KOSZTORYS ŚLEPY NA WYKONANIE DOCIEPLENIE ŚCIAN

Transkrypt

KOSZTORYS ŚLEPY NA WYKONANIE DOCIEPLENIE ŚCIAN
KOSZTORYS ŚLEPY
NA WYKONANIE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
BUDYNKU GŁÓWNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE ul. Świętego Kazimierza 55
Wartość robót netto
Podatek VAT – 23%
Wartość robót brutto
-
Słownie:
WYKONAWCA:
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podst.
Wyceny
2
KNR
0-23
2614-02
KNR
0-23
2614-08
KNR
0-23
2614-02
KNR
0-17
2609-06
+Analiza
KNR
0-23
2614-10
KNR
0-23
2614-11
KNR-W
2-02
0923-01
OPIS ROBÓT
3
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,
ceglanych, otynkowanych metodą
STOPTER płytami styropianowymi
frezowanymi - grubość 14 cm.
Oczyszczenie podłoża jednokrotne
gruntowanie wzmacniające podłoże,
zamocowanie listwy cokołowej,
przygotowanie zaprawy klejącej,
przycięcie i przyklejenie płyt
styropianowych, wyrównanie powierzchni
styropianu przez zeszlifowanie
nierówności i odpylenie, wywiercenie
otworów i osadzenie dybli plastykowych 4szt/m2, przyklejenie jednej warstwy siatki
z włókna szklanego, przyklejenie
kątowników w narożach wypukłych,
naniesienie na podłoże podkładowej masy
tynkarskiej, przygotowanie zaprawy
tynkarskiej z gotowej mieszanki,
naniesienie zaprawy na podłoże pacą
stalową, nadanie powierzchni żądanej
struktury poprzez zatarcie lub zagładzenie
pacą z tworzywa sztucznego, osłanianie
gotowego tynku przed opadami
atmosferycznymi lub nadmiernym
nasłonecznieniem za pomocą folii lub
gęstej siatki
Jedn.
Miary
4
Ilość
5
m2
493,35
Jak poz. 1 - lecz ościeży o szerokości do 30
cm
m2
69,88
Jak poz. 1 - lecz cokołu budynku
m2
97,09
Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki z
włókna szklanego
m2
242,67
Ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym
mb
17,50
Zamocowanie listew cokołowch
mb
97,09
Osłony okien folią polietylenową
m2
225,73
Cena
jedn.
6
Wartość
7
KNR-W 202 160302 str. 178
p. 5.15.
Wykonanie i rozebranie rusztowań
rurowych zewnętrznych o H do 15 m
Czas pracy rusztowań
m2
866,90
MG
537
9.
KNNR2
1505-01
Osłony z siatki na rusztowaniach
m2
866,90
10.
KNR-W
2-02
1603-04
Wykonanie i rozebranie daszku nad
wejściem do budynku
m2
3,75
Skucie tynków i wykonanie nowych
tynków kat. III na ścianach pow. do
1,00 m2
m2
29,60
Jak wyżej lecz o pow. do 2,00 m2
m2
44,40
Skucie tynku pasami i wykonanie nowego
tynku – szer. do 20cm
m2
120,00
Uzupełnienie tynków zewnętrznych o
pow. do 1,00 m2
szt.
95
Rozebranie podokienników blaszanych
m2
44,65
Wykonanie i montaż nowych
podokienników z blachy ocynkowanej powlekanej
m2
44,65
Uzupełnienie opaski betonowej przy
ścianach zewnętrznych budynku
m2
63,11
msc.
65
8.
11.
12.
13.
14.
15.
KNR-W
4-01
t. 0726-01
KNR-W
4-01
t. 0726-02
KNR-W
4-01
t. 0705-02
KNR-W
4-01
t. 0706-01
KNR-W
4-01
t. 0545-08
KNR-W
2-02
t. 0514-02
KNR-W
17.
4-01
t. 0213-01
16.
18.
Kalk.
własna
Naprawa pęknięć ścian zewnętrzych
poprzez wykonanie klamrowania prętami
Ø14 o szer. 18 cm z ramionami 15 cm z
kotwieniem na żywicę w odstępach co 45
cm
WARTOŚC ROBÓT NETTO:
PODATEK VAT – 23%
WARTOŚC ROBÓT BRUTTO:
Słownie:

Podobne dokumenty