OBLICZENIA WENTYLACJI DLA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Transkrypt

OBLICZENIA WENTYLACJI DLA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
OBLICZENIA WENTYLACJI DLA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
ZAŁOŻENIA
Wydzielana moc zainstalowanych urządzeń
Zyski ciepła do odebrania – 9000 W = 9,0 kW
Temperatura pracy
- maksymalna temperatura pracy:
+ 40ºC
- obliczeniowa temp. zew. lato:
+30 ºC
- maksymalna temp. zew. lato przyjęto:
+34 ºC
- przyjęto Δt do obliczeń:
+6 ºC
OBLICZENIA
Ilość powietrza wymagana do pokrycia zysków ciepła od urządzeń
Ilość powietrza niezbędna do przyjęcia zysków ciepła przy Δt +6 ºC
V = P/0,36 x Δt = 9000 : (0,36x6) = 4170 m3/h
System nawiewny
Dla ilości powietrza 4170 m3/h oraz zachowaniu prędkości przepływu powietrza na czerpni
1,0 m/s wymagana niezbędna powierzchnia otworu nawiewnego powinna wynosić:
Fn = 1,15 m2
Przyjęto 10% zwiększenie powierzchni na ażur, stąd:
Fn rz1,1 x 1,15 = 1,30 m2
Dla wyliczonej powierzchni nawiewu brutto 1,30 m2 należy zastosować kratkę z żaluzjami
poziomymi w dolnej części drzwi komory transformatorowej np. 200 x 65 cm.
System wywiewny
Niezbędna powierzchnia netto otworu wywiewnego:
Fw = 1,3 Fn
Fw = 1,3 x 1,15 = 1,5 m2
Przyjęto 10 % zwiększenia powierzchni na ażur:
Fwrz = 1,5 x 1,1 = 1,70 m2
Przyjęto kratę wywiewną z żaluzjami poziomymi o wymiarze 220 x 80 cm.