Uslugi kosztorysowe IRBUD Irena Romanowicz

Transkrypt

Uslugi kosztorysowe IRBUD Irena Romanowicz
Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Uslugi kosztorysowe IRBUD Irena Romanowicz
Bialystok tel.(085) 652-33-63
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
MODERNIZACJA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO - SZOPY NA POTRZEBY
OŚRODKA PRAKTYK TEATRALNYCH "GARDZIENICE"
- ANEKS - ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA ETERNITU
Identyfikator kosztorysu: USCI_MODERNIZACJA TEATRU GARDZICE
- BUD GOSPO - ZAPYTANIA
wyk.dn: 2007-10-18 str. 1
Jednostka miary
Ilość
W1 Przedmiar robót
Nr
Nazwa
1
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne
ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA ETERNITU
1.1
10
Rozbiórka pokrycia dachu
KNR 0-45 IRM 1101-2
Rozebranie pokrycia z płyt falistych - nie nadające się do uŜytku
m2
171,00
m
18,00
t
3,63
m
36,00
m
14,00
1.Wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów.
2.Rozebranie pokrycia dachowego z płyt płaskich lub
falistych azbestowo-cementowych.
3.Zniesienie płyt i odniesienie elementów uzyskanych
z rozbiórki na wskazane miejsce na placu budowy.
4.Pakowanie zdemontowanych płyt w folię polietylenową.
20
9,5*18,0
KNR 0-45 IRM 1101-3
Rozebranie pokrycia z gąsiorów - nie nadające się do uŜytku
171,00
1.Wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów.
2.Rozebranie gąsiorów
3.Zniesienie gąsiorów i odniesienie elementów uzyskanych
z rozbiórki na wskazane miejsce na placu budowy.
4.Pakowanie zdemontowanych gąsiorów w folię polietylenową.
18,0
30
40
50
18,00
1-1
Odbiór, wywóz z budowy i przekazanie do utylizacji eternitu z rozbiórki
pokrycia przez firmę uprwnioną.
(171,0*1,25)*16,0*1,06*0,001
KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku
18,0*2
KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku
3,5*4
----- Koniec wydruku -----
3,63
36,00
14,00