Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 2300 z dnia 08

Transkrypt

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 2300 z dnia 08
KWP w Rzeszowie
Źródło:
http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/KPR/wolne-stanowiska-w-sc/informacja-o-wynikach/23754,Informacja-o-wyniku-n
aboru-na-ogloszenie-NR-2300-z-dnia-08-sierpnia-2016.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 15:40
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 2300
z dnia 08 sierpnia 2016
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 2300 DATA OGŁOSZENIA 08 SIERPNIA 2016
Metryczka
Data publikacji 19.09.2016
Data modyfikacji 19.09.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Walas- Pondo
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka Wydział Komunikacji
Społecznej KWP w Rzeszowie
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Etgens- Stryjecka

Podobne dokumenty