Eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami Absolwent studiów

Transkrypt

Eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami Absolwent studiów
Eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami
Absolwent studiów kierunku „budownictwo”, specjalność eksploatacja i zarządzanie
nieruchomościami posiada wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne w zakresie
projektowania wspomaganego komputerem (CAD), katastru nieruchomości, gospodarki
nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej, szacowania nieruchomości,
planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki, audytu energetycznego budynków
mieszkalnych, prawa cywilnego, remontów i modernizacji budynków, instalacji
budowlanych, prawa gospodarczego, a także prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w:
 przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych;
 agencjach zarządzania nieruchomościami;
 jednostkach nadzoru budowlanego;
 jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem
i architekturą.

Podobne dokumenty