Zaproszenie

Transkrypt

Zaproszenie
Zaproszenie
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Konferencję naukowo-metodyczną nt. „Przyjazność
i praktyczność w nauczaniu komplementarnym (Friendliness and Practicality in Blended Learning)”,
która odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku. Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła
Bankowa w Toruniu i TEB Akademia - Centrum Rozwoju Szkół Wyższych w Poznaniu.
Tematyka konferencji skupiona jest wokół zagadnień kluczowych dla kształcenia
komplementarnego i dotyczyć będzie m.in. obszaru neurodydaktyki i procesów motywowania osób
dorosłych do podejmowania edukacji. Poruszone zostaną także problemy efektywności kształcenia
osób dorosłych i edukacji ustawicznej. Poza tym, zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami stosowanymi podczas projektowania kursów on-line
i interaktywnych materiałów dydaktycznych o charakterze blended learningu. Podjęty zostanie
również problem doskonalenia nauczycieli akademickich z wykorzystaniem atrakcyjnych metod
i form kształcenia osób dorosłych.
Liczymy na udział Państwa wraz z zespołem. Wszelkie informacje na temat konferencji
znajdują na naszej stronie internetowej: http://www.konferencja.ped.wsb.torun.pl/
Z poważaniem,
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
Pełnomocnik Rektora ds. metodyki kształcenia
Dr Katarzyna Smulska