Arobase

Transkrypt

Arobase
Arobase
Twarda sztuka
ZIARNO
FAO 250
GRYS
ƒƒ
wysoki i stabilny plon ziarna zarówno
w „suchych latach”, jak i na lżejszych
stanowiskach
ƒƒ
bardzo dobra odporność na wyleganie,
nawet przy opóźnionym zbiorze
ƒƒ
wysoka przydatność ziarna na młyn
ƒƒ
wysoka zdrowotność roślin
Plon ziarna, COBORU 2006 (grupa średniowczesna)
kolba
typu flex
ziarno typu
flint
102
90,8
Wzorzec
Wyniki doświadczeń
Arobase
Cechy odmiany
2006, dt/ha
112% wzorca
Zalecana obsada i gleba
ƒƒ
75 000 - 85 000 szt./ha
ƒƒ
na suche i lżejsze stanowiska
19