PROMOCJA I SPRZEDAŻ USŁUG Z ELEMENTAMI WYSTĄPIEŃ

Transkrypt

PROMOCJA I SPRZEDAŻ USŁUG Z ELEMENTAMI WYSTĄPIEŃ
PROMOCJA I SPRZEDAŻ USŁUG Z ELEMENTAMI WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
Przysiek, 15-16 V 2015
Godzina
Dzień I
10.00-10.30
Rejestracja uczestników, kawa herbata
Moduł Marketing usług:
Specyfika marketingu usług
10.30-12.00
Proces sprzedażowy usług
Docieranie do odbiorców usług
Moduł Podstawowe narzędzia promocji:
-reklama
-public relations
-promocja sprzedaży
12.00-13.30 -marketing usług
- e-marketing
-buzz marketing
Kryteria doboru narzędzi promocji
Profilowanie działań promocyjnych z uwzględnieniem odbiorcy
13.30-14.15
14.15-15.45
15.45-16.00
Obiad
Moduł Promocja usług w praktyce:
Analiza case studies
Przerwa kawowa
Moduł Zrozumieć klienta:
Zrozumieć klienta
Identyfikacja potrzeb klientów
16.00-18.00 Sposoby docierania do motywów zakupowych
Rola wizerunku i marki w procesie decyzyjnym Klienta
Język korzyści w komunikacji oferty
Konstruowanie przekazu ofertowego
18.00-19.00
Kolacja
Godzina
Dzień II
8.00-9.00
Śniadanie
Moduł Sprzedaż usług:
Techniki sprzedaży i negocjacji
Typologia klienta
Techniki prowadzenia rozmowy sprzedażowej – otwarcie i zamknięcie
09.00-10.30
procesu
rozmowy – jak efektywnie rozmawiać z klientem
Odpieranie zastrzeżeń
Budowanie relacji z dostawcami towarów i usług
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Człowiek – najlepsza inwestycja
10.30-10.45
Przerwa kawowa
Moduł Prezentacje sprzedażowe:
Trzy etapy prezentacji handlowej
10.45-12.15 Kompozycja prezentacyjna
Wykorzystanie materiałów wspierających w prezentacji
Modele prezentacji i wystąpień publicznych
12.15-13.00
Obiad
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne dokumenty