Spis tre ści

Transkrypt

Spis tre ści
Spis treści
Część I. System finansowy przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1. Majątek podmiotu gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
.
.
.
.
.
.
.
8
10
13
19
22
25
27
2. Kapitał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
2.1. Formy organizacyjne kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Kapitał własny i obcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
38
3. Kredyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Majątek i jego struktura . . . . . .
Aktywa trwałe . . . . . . . . . . . . .
Amortyzacja środków trwałych
Leasing . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inwestycje . . . . . . . . . . . . . . .
Gospodarka naprawcza . . . . . .
Aktywa obrotowe . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
59
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
59
63
66
73
6. Ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
77
79
84
87
87
7. Wynik finansowy i jego podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Istota przychodów i kosztów . . . . . . .
Klasyfikacja kosztów . . . . . . . . . . . .
Kalkulacja kosztów . . . . . . . . . . . . . .
Zasady ustalania wyniku finansowego .
Rentowność przedsiębiorstwa i obniżka
Podział zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.wsip.com.pl
..............
..............
..............
..............
kosztów własnych
..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
Istota i rodzaje ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ubezpieczenia gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Współpraca podmiotu gospodarczego z instytucjami ubezpieczeniowymi
Ubezpieczenia w handlu zagranicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
53
55
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
53
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.1. Rodzaje funduszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Finansowanie działalności gospodarczej z funduszy strukturalnych . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
43
44
48
Zakres i formy współpracy przedsiębiorstw z bankami
Rachunki bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kredytowanie działalności podmiotu gospodarczego . .
Korespondencja podmiotu gospodarczego z bankiem .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Pojęcie i funkcje kredytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasyfikacja kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustalenie potrzeb kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprocentowanie kredytów elementem rachunku ekonomicznego
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 93
. 94
. 99
. 101
. 103
. 106
3
Spis treści
8. Rozliczenia podmiotu gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.1. Rodzaje i sposób dokonywania rozliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.2. Podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9. Rozliczenia międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Kursy walut i transakcje walutowe . . . . . . . . . . . . .
Barter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozliczenia clearingowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formy płatności w rozliczeniach międzynarodowych
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
123
127
129
132
Część II. Planowanie działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10. Charakterystyka planowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Rodzaje planowania . .
Zasady planowania . . .
Metody planowania . . .
Organizacja planowania
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
139
141
143
148
11. Plan gospodarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
11.1.
11.2.
11.2.
11.2.
11.2.
11.3.
11.4.
Układ planu gospodarczego . . . . . . . . . . . . .
Planowanie rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.1. Planowanie zadań gospodarczych . . .
11.2.2. Baza techniczna i jej rozwój . . . . . . .
11.2.3. Środki zapewniające realizację zadań.
Planowanie finansowe . . . . . . . . . . . . . . . .
Biznesplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
153
154
154
157
159
162
166
Część III. Analiza działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
12. Istota analizy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
12.1. Pojęcie, zadanie i rodzaje analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
12.2. Organizacja i etapy prac analitycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
13. Metody analizy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Rodzaje metod analizy ekonomicznej
Metoda porównań . . . . . . . . . . . . . .
Metoda odchyleń . . . . . . . . . . . . . .
Metoda kolejnych podstawień . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
178
179
180
181
14. Wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane w analizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
14.1.
14.2.
11.2.
11.2.
11.2.
11.2.
11.2.
4
Istota i podział wskaźników stosowanych w analizie
Wskaźniki finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.1. Przychody ze sprzedaży . . . . . . . . . . . . . .
14.2.2. Koszty działalności firmy . . . . . . . . . . . . .
14.2.3. Wynik finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2.4. Rentowność gospodarowania . . . . . . . . . . .
14.2.5. Gospodarka i sytuacja finansowa firmy . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
187
188
188
191
194
196
197
Spis treści
14.3. Wskaźniki działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
14.4. Wskaźniki wykorzystania środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Część IV. Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
15. Istota marketingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Pojęcie i instrumenty marketingu . . . . . . . . . . . . .
