Zamawianie nasion - Hodowla Roślin Bartążek Sp. z oo

Transkrypt

Zamawianie nasion - Hodowla Roślin Bartążek Sp. z oo
Sprzedaż nasion
perzu wydłużonego Bamar
w roku 2014
(do wyczerpania zapasów)
Wersja z dnia
15.01.2014r.
Perz energetyczny odmiany Bamar (Odmiana Chroniona Krajowym Wyłącznym Prawem)
1. Termin wysiewu nasion do 31 sierpnia 2014 roku:
a) optymalny jak termin wysiewu rzepaku ozimego w danym rejonie klimatycznym
2. Siew:
a) zalecana norma wysiewu : 20 kg/ha
b) rozstawa rzędów: 25 – 30 cm ( np. co drugą redlicą siewnika zbożowego),
c) głębokość siewu: 1-2 cm.
3. Wschody:
a) kiełkowanie nasion 14 - 28 dni,
b) wschody roślin w gruncie 21 – 30 dni od daty wysiewu.
4. Kierunek uprawy:
a) na biomasę – po podpisaniu umowy licencyjnej ( załącznik 1),
b) na paszę – po złożeniu stosownego oświadczenia - zobowiązania (załącznik 2).
5. Cena sprzedaży nasion – 45 zł/kg netto + cena transportu
a) nasiona pakowane są w worki o wadze 20 kg netto
b) sprzedawane nasiona posiadają zdolność kiełkowania na poziomie 65 – 70%
6. Płatność:
a) sprzedaż na podstawie faktury z możliwością negocjacji terminu płatności od 14 – 30 dni, po otrzymaniu
nasion.
7. Transport – na koszt zamawiającego
8. Zamawianie nasion:
a) zamówienia należy składać na adres e-mail: [email protected] lub fax: (89) 511 84 07
z podaniem:
- pełnych danych firmy (nazwa, adres, nr gospodarstwa (UE), NIP, nr tel., nr fax,.),
- przewidywanej powierzchni zasiewu,
- ilości nasion.
9. Kontakt w sprawie zamówień, wysyłki oraz umów licencyjnych:
Osoba do kontaktu:
Adres do korespondencji:
Szwarc Katarzyna
Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o. o. Grupa IHAR
tel. 601 289 898
Bartążek 2A, 10-687 Olsztyn
fax:(89) 511 84 07
e-mail: [email protected]
Kontakt w pozostałych sprawach:
Mieczysław Sowul
tel. (89) 541 86 63
tel. 601 205 635
e-mail: [email protected]
Perz wydłużony Bamar – plantacja nasienna

Podobne dokumenty