Załącznik – Krzyż Strzelecki SREBRO

Transkrypt

Załącznik – Krzyż Strzelecki SREBRO
(załącznik nr 2)
Wniosek o nadanie
Srebrnego Krzyża Strzeleckiego
Komendant
ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
insp. ZS Marek Matuła
W n i o s k u j ę
o nadanie
Srebrnego Krzyża Strzeleckiego
……………………………………….………………………………………………….……..
stopień, imię, nazwisko
…………………………………………………… należy do ……….………………………
stopień, imię, nazwisko
jedn. strzelecka
w ………………………….. .
miejscowość
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Dowódca JS nr ………………… w …………………..
………………………………………………….………..
stopień, imię, nazwisko
……………………………..
miejscowość
………………
data
……………………………...
podpis

Podobne dokumenty