Drodzy Bracia i Siostry! XXXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków

Transkrypt

Drodzy Bracia i Siostry! XXXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków
71-459 Szczecin, dnia 14 września 2016 r.
ul. Papieża Pawła VI nr 4, tel. +48/91-45-42-292
fax +48/91-45-36-908
Znak: DM 7/2016
HENRYK WEJMAN
BISKUP POMOCNICZY
ARCHIDIECEZJI
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
List dziękczynny do osób zaangażowanych
w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży
na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Drodzy Bracia i Siostry!
XXXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków 2016 był dla nas wielkim darem Pana Boga.
Spełniło się to, o czym mówił św. Jan Paweł II: „Rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa,
idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się jeszcze raz żywą ikoną Kościoła
pielgrzymującego po drogach świata” (Orędzie na XII Światowy Dzień Młodzieży, L’Osservatore
Romano, wydanie polskie, 10/1996, s. 4-7).
Bardzo dużo dobra dokonało się w naszej Archidiecezji w czasie przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz w trakcie pobytu gości w dniach od 20 do 25
lipca 2016 roku podczas Dni w Diecezji.
W imieniu własnym i Księdza Arcybiskupa Metropolity pragnę podziękować
wszystkim, którzy przez wiele miesięcy przygotowywali święto młodych na terenie naszej
Archidiecezji: duszpasterzom, katechetom, siostrom zakonnym, opiekunom grup, które udały
się do Krakowa, wolontariuszom. Dziękuję wszystkim, którzy swoją modlitwą i cierpieniem
towarzyszyli młodym ludziom. Z głębi serca dziękuję rodzinom, które przyjęły gości
z zagranicy do swojego domu oraz tym rodzinom, które zgłosiły taką gotowość, ale zabrakło
dla nich młodych. Cieszę się, że po raz kolejny ujawniła się nasza polska gościnność
i otwartość – mieliśmy więcej chętnych niż było zapotrzebowania. Dziękuję również władzom
samorządowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz władzom miast, które gościły
młodzież z zagranicy – za okazaną pomoc we współorganizacji części kulturalno-turystycznej.
Wyrażam wdzięczność wszystkim służbom, które dbały o nasze bezpieczeństwo.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli finansowo przygotowania
do Światowych Dni Młodzieży – za każdą ofiarę, którą złożyliście na organizację „Dni
w Diecezji”, przyjęcie gości z zagranicy oraz dofinansowanie wyjazdu młodzieży z terenu
naszej Archidiecezji do Krakowa.
Niech doświadczenie żywej wiary owocuje teraz na kolejnych etapach naszego
pielgrzymowania. Na tę drogę miłosierdzia wszystkim Wam z serca udzielam pasterskiego
błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Biskup Pomocniczy
Szczecińsko-Kamieński
Wikariusz Generalny

Podobne dokumenty