Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w związku z

Transkrypt

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w związku z
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
w związku z zamiarem rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych
Poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora d.s. zarządzania nieruchomościami i projektami
inwestycyjnymi
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kompleksowy nadzór nad
funkcjonowaniem nieruchomości należących do KKPP, w tym:
 Sporządzanie planów gospodarczych oraz projektów inwestycyjnych związanych
z nieruchomościami;
 Współpraca z dostawcami mediów i usług, ze służbami technicznymi w zakresie
konserwacji, przeglądów technicznych i remontów;
 Rozliczanie zużycia mediów i innych kosztów związanych z eksploatacją;
 Zarządzanie projektami budowlanymi od fazy koncepcyjnej, poprzez fazę
administracyjna, budowlaną oraz porealizacyjną;
 Uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych;
 Prowadzenie procesów przetargowych;
 Nadzór nad dokumentacją formalno-projektową;
 Budowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.
Od kandydatów oczekujemy:





doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami i realizacji inwestycji,
wyższego wykształcenia, preferowane budowlane,
znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ,
umiejętności zarządzania projektami,
łatwości w nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu dobrej atmosfery
współpracy.
Oferujemy




interesującą, pełną wyzwań pracę,
atrakcyjne warunki i narzędzia pracy,
przyjazną atmosferę,
duże możliwości rozwoju.
Podania (życiorys oraz list motywacyjny) prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI” do dnia 18 stycznia 2016 r. do godz. 12 w siedzibie
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, pok. 426, 47-225
Kędzierzyn-Koźle.
Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów oraz zastrzegamy sobie
możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie do podania klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami).”