Kondolencje Biskup senior Bogdan Wojtuś

Transkrypt

Kondolencje Biskup senior Bogdan Wojtuś
TELEGRAM
Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Anna Lorenc, na której
odejście trzeba nam zawsze patrzeć w świetle wiary – albowiem w domu Ojca
jest mieszkań wiele (J 14,2).
Anna Lorenc od 1967 r. zaangażowana była w tworzenie Katolickiego
Poradnictwa Rodzinnego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na prośbę kard.
Stefana Wyszyńskiego przybyła do Gniezna z Krakowa. Współpracowała
wówczas z ks. dr. Tadeuszem Makowskim – diecezjalnym duszpasterzem
rodzin. Wraz z nim spotykała się z kapłanami w poszczególnych dekanatach,
przybliżając im naukę II Soboru Watykańskiego oraz encykliki Humanae vitae.
Początki były bardzo trudne. Zaistnienie poradni rodzinnych w każdej
parafii wymagało bowiem zmiany mentalności duchowieństwa. Praca ta jednak
przyniosła wiele pięknych owoców. Posługa Pani Anny w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej dała solidne fundamenty, które pozwoliły na rozwój
duszpasterstwa rodzin i troski o życie. Jej praca w Archidiecezji dobiegła końca,
kiedy została poproszona, aby pełnić posługę Doradczyni Krajowej.
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej: diecezjalny
duszpasterz rodzin – ks. kan. dr Franciszek Jabłoński, diecezjalna doradczyni –
p. mgr Teresa Niewiadomska oraz 210 doradczyń i doradców życia rodzinnego
dziękują Bogu za ofiarne życie śp. Anny Lorenc.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.
Bp senior Bogdan Wojtuś
Gniezno, 21 marca 2016 r.