 799-55-55
[email protected]
www.solvadis.pl
Solvadis Polska jest jednym z liderów na rynku dystrybutorów chemikaliów w Polsce. Od 20 lat firma oferuje zarówno produkty chemii bazowej jak i specjalistycznej do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Oferujemy szeroką gamę surowców i dodatków modyfikujących: wypełniaczy funkcjonalnych, pigmentów, barwników, mieszanek gazów spieniających
oraz środków pomocniczych produkcji uznanych firm z Europy Zachodniej i Ameryki.
Solvadis Polska is one of the leading chemical distributors in Poland. For 20 years the company has offered products of basic chemistry and specialized chemical products to various industries. We offer a wide range of raw materials and modifying agents: pigments, dyes, extenders, foaming gas mixtures and auxiliaries of renowned companies from Western Europe
and America.
STRATIFORME POLSKA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 106
Zakład produkcyjny:
96-300 Żyrardów
ul. Roszarnicza 7
tel./fax (+48-46) 854-28-83
tel. kom. (+48-506) 075-668
[email protected]
offi[email protected]
www.stratiforme.pl
www.stratiforme.com
76
Stand W79
Stratiforme Polska Sp. z o.o., należy do Grupy Stratiforme Compreforme skupiającej 6 fabryk we Francji, Polsce, Niemczech,
Maroko, Indiach. Dostarczmy naszym klientom kompleksowe rozwiązania kompozytowe. Wyróżnia nas 50 lat doświadczenia w projektowaniu, badaniu, usprawnianiu, produkcji i integracji kompozytów. Zapraszamy na naszą stronę www.stratiforme.com oraz do kontaktu tel. (+48-46) 854-28-83; e-mail: [email protected]
Stratiforme Polska Sp. z o.o., is a member of Stratiforme Compreforme Group focusing 6 factories in France, Poland, Germany,
Marocco, India. We deliver to our customers complete composite solutions. We are distinguished by 50 years of experience
in designing, testing, improving, manufacturing and integration of composites. Visit our website www.stratiforme.com and
contact us via phone (+48-46) 854-28-83; e-mail: offi[email protected]
STREFA USŁUG 3D
51-608 Wrocław
Aleja Ludomira Różyckiego 1c/410
tel. kom. (+48-602) 760-775
510-376-353
kontakt @strefauslug3d.pl
www.strefauslug3d.pl
Stand W89
Stand W85
Strefa Usług 3D świadczy profesjonalne usługi z zakresu szybkiego prototypowania. Jednym z obszarów działalności naszej
firmy jest druk 3D, m.in. w technologiach FDM, SLA, SLS, czy PolyJet. Na życzenie naszego Klienta (np. w oparciu o dostarczoną dokumentację 2D) projektujemy także modele 3D, które to następnie wykorzystujemy w technologiach druku 3D. Ponadto Strefa Usług 3D jest także dystrybutorem profesjonalnych drukarek 3D.
Strefa Usług 3D provides professional services in the field of rapid prototyping. One area of our company is 3D printing, including technologies FDM, SLA, SLS or PolyJet. At the request of our client (eg. on the basis of the documentation provided
2D) also we are designing 3D models, which then use the 3D printing technologies. In addition, Strefa Usług 3D is also a distributor of professional 3D printers.
SURFPOL PPHU JACEK WOŹNIAK
Stand W28
Dystrybutor szerokiego asortymentu materiałów dla przemysłu kompozytowego: tkanin (weglowych, szklanych, aramidowych, mieszanych, poliestrowch), pasków, rękawów i rovingów (węglowych, szklanych, aramidowych, mieszanych), materiałów przekładkowych (honeycomb – plastry miodu, pianki PCV i PUR, elastyczne przekładki itp.), najwyższej jakości
żywic epoksydowych do laminowania ręcznego, próżniowego i infuzji – prepregów weglowych i szklanych – innych materiały (delaminaże, maty odsysające, separatory, folie próżniowe, rurki węglowe, nożyczki do kevlaru itp.). Producent:deski
windsurfingowe, kitesurfing i surfing, fornir weglowy dla przemysłu meblowego, zlecona produkcja laminatów z wegla,
kevlaru lub szkła.
96-200 Rawa Mazowiecka
Nowy Kurzeszyn 14
tel./fax (+48-46) 814-13-22
tel. kom (+48-502) 284-309
[email protected]
www.surfpol.pl
Distributor of wide assortment of materials for composite industry: fabrics (carbon, glass, aramid, hybrid, polyester), tapes,
braids and roving (carbon, glass, aramid, hybrid), core materials (honeycomb, PVC and PUR foams, flexible core fabrics), high
quality laminating epoxy resins for hand lamination and infusion, carbon and glass prepregs, other materials (peel-plies,
breather fabrics, release agents, bagging and release films, carbon rods and tubes, scissors for technical fabrics). Producer
of: windsurfing boards, kitesurfing and surfing boards, carbon surface layers for furniture, production of laminates made of
carbon, aramid and glass.
TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ
Stand W88
FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU
PROFESSUR STRUKTURLEICHTBAU UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
„Federal Cluster of Excellence MERGE” dostarcza nowych technologii dla zasobooszczędnych technologii stosowanych w produkcji
masowej inteligentnych konstrukcji lekkich. Procesy produkcyjne, obecnie odrębne dla różnych grup materiałów, powinny zostać
scalone poprzez fuzję i wzajemne powiązania. Klaster MERGE skupia się na produkcji kompozytów hybrydowych z myślą o optymalnej kombinacji komponentów metalicznych, polimerowych i inteligentnych elementów tekstylnych. Instytucje uczestniczące: Technische Universität Chemnitz, Instytut Fraunhofera IWU i ENAS oraz instytucje związane z włókiennictwem STFI i CETEX.
Technische Universität Chemnitz; Department of Lightweight Structures and Polymer Technology. The Federal Cluster of Excellence
MERGE provides new technologies for the resource-efficient mass-production of lightweight structures with high functional density. Manufacturing processes that are currently discrete for different groups of materials have to be merged through fusion and interlinking. The focus is on the manufacturing of tailored hybrid composites with an optimal combination of metallic, polymeric and
functionalised textile components. Participating institutions: Technische Universität Chemnitz, Fraunhofer Institutes IWU and ENAS
and textile-related institutes STFI and CETEX. Technische Universität Chemnitz; Profesura struktur lekkich i przetwarzania tworzyw
sztucznych.
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
INSTITUT FÜR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK
D-09107 Chemnitz, Germany
tel. (+49-371) 531-231-20
fax (+49-371) 531-231-29
www.leichtbau.tu-chemnitz.de
Stand W25
Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (ILK) jest jednym z największych instytutów naukowych
w Europie prowadzący interdyscyplinarne badania nad rozwojem materiałów kompozytowych. Cechą wyróżniającą Instytut
jest kompleksowe podejście do produkcji wyrobów z kompozytów, uwzględniając projektowanie, wytwarzanie oraz badanie danego elementu, włączając w to analizę kosztów.
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) is one of the largest scientific institutes in Europe conducting interdisciplinary research in the development of composite materials. What distinguishes the Institute is its comprehensive approach to
the production of products from composites, taking into account the design, production and testing of the given element,
including cost analysis.
01307 Dresden, Germany
Holbeinstr. 3
tel. (+49-351) 463-379-15
fax (+49-351) 463-381-43
[email protected]
www.tu-dresden.de/mw/ilk
77
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
THINKY CORPORATION
101-0032 China
3-7-16, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku
Tokyo
tel. (+81-3) 582-174-55
fax (+81-3) 386-578-33
www.thinky.co.jp
Stand W32
Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne Thinky. Jednoczesne mieszanie, odpowietrzanie i dyspergowanie. Nowoczesne
urządzenia stosowane w przetwórstwie materiałów takich jak kleje, żywice silikonowe i epoksydowe, nanorurki węglowe
itp. Podczas Targów Kompozyty Expo 2015 zaprezentujemy Państwu następujące modele: ARE-250CE- mieszalnik ogólnego
przeznaczenia, ARV-310CE – mieszalnik usuwający mikronowe pęcherzyki gazu dzięki połączeniu efektu siły odśrodkowej
i pompy próżniowej.
MIXING DEGASSING and DISPERSION at same time. The planetary centrifugal Mixer Utilized in processing of various materials such as adhesive, silicon resin, epoxy resin, carbon nanotube etc. ARE-250CE: general-purpose non-vacuum mixer, ARV310CE: remove sub-micron level air bubbles by vacuum + centrifugal force.
TROKOTEX POLYMER GROUP Sp. z o.o.
Stand W95
Jesteśmy producentem zbiorników magazynowych, krat pomostowych, hermetycznych przekryć z kompozytów najwyższej
jakości. Wszystkie nasze wyroby produkowane są z TWS, zapewniającego niezwykłą wytrzymałość i bezawaryjne użytkowanie. Realizujemy indywidualne projekty naszych Klientów, oferując innowacyjne zastosowanie elementów z TWS.
