Magazyn rzeczy używanych w Miejskim Ośrodku

Transkrypt

Magazyn rzeczy używanych w Miejskim Ośrodku
MOPS Dębica
Magazyn rzeczy używanych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dębicy
„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś.”
– Ronald Reagan
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy prowadzony jest magazyn rzeczy używanych (meble, sprzęty
gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni), którego celem jest umożliwienie przechowania niepotrzebnych, ale
wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy od darczyńców i przekazania ich klientom korzystającym z pomocy naszego
Ośrodka.
Magazyn rzeczy używanych znajduje się w budynku przy ul. Ratuszowej
( za budynkiem świadczeń rodzinnych):
●
●
●
●
●
●
●
●
z oferty magazynu mogą korzystać osoby, które zgłoszą konkretne zapotrzebowanie,
zgłoszenia od darczyńców przyjmowane są telefonicznie - tel. 14 670 50 06,
magazyn czynny jest codziennie w godzinach od 9– 14.
osobami do kontaktu w MOPS są Pani Wanda Krzystyniak i Pani Katarzyna Gawlik,
przekazywane do magazynu rzeczy muszą być sprawne i w dobrym stanie technicznym,
rzeczy używane są przyjmowane i wydawane bezpłatnie,
MOPS nie zabezpiecza transportu do przewozu rzeczy,
nie przyjmujemy odzieży używanej.
Zaznaczamy, iż rzeczy nie sprawne technicznie, można przekazywać w naszym mieście do Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy miasta Dębicy w
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie,
selektywnie zebrane odpady komunalne.
PSZOK mieści się przy skrzyżowaniu ul. Drogowców z ul. Przemysłową (obok zakładu gazowniczego).
PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
- od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 18.00,
- poniedziałek i soboty 8.00 -13.00,
1