NowoczesNa geNetyka dla oczekujących Najwyższych ploNów

Transkrypt

NowoczesNa geNetyka dla oczekujących Najwyższych ploNów
POMERI CS
FAO 250
Rejestracja: Francja, Niemcy 2012, hodowla: Caussade
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny WIOSNA 2015
Nowoczesna genetyka
dla oczekujących najwyższych plonów
Zalety
średnio późna odmiana o wysokim potencjale plonowania na ziarno
oraz na wysokiej jakości kiszonkę
bardzo dobrze wypełnione kolby ze szklistym ziarnem typu flint przydatnym
dla przemysłu młynarskiego
rośliny wysokie, bogato ulistnione, z bardzo silnym efektem stay green
odmiana długo asymilująca, mało wrażliwa na wyleganie i porażenie ziarna przez Fusarium
potrafi tworzyć imponującą kolbę z dużą liczbą rzędów oraz ziaren w rzędzie
polecana na
Liczba rzędów w kolbie: 16
Liczba ziaren w rzędzie: 32–36
MTZ: 275–280 g
Wysokość roślin: wysokie
Osadzenie kolb: dość wysokie
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka
Dodatkowe przeznaczenie: biogaz, grys
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint
Typ kolby: flex
Profil agrotechniczny
WYNIKI PLONOWANIA
Wzrost początkowy: dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Stay green: bardzo dobry
Dry-down: dobre
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU, grupa średnio wczesna,
2013 r.
1.
7.
6.
3.
2. 4.
ZDROWOTNOŚĆ
Fusarium:
Głownia guzowata kolb:
Omacnica prosowianka:
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
Ziarno: 78–85
Kiszonka: 85–90
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
stacja
doświadczalna
Chrząstowo
Głubczyce
Masłowice
Pawłowice
Skołoszów
Smolice
Śrem
Węgrzce
plon
dt/ha
134,5
105,6
98,6
81,8
141,9
115,9
123,1
118,2
8.
5.
% wzorca
wilgotność, %
104,7
106,0
128,2
105,3
112,8
104,2
112,5
105,4
30,6
28,2
29,1
21,5
28,1
30,3
32,2
23
114,9
dt/ha
WYMAGANIA GLEBOWE
średnie/większe
109,3%
wzorca
Nr 2 w plonowaniu na ziarno w 2013 r.
w grupie odmian średnio wczesnych
badanych w COBORU
w doświadczeniach rozpoznawczych
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny WIOSNA 2015
kukurydza
MORFOLOGIA I GENETYKA
KUKURYDZA
27
KUKURYDZA
26