zawory liniowe kołnierzowe

Komentarze

Transkrypt

zawory liniowe kołnierzowe
FI
S
N
DK
NL
D
F
ES
I
Asennusohje
Installation instruktioner
Installationsinstruktioner
Installasjonsinstruktus
Installatievoorschrift
Montageanweisung
Instructions d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni di montaggio
ZAWORY LINIOWE KOŁNIERZOWE
INSTRUKCJA INSTALACJI
80 mm
A
AB
B
100 mm
15 Nm
!
qmax. > 120 °C
V5328 / V5095 / V5049 / V5016 / V5025
A
A
AB
AB
AB
V5329 / V5015 / V5050
A
A
AB
B
A
AB
B
B
AB
B
A
AB
A
Safety: The valves are to be installed by skilled personnel and in strict accordance
with the installation instructions and local regulations. Honeywell assumes no
responsibility for damages or injuries resulting from non-compliance with installation
instructions or standard good practice when mounting, operating, or maintaining the
valves, even if not explicitly mentioned in the installation instructions.
Proper use: These valves are only for use in cold, warm, and hot water circuits and
(depending upon the given valve) for steam applications. They are designed for a
medium temperature range of from 2 to (depending upon the given valve) 120 or 220
°C, as well as for a max. pressure of 40 bar. They are to be operated with the
appropriate Honeywell actuators, only. Please refer to specification data. The
installation of a strainer is strongly recommended.
Honeywell Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Tel:
(48) 22 606 0900
Fax:
(48) 22 606 0901
http://www.honeywell.com.pl
PLOH3G044 RP0703
Uwagi: Montaż zaworów ma być dokonany przez wykwalifikowany personel i zgodny
z instrukcją montażu oraz lokalnymi przepisami.
Honeywell nie berze odpowiedzialności za uszkodzenie lub fizyczne obrażenia będące wynikiem odstępstwa od instrukcji montażu lub nie spełnienia standardów praktyki
instalacyjnej podczas montażu obsługi lub serwisu jak również i w sytuacjach nie opisanych w instrukcji montażu.
Właściwe przeznaczenie: Zawory te są przeznaczone do instalacji zimnej, ciepłej i gorącej wody oraz (zależnie od typu zaworu) do instalacji parowej.
Zakres temperatury pracy zaworów wynosi: od 2 (zależnie od typu zaworu) do 120 lub
220 °C i maks. 40 bar. Zawory współpracują jedynie z właściwie dobranym siłownikiem
firmy Honeywell (patrz: karty katalogowe). Przed zaworem zalecane jest zastosowanie
filtra do wody.

Podobne dokumenty