Interpelacja Nr 4/14 zgłoszona przez Radnego Aleksandra

Transkrypt

Interpelacja Nr 4/14 zgłoszona przez Radnego Aleksandra
Powiat Tczewski
Interpelacja Nr 4/14 zgłoszona przez Radnego Aleksandra
Kirszenstein podczas XLII Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w
dniu 28 stycznia 2014 roku.
W sprawie:
zwrócenia iwagi na poprawność odśnieżania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie
Gminy Gniew i Morzeszczyn zleconych firmie INWEST-COM oraz zwrócenia uwagi na niewielką ilość
mieszanki piaskowo-solnej wykorzystywanej do tych celów.
Data zgłoszenia interpelacji: 2014-01-28
Data uzyskania odpowiedzi: 2014-01-28
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty