Metafora (przenośnia)

Komentarze

Transkrypt

Metafora (przenośnia)
METAFORA (PRZENOŚNIA)
Metafora (gr. metapherō)
–figura stylistyczna, która
zestawia ze sobą obce
znaczeniowo
wyrazy.
Słowa
te
przekazują
znaczenie
inne,
niż
dosłowne.
Źródło zdjęcia:
DonkeyHotey, Flickr, CC BY 2.0
Opracowano na podstawie:
-Metafora, Skarbnica figur retorycznych, dostęp 2014-0118, http://figury.net.pl/slownik/metafora.
-Metafora w przekładzie, Teresa Dobrzyńska, 201-01-18,
http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-08/JK08dobrzynska.pdf
.