bukareszt wraz z rezerwacją

Transkrypt

bukareszt wraz z rezerwacją
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2011/16766,Zakup-biletow-lotniczych-Bukareszt-Warszaw
a-Bukareszt-wraz-z-rezerwacja.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 17:59
ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH BUKARESZT - WARSZAWA BUKARESZT WRAZ Z REZERWACJĄ
Nr referencyjny: WZP-4908/11/178/F
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 22459000-2
Termin składania ofert: 02.12.2011 r. godz. 10:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 84.84 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 140.55 KB
Załączniki do edycji 100.5 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 210.36 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 85.49 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij