Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg

Transkrypt

Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg
MAPA CZESCI SIECI DRÓG POWIATOWYCH
POWIATU STRZELECKIEGO
- ZIMOWE UTRZYMANIE DROG CZESC I
Zaznaczony obszar nie jest czêœci¹
zadania Zimowe utrzymanie dróg
Powiatu Strzeleckiego
LEGENDA
Autostrada A - 4
Drogi krajowe i wojewódzkie
drogi powiatowe
wa¿niejsze drogi gminne
wêz³y autostrady A - 4
linie kolejowe
40
n - ry dróg krajowych
426
n - ry dróg wojewódzkich
1457 O
n - ry dróg powiatowych
59
n-ry wiaduktów autostrady

Podobne dokumenty