/i w///: - BIP Ząbki

Transkrypt

/i w///: - BIP Ząbki
REFERAT
ROZWOJU GOSPODARCZEGO
dz
/i w///:
• L^1
M^*
Miasto Ząbki
ul. Wojska Pols
05-591 Ząbki
Wpłyną
Dotyczy; praerarga nieograniczonego na robory budowlane związane z budową S^cniki
pomiędzy budyckami Urr^du Miasta przy ul, v/"ojska Po^Mcgo nr 101 nr 12 w Ząbkach,
Prosimy o przedstawienie stanowiska Namawiającego w uasbgpującyci 'f>ra\vac:i;
-v safcr^sie raWi: /przedmiarze robót' stanowiącym zaiq.c?mk SIWZ irc ujetu
rozbiórki istniejących słupów murowanych; ^y^osu gn.;7u.
Pytanie; ta)- ajkij- prawidzśet te roboty w koszto^si
2. renmr. realizacji pr£tdimotu zamówienia tj 20 gs-ufeia 2007 roku jc&i ^byt krótki
£• uwagi na tecłitinlogi^ „^okrą;'1 'i-u<iyoyir^ \vj'!oDnania robót s także 2 uwagi n.&
zbliżający si^ okres zimowy-, w klń^y^ tohoi-y b(^dą wy'iconyvane.
Pytanie*, czy Zaiuawiającj1 przCTłiclajti przedłużenie termlun t'^iUlzai;]i
przedmiotu samówk^aia spowodowane warunkami vJ/>v.
Pr«»jmv o otliłOYńcdź pot! ia\ nr ;0-22/ 857 50
2-7Z powaźan j^Błejt

Podobne dokumenty