Szczecin, dnia 21. czerwca 2007 r. Znak: CK

Transkrypt

Szczecin, dnia 21. czerwca 2007 r. Znak: CK
KURIA METROPOLITALNA
SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKA
Wydział Duszpasterski
Szczecin, dnia 21. czerwca 2007 r.
Znak: CK - 36/2007
ul. Papieża Pawła VI nr 4
71-459 Szczecin
tel. 0-91/454.22.92; fax 453.69.08
e-mail: [email protected]
Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
(do odczytania 24. czerwca br. we wszystkich kościołach Archidiecezji)
Dnia 28. czerwca br. mija trzydzieści pięć lat, gdy Ojciec Święty Paweł VI
erygował diecezję Szczecińsko-Kamieńską. Utworzenie diecezji na ziemiach nad
Odrą i Bałtykiem oznaczało pełną stabilizację kościelną, a podniesienie jej przed
piętnastu laty do rangi Metropolii utrwaliło jej struktury.
35 lat Kościoła szczecińsko-kamieńskiego i 15. lecie utworzenia
Archidiecezji jest dla nas szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za
wszelkie otrzymane łaski. Uczynimy to w dniu 30. czerwca br. w bazylice
katedralnej w Szczecinie o godz. 10.00. W czasie Mszy św. Ksiądz Arcybiskup
Zygmunt Kamiński udzieli również święceń diakonatu klerykom naszego
Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych z całej Archidiecezji do licznego
udziału w tej uroczystości.
Wikariusz Biskupi
Kanclerz Kurii

Podobne dokumenty