Systemy Nawigacyjne IMAGIS

Transkrypt

Systemy Nawigacyjne IMAGIS
Systemy Nawigacyjne IMAGIS
Informacje o producencie - IMAGIS Sp. z o.o.
- polska firma istniejąca na rynku od 1992 r.
- wiodący producent map cyfrowych Polski
- jedyny polski dystrybutor oprogramowania GIS firmy MapInfo Corporation
- polski partner światowego lidera rynku map cyfrowych firmy Tele Atlas
- producent map dla urządzeń Garmin GPS
Strefy działalności firmy IMAGIS
Oprogramowanie GIS
Mapy cyfrowe
Mapy dla
Mapy do seryjnie montowanych
w samochodach systemów
nawigacyjnych
Systemy nawigacyjne
do urządzeń Pocket PC
Systemy nawigacyjne
do urządzeń PND
(Personal Navigation Device)
Podział Systemów nawigacyjnych
Montowane seryjnie w samochodach
Nawigacja
w urządzeniach Pocket PC
Urządzenia PND
(Personal Navigation Device)
Dedykowane tylko do nawigacji
Nawigacja na telefony komórkowe
Systemy Nawigacyjne Dla Pocket PC
System Nawigacyjny MapaMap
Nawigacja „od drzwi do drzwi”
Nawigacja do dowolnego punktu z mapy
Nawigacja do POI ( punktów użyteczności publicznej)
System Nawigacyjny MapaMap
1,7 miliona adresów w Polsce
72 000 POI (punktów użyteczności publicznej)
1260 adresowych planów miast i miejscowości Polski
System Nawigacyjny MapaMap
Komunikaty głosowe – Maciej Wisławski
Nawigacja strzałkowa
Mapa
Nawigacja na urządzenia PND
(Personal Navigation Device)
Urządzenie do nawigacji typu PND
(Personal Navigation Device)
Urządzenie do nawigacji typu PNA
(Personal Navigation Assistent)
Urządzenie do nawigacji typu All in One
Urządzenie dedykowane do nawigacji
Nawigacja na urządzenia PND
(Personal Navigation Device)
MapaMap Traffic to specjalnie zaprojektowany zestaw nawigacyjny
Najważniejsze cechy produktu:
- Bardzo czuły GPS
- Prosta, intuicyjna obsługa
- System gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka
- Menu i komunikaty głosowe po Polsku oraz w
11 innych językach europejskich
- Najdokładniejsza nawigacyjna Mapa Polski
Intuicyjne menu MapyMap traffic
pozwala użytkownikowi błyskawicznie skorzystać z następujących funkcji:
Nawigacja od adresu do adresu – "od drzwi do drzwi"
Nawigacja do wybranej ulicy lub miejscowości
Nawigacja do wybranego obiektu POI
Nawigacja do ulubionych miejsc
Automatyczne wyznaczenie optymalnej trasy
Automatyczne obliczenie trasy alternatywnej
Automatyczna zmiana skali mapy
Wyświetlanie graficznych informacji o manewrach
Komunikaty głosowe w 12 europejskich językach
Widok mapy 2D lub 3D
Blokowanie odcinków ulic w remontach
Blokowanie dróg czasowo zamkniętych
Unikanie przepraw promowych
Unikanie płatnych autostrad
MapaMap traffic Polska
Zainstalowano najdokładniejsze i najbardziej aktualne mapy Polski (sierpień 2006)
MapaMap traffic Polska
Precyzyjna Nawigacja od zaraz –Nawigacja do dowolnego adresu, ulicy, miejscowości w
Polsce
Najbardziej aktualne mapy Polski !
1,7 miliona adresów w Polsce
Dokładna mapa drogowa Polski
72 tys. obiektów użyteczności publicznej
1200 szczegółowych adresowych planów miast
Zestaw nawigacyjny MapaMap traffic Polska:
Urządzenie do nawigacji PNi350
Uchwyt samochodowy
Ładowarka samochodowa
Karta pamięci SD z Mapami Polski
Płyta CD z zapasową kopią Map
Pakiet Instrukcji
MapaMap traffic Europa
To precyzyjna nawigacja w następujących krajach:
Europa Zachodnia: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia Irlandia,
Luxemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.
(16 krajów)
Europa Środkowo Wschodnia: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa,
Łotwa, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Węgry. (13 Krajów)
MapaMap traffic Europa zawiera:
Szczegółowe Mapy Europy Zachodniej
Mapy Europy Środkowo Wschodniej
Najlepsze i najbardziej aktualne mapy
POLSKI
Zestaw nawigacyjny MapaMap traffic Europa:
MapaMap traffic Polska
Płyta DVD z mapami Europy
Czytnik Kart SD
Kabel mini USB
+
Zestawienie Systemów Nawigacyjnych na urządzenia PND
(Personal Navigation Device)
TomTom
MapaMap
Traffic
Model
Urządzenia
One, Go
500, 700,
910
Dostawca
Map Polski
IMAGIS
Drogi w
Polsce
Adresowe
Plany Miast
i
Miejscowoś
ci Polski
Mapy
Europy
Dostawca
Map
Europy
Clarion
Pionier
Blaupunkt
NaviFlash
Becker Traffic
Assist
Sony
PNi350
Garmin
Street Pilot
C310, 320,
330,510,550
Nuvi
300,310,350,36
0,610,660
MAP 360
MAP 560
AVIC-S1
Travel Pilot
Luca
NaviFlash
BE7914
NV-U70
IMAGIS
IMAGIS
IMAGIS
IMAGIS
IMAGIS
IMAGIS
Navteq
Navteq
Główne
Drogi
Polski
Wszystkie Drogi
Wszystkie
Drogi
Główne
Drogi
Polski
Główne
Drogi Polski
Główne Drogi
Polski
Główne
Drogi
Polski
Wszystkie drogi
Wszystk
ie drogi
96
1200
1063
96
96
96
96
42
42
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
TeleAtlas
Navteq
Navteq
TeleAtlas
TeleAtlas
TeleAtlas
TeleAtlas
Navteq
Navteq
Produkcja map do nawigacji
dygitaliacja
Zdygitalizowana siatka dróg
W
er
yf
ik
ac
ja
da
ny
ch
w
te
re
ni
e
Zdjęcia satelitarne lub lotnicze
Produkt finalny-mapa cyfrowa
Obróbka danych terenowych
Weryfikacja terenowa map do nawigacji
PRACE TERENOWE
- Pomiary GPS
- Zbieranie danych o
kierunkowośći dróg
-Zbieranie danych o
restrykcjach drogowych
(zakazy skrętu, wjazdu itp.)
-Nanoszenie informacji o
skrzyżowaniach wielopoziomowych
(wiadukty, tunele, ślimaki)
- Ustalanie typologii dróg:
(przelotowa, główna, przejazdowa,
osiedlowa, utwardzona, gruntowa)
-Nanoszenie adresów
- Zbieranie POI
Mapy do zintegrowanych systemów nawigacyjnych
IMAGIS wspólnie ze światowym koncernem Tele Atlas
opracowuje mapy Polski do systemów nawigacyjnych
montowanych seryjnie w samochodach:
VDO DAYTON
BLAUPUNKT
BECKER