Prezenty przywieźli na motocyklach

Transkrypt

Prezenty przywieźli na motocyklach
MOPS Dębica
Prezenty przywieźli na motocyklach
Motocykliści z Dębicy i okolic działający w różnych grupach motocyklowych zorganizowali zbiórkę prezentów
mikołajkowych dla dzieci, których rodziny objęte są wsparciem asystentów rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy.
Na ulicy Sienkiewicza przy Placówce Wsparcia Dziennego MOPS czekało na nich 60 dzieci w wieku od 3 do 16 lat.
Wszystkie dostały paczki, w których znalazły się słodycze, książki, zabawki. Dodatkową atrakcją dla dzieci była
możliwość obejrzenia pięknych motocykli i zrobienia sobie na nich pamiątkowego zdjęcia.
1

Podobne dokumenty