zobacz foto

Transkrypt

zobacz foto
KOMUNIKAT Z POGRANICZA ZAWODOWO-TOWARZYSKIEGO śYCIA
CZŁONKÓW NASZEJ KO PRZY ORJ LEGNICA.
Po 36 latach, 4 miesiącach i 10 dniach zakończyła swą aktywność zawodową nasza koleŜanka Wiesia Dworczak,
która - jak sama mówi - 14 marca 1973 roku przyszła do pracy "zobaczyć jak pracuje się na poczcie".
Tu, "na poczcie", wyszła za mąŜ, urodziła dziecko, rozwiodła się, skończyła Policealne Studium Zawodowe,
wydała córkę za mąŜ, zainicjowała zawiązanie KO, której została przewodniczącą, została babcią dwóch
najukochańszych na świecie wnuczek i odnalazła pasję swojego Ŝycia - piesze wędrówki po kraju.
Wiesia, w podziękowaniu za
wieloletnią
współpracę
zawodową przygotowała dla
nas przyjęcie, na którym
obecni byli przedstawiciele
zarządu krajowego naszej
organizacji oraz jej załoŜyciel.
Podziękowania składa
Przewodniczący Związku
Piotr Saugut
śyczenia i kwiaty równieŜ
od Honorowego
Przewodniczącego Marcina
śołędziewskiego
Piosenka-niespodzianka dla
emerytki w wykonaniu
koleŜanek i innych
współpracowników.
Był stół z
łakociami i nie
tylko...
...oraz tańce,
hulanki,
swawole...