oferta pracy - animator sportu w ramach realizacji programu " Moje

Transkrypt

oferta pracy - animator sportu w ramach realizacji programu " Moje
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Świerczewskiego 40
55-011 Siechnice
Poszukuje kandydatów na stanowisko: animator sportu w ramach realizacji programu „ Moje Boisko
ORLIK 2012”
Umowa zlecenie na okres 9 miesięcy w ciągu roku
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
-szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie obiektu
-działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym
skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej
-współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie organizacji sportu w
trakcie i w okresach wolnych od nauki
- włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego
Wymagania:
- wykształcenie wyższeo kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktorską
-dobra znajomość obsługi komputer
- mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy
instruktora sportu i rekreacji
Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz poświadczające
doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o niekaralności i posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
Osoby zainteresowane ofertą proszę o składanie dokumentów terminie do 25.01.2010 do godz. 15.00 na adres:
GOSiR ul. Świerczewskiego 40 Siechnice, z dopiskiem „animator sportu”
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane