Podatek liniowy wyklucza wspólne rozliczenie

Transkrypt

Podatek liniowy wyklucza wspólne rozliczenie
Podatek liniowy wyklucza wspólne
rozliczenie
Przemysław Wojtasik 10-03-2008, ostatnia aktualizacja 10-03-2008 08:41
Wybór stawki liniowej jako formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
wyklucza wspólne rozliczenie z małŜonkiem
Mój mąŜ pracuje na etacie w firmie i ma potrącany podatek na zasadach ogólnych.
Ponadto jest współwłaścicielem spółki cywilnej rozliczającej podatek stawką liniową. Za
2007 r. spółka ma stratę z działalności, juŜ przed odliczeniem składek na ubezpieczenia
społeczne.Czy z dochodów z pracy na etacie mogę rozliczyć się na PIT-37 razem z
męŜem (ja równieŜ mam dochody z pracy i w firmie opodatkowane na zasadach
ogólnych)?
Odpowiada Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Welsyng.pl:
Nie. Wybór stawki liniowej jako formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
wyklucza wspólne rozliczenie z małŜonkiem. Dotyczy to równieŜ sytuacji, gdy oprócz
opodatkowanych liniowo dochodów z działalności przedsiębiorca osiąga inne opodatkowane
na zasadach ogólnych, np. z umowy o pracę. Tak właśnie jest w państwa przypadku. Dlatego
musi się pani rozliczyć osobno. PoniewaŜ pani dochody zarówno z umowy o pracę, jak i z
działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, rozliczy je pani na
PIT-36. Natomiast mąŜ będzie musiał przypadającą na niego stratę z działalności w spółce
cywilnej wykazać na PIT-36L, a dochody z umowy o pracę rozliczy na PIT-37.
Rzeczpospolita