POWTÓRKA

Transkrypt

POWTÓRKA
POWTÓRKA
1. W swoim katalogu utwórz katalog o nazwie test.
2. Uruchom program Word, ustaw wszystkie marginesy na 3 cm i przepisz
poniższy tekst:
Twierdzenie Greena
Niech:
i.
D – obszar normalny względem obu osi układu współrzędnych,
ii.
L – brzeg obszaru D,
iii. Na brzegu D będzie tak określony kierunek, że przy przesuwaniu się
punktu po L obszar D znajdzie się po lewej stronie.
Jeżeli funkcje P(x,y) i Q(x,y) są klasy C1 w pewnym obszarze zawierającym D,
to zachodzi wzór Greena:
 ∂Q
∂P 
∫ Pdx + Qdy = ∫∫  ∂x − ∂y dxdy
L
D

3. Uruchom program Excel. W wybranych komórkach wprowadź wartości
stałych a, b, c (dowolne z przedzialu (0,10)). Nadaj komórkom odpowiednie
nazwy.
4. Wypełnij dziesięć wyrazów ciągiem geometrycznym o wyrazie pierwszym 3
i kroku 2,53. Następnie w kolumnie obok oblicz wartości y=a(x-b)^2+c,
gdzie a,b,c wprowadzone stałe, zaś x wartości ciągu.
5. Narysuj wykres funkcji z punktu 4. Zastanów się czy możesz skorzystać z
obliczonych wartości.
6. Utwórz w nowym arkuszu poniższą tabelę. Pozostałe dwa kolokwia wypełnij
wg uznania. Nie zapomnij dodać na końcu kolumn maksymalnej możliwej
do uzyskania na sprawdzianie liczby punktów.
Kowalski Adam
Wiśniewski Paweł
Nowak Jan
Iksiński Paweł
Kaczor Donald
Zielony Szrek
Ogrodnik Sławomir
Nowak Bernadetta
Kowalska Anna
Asteriks Gal
MAX
kolokwium
ilość
punktów
12
15
30
17
22
34
7
24
30
18
35
kolokwium
ilość
punktów
kolokwium
ilość
punktów
SUMA
PROCENT ŚREDNIA
• W kolumnie SUMA oblicz sumy punktów poszczególnych
studentów,
• w kolumnie PROCENT – przedstaw ilość punktów w postaci
procentowej, pomocne (obowiązkowe) będzie nadanie komórkom
zawierającym maksymalną możliwą liczbę punktów etykiet,
• wypełnij kolumnę „ŚREDNIA”,
• Używając odpowiednich funkcji statystycznych (charakterystyk)
oblicz średnią z każdego sprawdzianu. Zakładając, że maksimum z
poszczególnych sprawdzianów jest różne porównywanie średnich
obliczonych z uzyskanych punktów nie ma sensu. Należy punkty
przeliczyć na procenty i policzyć średnie z wyników
przedstawionych procentowo. Podobnie porównaj rozproszenie
wyników w poszczególnych sprawdzianach.
7. Przekopiuj tabelę do kolejnego arkusza, posortuj ją od najlepszego do
najgorszego wyniku. Zapisz efekt sortowania kopiując tabelę. Przefiltruj tak,
aby pozostały rekordy osób które nie uzyskały zaliczenia (wynik poniżej
50%). Zapisz tabelę.
8. Dodaj kilka (około 10) osób, następnie dodaj kolumnę płeć. Wykorzystując
funkcje z grupy BD.______ oblicz ile jest kobiet, ilu mężczyzn, jaką średnią
minimalną i maksymalną liczbę punktów w sumie uzyskali mężczyźni a jaką
kobiety.
9. Napisz dowolny dokument korespondencji seryjnej w oparciu o tabelę z
punktu 6.
10.Przypomnij sobie jak liczymy wartości funkcji trygonometrycznych w
Excelu.

Podobne dokumenty