87-100 Toruń
ul. Wapienna 10
tel. (+48-56) 639-07-51
fax (+48-56) 639-07-58
[email protected]
We are a manufacturer of storage tanks, gratings, hermetic casing manufactured of the highest quality materials. All our
products are produced of GRP providing superior durability and trouble-free operation. We realize individual projects of our
customers, offering innovative use of GRP components.
UNIMARKET KOMPOZYTY
61-612 Poznań
Rubież 46
tel./fax (+48-61) 822-04-40,
822-04-50
tel. kom. (+48-604) 509-912
[email protected] unimarketkompozyty.pl
www.unimarketkompozyty.pl
78
Stand W74
Przedstawiciel handlowy firmy Mäder-Group, czołowego europejskiego producenta uniepalnionych systemów coatingowych dla przemysłu kolejowego Wsparcie nowoczesnych technologii w zakresie produkcji laminatów uniepalnionych (sandwiche, technologie zamknięte itp). Oferujemy certyfikowane kompleksowe systemy uniepalnione, zarówno żywice i żelkoty jak i wysokiej jakości farby powierzchniowe uwzględniające indywidualne wymogi klienta, zarówno co do metody
przetwarzania jak i kraju przeznaczenia. Gotowe systemy (żywica+żelkot+farba) spełniające normy palnościowe dla taboru
kolejowego wielu krajów europejskich, a także CEN 45545 i GOST.
We are representative of the Mäder-Group, a leading European manufacturer of composite resins and gel coat and industrial
coatings. We offer support for new technologies in the production of fire retardant laminates. Our target is to provide complete modern systems (materials and technology) for companies producing for railway and mass transport. We offer flame
retardant, certified systems (resins, gel coats and high-quality coating products), especially adapted to the individual client
requirements and norms (including Poland, Russia… Certificates for fire retardant Systems (resins-gel coats-paints) for rolling stock are available for many countries and especially for EN 45545-2.
UNIVAR POLAND Sp. z o.o.
Stand W6
UNIVAR POLAND jest globalnym dystrybutorem m.in. na rynkach farb i lakierów, przemysłu budowlanego i kompozytowego. Portfolio produktowe jest stale rozwijane i systematycznie poszerzane o nowych dostawców. Jednym z nich jest firma
OLIN EPOXY oferująca pełną gamę surowców epoksydowych do produkcji m.in. kompozytów. Olin Epoxy jest liderem w zaawansowanej chemii epoksydowej i partnerem dla firm poszukujących optymalnych rozwiązań w przemyśle.
UNIVAR is the global market leader in chemical distribution. Univar supplies the coatings and adhesives industry. We work
closely with the world’s leading suppliers to offer the latest materials to help our customers implement safe, environmentally
friendly production practices. The product portfolio is constantly developed and expanded by new suppliers. One of them,
Olin Epoxy offers epoxy resins, curing agents, and fully formulated systems.
VELOX GmbH
01-337 Warszawa
ul. Połczyńska 70
tel. (+48-22) 279-35-71
fax (+48-22) 279-35-60
[email protected]
www.univar.com/EMEA.aspx
Stand W80
VELOX jest europejskim liderem w zakresie dostaw surowców i wprowadzania do obrotu materiałów specjalnych dla przemysłu tworzyw sztucznych, kompozytów, dodatków, farb oraz lakierów. VELOX, z siedzibą w Hamburgu, oferuje dobrą znajomość rynku oraz kompleksowe rozwiązania w całej Europie. Nasze portfolio kompozytów obejmuje ponad 1000 produktów, od matryc termoutwardzalnych (poliesterowych, winyloestrowych, epoksydowych, fenolowych), przez wzmocnienia
szklane i węglowe, nadtlenki organiczne, materiały podstawowe, aż do specyficznych wypełniaczy i dodatków.
20457 Hamburg, Germany
Brandstwiete 1
VELOX is a European leader in the supply and marketing of raw material specialities for the plastics, composites, additives,
paints and coatings industries. Based in Hamburg, VELOX offers market know-how and full-service solutions right across
Europe. Our composite portfolio covers over 1000 products, from thermoset matrix (polyester, vinyl-ester, epoxy, phenolic),
glass and carbon reinforcements, organic peroxides, core materials, specific fillers and additives.
WAKOB Sp. z o.o.
Stand W71
WAKOB Spółka z o.o. od 2014 roku jest Generalnym Dystrybutorem na terenie Polski elastycznych wkładów kominowych
FuranFlex® oraz FuranFlex RWV, przeznaczonych do uszczelniania kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.
Starting form 2014, the WAKOB company has been the General Distributor onto polish area of FuranFlex® and FuranFlex
RWV flexible chimney liners for sealing combustion, flues and ventilation ducts.
