Zapytanie szkolenia komputerowe w ramach projektu eInclusion

Transkrypt

Zapytanie szkolenia komputerowe w ramach projektu eInclusion
Siechnice 19.10.2011 r.
ZAPYTANIE
W związku z realizacją przez gminę Siechnice projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu- eInclusion w Gminie Siechnice”, zwracamy się z zapytaniem dotyczącym
wyceny usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla 50 Beneficjentów Ostatecznych.
Specyfikacja szkolenia:
- ilość uczestników szkolenia - ilość gospodarstw domowych biorących udział w projekcie
wynosi 50. W szkoleniu udział weźmie po jednej osobie z każdego gospodarstwa
domowego.
- ilość godzin szkoleniowych - sześciogodzinne szkolenie obejmująca podstawy obsługi
komputera [podstawowe zasady użytkowania zestawów komputerowych; możliwości
wykorzystania komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny – omówienie
podstawowych funkcji programów); poruszanie się w sieci internet (działanie
wyszukiwarek, zakładanie i obsługa konta pocztowego www),
- miejsce szkolenia – sala udostępniona przez Urząd Miejski w Siechnicach (połozona na
terenie gminy Siechnice). Sala będzie wyposażona w sprzęt komputerowy..
- termin szkolenia - terminy szkoleń – listopad-grudzień 2011 roku
- pory szkoleń – pory szkoleń zostaną ustalone według preferencji Beneficjentów, oraz
sporządzonego na ich podstawie grafiku (jego sporządzenie znajduje się pos stronie
zleceniodawcy). Szczegółowe ustalenia nastąpią pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą
[szkolenia odbywać się będą za równo w dni robocze (w tym godziny popołudniowe) jak i
wolne od pracy (soboty)]
- ilość godzin szkoleniowych podczas jednego spotkania – do ustalenia na podstawie grafiku
i propozycji zleceniobiorcy
- zleceniodawca po zakończeniu wykonywania zlecenia, ma obowiązek wydać
oświadczenie przedstawiające zakres tematyczny przeprowadzonego szkolenia oraz listę
przeszkolonych osób. Zleceniobiorca przekaże osobom przeszkolonym imienne
zaświadczenia (w formie „dyplomów”) o przejściu szkolenia.
Termin odpowiedzi na zapytanie(e-mail, fax) – do 2.11.2011 r.
W razie wszelkich pytań dotyczących zapytania proszę o kontakt:
Urząd Miejski w Siechnicach
Koordynator projektu Grzegorz Salwa
[email protected]
Tel./fax 71 311 73 58