Regulamin techniczny

Transkrypt

Regulamin techniczny
1. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników (kobiet i mężczyzn).
2. Zgłoszenia zawodników - na kartkach startowych (z podaniem numeru legitymacji AZS)
3. Punktacja drużynowa: I miejsce - n+1, II miejsce n-1, III miejsce n-2, itd., gdzie n - oznacza liczbę
zawodników.
4. Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek i 5
najlepszych zawodników danej uczelni ( kolejni zawodnicy/czki tej samej uczelni nie punktują ).
5. Zwycięzcą zostaje Uczelnia, której zawodniczki/zawodnicy zdobędą największą ilość punktów.
6. Punktacja klasyfikacji indywidualnej będzie sumą punktów za zajęte miejsca we wszystkich rzutach w
danym roku akademickim. Zwycięzcą zostanie zawodnik/czka z największą ilością punktów.
Zawodnicy/czki, którzy nie wystartują we wszystkich rzutach nie będą ujęci w klasyfikacji
indywidualnej.
7. Zawody w biegach przełajowych odbywać się będą w 4 rzutach.
UWAGA!
Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy. Osoby w nieodpowiednim stroju lub obuwiu (np. spodnie
jeansy lub buty szpilki) nie zostaną dopuszczone do udziału w biegu.

Podobne dokumenty