Oddział Sosnowiec:
ul. Dekerta 6
tel. (+48-32) 297-50-39
tel. kom. (+48-606) 720-253
Oddział Bielsko Biała:
ul. Partyzantów 31a
tel. (+48-33) 816-58-09
tel. kom. (+48-602) 254-683
[email protected]flex-polska.pl
www.furanflex-polska.pl
79
Wpisy informacyjne wystawców / Exhibitors entries
WEST & SENIOR Ltd.
Stand W83
Założona w 1952 roku, WSL z siedzibą w Manchester w Wielkiej Brytanii. Produkujemy ponad 3,2mt rocznie i eksport 55%.
Produkujemy dyspersji pigmentów do stosowania w żywic poliestrowych i żelkotów, PVC, żywicy epoksydowej i systemów
poliuretanowych.
Registered Office:
Manchester, England
M26 1WE
Milltown Street, Radcliffe
tel. (+44-161) 724-71-31
fax (+44-161) 724-95-19
[email protected]
www.westsenior.co.uk
Company No. 0508673: Registered in England. Founded in 1952, WSL based in Manchester in the UK. We produce more
than 3,2mt year and exports 55%.We produce pigment dispersions for use in polyester resins & gelcoats, PVC, Epoxy &
PU systems.
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GmbH
01309 Dresden, Germany
Bertolt-Brecht-Allee 22
tel. (+49-351) 213-81-39
fax (+49-351) 213-841-139
[email protected]
www.wfs.sachsen.de
70-310 Szczecin
Al. Piastów 19
[email protected]
http://bledzki-composites.com
Stand W25
Jako instrument promocji gospodarczej, WFS przyczynia się do trwałego, pozytywnego rozwoju gospodarki Saksonii. Nasze działania koncentrują się na przyciąganiu innowacyjnych i konkurencyjnych przedsięwzięć do Saksonii, a jednocześnie
na ochronie istniejących miejsc pracy i tworzeniu nowych, poprzez wspieranie lokalnych przedsiębiorstw dzięki działaniom
promocyjnym, inicjowaniu współpracy i uruchamieniu skutecznych kampanii marketingowych.
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH builds bridges: For investors on their way to Saxony and for Saxony’s companies on
their way to the world’s markets. The portfolio includes: The latest data on Saxony’s economy and its business environment,
customized service packages for business site selections, information on opportunities for financial support and subsidy programs, assistance in opening up new markets and initiating cooperative partnerships.
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
ZESPÓŁ KOMPOZYTÓW I BIOKOMPOZYTÓW
Stand W97
Interdyscyplinarny badawczy Zespół Kompozytów i Biokompozytów pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Błędzkiego
działa w obrębie całego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, głównie w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Zespół posiada duże doświadczenie w dziedzinie
kompozytów i biokompozytów, a jego główna działalność obejmuje wytwarzanie, modyfikację, przetwórstwo oraz badania tych materiałów.
The interdisciplinary Composites and Biocomposites Group founded under the guidance of Prof. Andrzej Bledzki is active
within the entire West Pomeranian University of Technology Szczecin, mainly at the Institute of Materials Science and Engineering, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics. The group has an extensive experience in the field of composites and biocomposites and its main activities cover manufacturing, modification, processing and investigation of those
materials.
80
ZAKŁAD KOMPOZYTÓW BELLA Sp. z o.o.
Stand W11
Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w wykonywaniu oprzyrządowania i produkcji wyrobów kompozytowych. Oferujemy pełny cykl produkcyjny obejmujący: wykonanie oprzyrządowania (modele i formy), produkcję seryjną (laminowanie i obróbka wyrobu włącznie z lakierowaniem). Stosujemy nowoczesne technologie i materiały. Modele frezujemy na jednej z największych w Polsce frezarek numerycznych CNC 5-osiowych. Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami
z branży szynowej, szkutniczej, motoryzacyjnej i reklamowej. Posiadamy certyfikat EN ISO 9001:2008.
Our company has over 30 years of experience in the manufacturing of tooling and elements made of composite. We offer the full technological cycle of production including: the preparation of tooling (models and moulds), serial production
(product lamination, finishing and varnishing). We apply advanced technologies and materials. Models are made using
numerical milling machine 5-axes, which is one of the biggest machine in Poland. We have partnerships with numerous
reputable companies from the rail, boatbuilding, automotive, and advertising industry. EN ISO 9001:2008 standard is implemented in our company.
05-152 Czosnów k. Warszawy
ul. Gdańska 2
tel. (+48-22) 785-01-92
fax (+48-22) 785-04-91
[email protected]
www.bella.waw.pl
81

Podobne dokumenty