Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Rektora UŚ z dnia 20.02.2004 r

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Rektora UŚ z dnia 20.02.2004 r
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14 Rektora UŚ
z dnia 20.02.2004 r.
PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU
Lp.
PRZEDMIOT
Liczba
godzin
razem
I
W tym
Semestr
wykłady
W/Ćw
II
Semestr
W/Ćw
1.
Krajobrazy kulturowe Polski i Europy
10
10
10/-
-/-
2.
Podstawy architektury krajobrazu
15
15
15/-
-/-
3.
Dziedzictwo przyrodnicze Polski
15
7,5
7,5/7,5
-/-
4.
Dziedzictwo kulturowe Polski
15
7,5
7,5/7,5
-/-
5.
Podstawy ekologii krajobrazu
15
15
15/-
-/-
6.
Rola wody w krajobrazie
15
7,5
7,5/7,5
-/-
7.
Walory regionu górnośląskiego
15
7,5
7,5/7,5
-/-
8.
System ochrony krajobrazu w Polsce
10
10
10/-
-/-
9.
Sztuka ogrodowa
15
7,5
7,5/7,5
-/-
10. Planowanie przestrzenne
15
7,5
-/-
7,5/7,5
11. Aspekty prawne ochrony krajobrazu
10
10
-/-
10/-
10
10
-/-
10/-
10
10
-/-
10/-
15
-
-/7,5
-/7,5
15. Ekonomia i zarządzanie krajobrazem
10
10
-/-
10/-
16. Kartografia-mapy krajobrazowe
15
7,5
-/-
7,5/7,5
17. GIS-źródła informacji o przestrzeni
15
7,5
-/-
7,7/7,5
18. Wizualizacja walorów krajobrazowych
15
7,5
-/-
7,5/7,5
19. Waloryzacja i rewaloryzacja krajobrazu
15
7,5
-/-
7,5/7,5
20. Pracownia dyplomowa
15
-
-/7,5
-/7,5
Razem liczba godzin
270
165
12.
Psychologiczno-socjologiczne aspekty
krajobrazu
13. Filozofia przyrody i techniki
14.
Partycypacja społeczna w
przedsięwzięciach na rzecz krajobrazu
Ostatnia modyfikacja strony: 03/02/2004 13:37:14
87,5/52,5 77,5/52,5

Podobne dokumenty