Postępowanie konsumentów na rynku . . . . . . . . . .
Segmentacja rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Badania marketingowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.4.1. Informacja marketingowa . . . . . . . . . . . . . .
15.4.2. Przebieg badań marketingowych . . . . . . . . .
15.4.3. Metody badań marketingowych . . . . . . . . .
15.5. Organizacja marketingu w podmiocie gospodarczym
15.6. Marketing mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
207
209
211
213
213
214
217
219
220
16. Działania związane z produktem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
16.1. Produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
16.2. Znak firmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
17. Działania związane z dystrybucją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
17.1. Pojęcie dystrybucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
17.2. Wybór kanałów dystrybucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
17.3. Przebiegi towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
18. Działania związane z ceną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
18.1. Cena i jej kształtowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
18.2. Opusty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
19. Komunikowanie się podmiotu gospodarczego z nabywcami . . . . . . . . . . . . 243
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
Sprzedaż osobista . . .
Promocja sprzedaży . .
Public relations . . . . .
Marketing bezpośredni
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
243
244
246
247
20. Reklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
Cele i zadania reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki i formy reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kampania reklamowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobór środków reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Badanie wpływu reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizacja komórki reklamy w przedsiębiorstwie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
251
253
255
257
259
261
Część V. Organizacja i zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
21. Istota i rola organizacji w procesie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
21.1. Podstawowe zasady organizacji pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
21.2. Zasady sprawnego działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
www.wsip.com.pl
5
Spis treści
22. Badanie i organizowanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
22.1. Techniki badania metod pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
22.2. Usprawnienia organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
23. Działanie zorganizowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
Cykl działania zorganizowanego . . . . .
Organizacja indywidualnego stanowiska
Podstawowe techniki organizatorskie . .
Analiza wartości . . . . . . . . . . . . . . . .
.....
pracy
.....
.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
283
287
289
292
24. Kierowanie i zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
24.1. Pojęcie kierowania i zarządzania . . . . . . . . . . . .
24.2. Funkcje i czynności kierownicze . . . . . . . . . . . .
24.3. Kadra kierownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.3.1. Dobór i doskonalenie kadry kierowniczej
24.3.2. Problemy organizacyjne . . . . . . . . . . . .
24.4. Style kierowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.5. Proces decyzyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
297
298
300
300
301
302
305
25. Konflikt w organizacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
25.1. Funkcjonowanie grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
25.2. Pojęcie i rodzaje konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
25.3. Negocjacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Część VI. Organizacja gospodarki narodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
26. Gospodarka narodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
Podział gospodarki narodowej . . . . . . . .
Administracja państwowa i jej organizacja
Organy samorządu terytorialnego . . . . . .
Aparat kontroli państwowej . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
319
322
326
328
27. Instytucje finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
27.1. Ministerstwo Finansów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
27.2. Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
27.3. Banki komercyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
28. Wybrane działy gospodarki narodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.
28.5.
28.6.
28.7.
6
Przemysł . . . . . . . . . . . . . . .
Budownictwo . . . . . . . . . . . .
Rolnictwo i leśnictwo . . . . . .
Transport, spedycja i łączność
Handel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gospodarka komunalna . . . . .
Spółdzielczość . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
339
341
341
343
344
346
347
Spis treści
Część VII. Podejmowanie działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . 351
29. Doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
29.1. Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa i inne usługi . . . . . . . 351
29.2. Inne źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
30. Warunki techniczne wykonywania działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . 356
30.1.
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.
Badanie rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejsce wykonywania działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . .
Źródła kapitałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobór formy prawnej działalności podmiotu gospodarczego . . . . . . .
Tworzenie podmiotu gospodarczego na podstawie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.6. Inne czynności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
356
357
359
360
. . . 361
. . . 363