lista pomysłów na projekty innowacyjne w

Transkrypt

lista pomysłów na projekty innowacyjne w
Biuro projektu: Fundacja „Merkury”
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 22 00, 74 666 22 05, faks 74 666 22 01,
LISTA POMYSŁÓW NA PROJEKTY INNOWACYJNE W ZAKRESIE AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAPROSZONYCH DO ZŁOŻENIA SPECYFIKACJI
LP
Nazwa organizacji
Tytuł innowacji
1
2
Europejskie Stowarzyszenie Pionier
Zielone Laboratorium
3
Agencja Inicjatyw Szkoleniowych
Wsparcie aktywizacji zawodowej osób głuchych
Agencja Pracy Zdalnej
Mobilna Agencja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych w sektorze
turystyki
4
Stowarzyszenie „Centrum ds.
Katastrof i Klęsk Żywiołowych
Tratwa”, Wrocław
5
Gmina Oborniki Śląskie
6
Spółdzielnia Socjalna HuManus
7
Fundacja Synapsis
8
Equesta Horse – Coaching, szkolenia
9
Spółdzielnia Socjalna DALBA
10
Fundacja Vis Maior
11
Stowarzyszenie Animacji Lokalnej
ARKONA
Mobilna Kariera
Razem pokonajmy niepełnosprawności w Gminie Oborniki Śląskie
oraz Żmigród – partnerstwo trójsektorowe
Mentoring pracowniczy ONI
Wirtualny Świat – realne wsparcie. Aktywizacja zawodowa osób ze
spektrum autyzmu
„Galopem do celu”- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
metodą Horse Assisted Education
Pojąć głębię – innowacyjny model terapii, rehabilitacji i
przygotowania do wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Inkubator zatrudnienia Osób Niewidomych
Zastosowanie metodologii service design w zaprojektowaniu nowej
usługi praktyk zawodowych w celu stworzenia skutecznego modelu
aktywizacji zawodowej ON w przedsiębiorstwach społecznych branż
kreatywnych
Decyzja po
preselekcji
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto
Przyjęto