Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
http://pup-strzelce.pl/strona/partnerstwo-na-rzecz-zatrudnienia-portal-strzeleckiego-przedsiebiorcy/215
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY
Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Okres realizacji
od 01.02.2009r. – do 31.03.2010r.
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY.
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu:
621 190,00 PLN
PROJEKT ZREALIZOWANY W PARTNERSTWIE Z FIRMĄ CTC POLSKA
Projekt skierowany do:
• mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw;
Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni) • instytucji z grona organizacji przedsiębiorców;
• jednostek samorządy terytorialnego;
• instytucji rynku pracy;
• organizacji pozarządowych.
Działania i rezultaty:
• konferencje z udziałem ekspertów;
• warsztaty z udziałem przedsiębiorców i innych uczestników projektu;
• budowa Portalu, którego adresatami będą przedsiębiorcy i inne podmioty
rynku pracy;
• www.portal-strzelce.pl
• zawiązanie lokalnego Partnerstwa na rzecz zatrudnienia;
• wytyczenie strategii zarządzania zmianą gospodarczą;
• druk strategii i katalogu strzeleckich firm.

Podobne dokumenty