klasy pierwsze

Transkrypt

klasy pierwsze
ZGODNIE Z USTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY UCZNIOWIE KLAS 1 OTRZYMAJĄ PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZANE PRZEZ SZKOŁĘ.
DO ZAKUPIENIA SĄ WYŁĄCZNIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA PODANE W PONIŻSZEJ TABELI
Przedmiot
religia
Podręcznik
Ćwiczenia
Jan Szpet, Danuta Jackowiak: Klasa 1. Spotkanie ze Słowem. Wydawnictwo Święty
Wojciech
wychowanie do życia Teresa Król i in.: Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla
Teresa Król: Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla klasy 1 gimnazjum. (WYDANIE
w rodzinie
uczniów klas I-III gimnazjum. Podręcznik. (WYDANIE 2015). Wydawnictwo Rubikon od 2015) Wydawnictwo Rubikon

Podobne dokumenty