drużyna dębickich serc- po raz kolejny w dębicy.

Transkrypt

drużyna dębickich serc- po raz kolejny w dębicy.
MOPS Dębica
DRUŻYNA DĘBICKICH SERC- PO RAZ KOLEJNY W
DĘBICY.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz kolejny włączyli się w akcję zainicjowaną przez Hufiec ZHP
Dębica pod nazwą „Drużyna Dębickich Serc”. Paczki przygotowane przez darczyńców zostały rozwiezione przez
dziesięciu wolontariuszy, pracowników MOPS, do jedenastu potrzebujących pomocy rodzin.
W paczkach znalazły się: odzież, pościel, koce, żywność, słodycze, artykuły chemiczne i higieniczne, a także sprzęt
gospodarstwa domowego.
Ponadto, podobnie jak w poprzednim roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do akcji
włączyli się również jako darczyńcy, przygotowując paczki dla jednej z wytypowanych do akcji rodzin.
Za dar serca, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie Dyrekcja oraz organizatorzy Akcji składają serdeczne
PODZIĘKOWANIA wszystkim, którym nieobcy jest los drugiego człowieka.
1

Podobne dokumenty