We are the bridge to your success

Komentarze

Transkrypt

We are the bridge to your success
ASSTRA |
We are the bridge to your success
Transport multimodalny:
optymalne rozwiązania z AsstrA
ASSTRA | Associated Traffic AG
ASSTRA | Associated Traffic AG
1
ASSTRA | Nasze doświadczenie
Transport
70,5%
TRANSPORT
DROGOWY
13%
TRANSPORT
KOLEJOWY
3%
TRANSPORT
LOTNICZY
13,5%
TRANSPORT
MORSKI
30%
TRANSPORT
INTERMODALNY
Rok w liczbach
1 600 000
4 000
ton ładunków
przewozów cysternami
700 przewozów ładunków
ciężkich i ponadnormatywnych
2 800 przewozów ładunków
2 300
ponadnormatywnych koleją
i transportem morskim
Transportów drogą lotniczą
ASSTRA | Associated Traffic AG
|2
ASSTRA | Transport kombinowany
Międzynarodowy holding transportowo – logistyczny AsstrA świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu kombinowanego
(multimodalnego).
Transport multimodalny/ kombinowany – oznacza przewóz towarów, przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu.
Przewaga transportu multimodalnego polega na najbardziej efektywnym połączeniu różnych środków transportu, optymalizacji
czasu realizacji i zmniejszeniu kosztów.
ASSTRA | Associated Traffic AG
|3
ASSTRA | Rodzaje towarów
W ramach usługi transportu kombinowanego holding AsstrA zapewnia przewóz różnych towarów m.in.:
ładunki ciężkie;
ładunki o niedużej objętości na duże
odległości
w
kontenerach
taboru
kolejowego
(dzierżawionych
lub
kontenerach typu Last trip);
ładunki lekkie i przestrzenne na dalekie
odległości;
ładunki wielkogabarytowe
i ponadgabarytowe.
ładunki sypkie, masowe i pakowane
jednostkowo;
ASSTRA| Associated
| AssociatedTraffic
TrafficAGAG
ASSTRA
|4 |
ASSTRA | Geografia przewozów
W oparciu o wieloletnie doświadczenie eksperci AsstrA opracowali optymalne trasy przewozu ładunków
z wykorzystaniem transportu morskiego i rzecznego, kolejowego lotniczego oraz drogowego:
• z Europy w dalekie regiony Rosji i Azji Środkowej;
• z Chin, Turcji do krajów WNP;
• przez porty rosyjskie (Nachodka, Wladiwostok, Tuapse, Noworosijsk, Temriuk, Rostow, Sankt Petersburg) porty
bałtyckie (Ryga, Klaipeda, Ventspils, Tallin, i inne), porty Ukrainy (Odessa, Iljiczewsk);
• eksport ładunków z dalekich regionów Rosji przez magazyny tranzytowe z późniejszą odprawą
transportem samochodowym do krajów Europy Zachodniej.
ASSTRA | Associated Traffic AG
|5
ASSTRA | Usługi
zarządzanie pracami
załadunkowymi;
sporządzenie dokumentów
do przewożonych ładunków;
dostawa „od drzwi do drzwi”;
koordynacja działań
wszystkich uczestników
procesu transportowego;
kontrola trasy przejazdu
ładunku, terminów dostaw;
kompleksowe usługi w
zakresie obsługi, przeładunku
towarów w portach
Korzystając z usług swojej filii w Petersburgu AsstrA
oferuje bezpośredni transport towaru przez/ do
miejscowego portu.
ASSTRA| |Associated
AssociatedTraffic
TrafficAG
AG
ASSTRA
| |66
ASSTRA | Zalety współpracy z AsstrA
Specjaliści holdingu AsstrA zajmują się dostawami ładunków kilkoma rodzajami transportu z ich
przeładunkiem w terminalach przeładunkowych z jednego rodzaju transportu na inny bez udziału
właściciela ładunku, jak również dostawą ładunku koleją wszystkimi rodzajami wagonów.
Zalety realizacji przewozów kombinowanych z holdingiem AsstrA :
• usługi kompleksowe;
• dostawa ładunku „od drzwi do drzwi”;
• magazynowanie w miejscu przeładunku;
• przewozy promowe.
ASSTRA | Associated Traffic AG
|7
ASSTRA |
www.asstra.com
ASSTRA | Associated Traffic AG

Podobne dokumenty

We are the bridge to your success Transport morski

We are the bridge to your success Transport morski Fracht morski z dowolnego portu w Europie i USA do krajów UE, również Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu (możliwość konsolidacji ładunków, dostawa od drzwi do drzwi, odprawy celne, kompleksowe...

Bardziej szczegółowo

We are the bridge to your success Transport kolejowy

We are the bridge to your success Transport kolejowy listów przewozowych kolejowych, krajowych i międzynarodowych CIM, SMGS.

Bardziej szczegółowo

We are the bridge to your success

We are the bridge to your success We are the bridge to your success Transport lotniczy

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled ekologicznym EURO-4 i EURO-5.

Bardziej szczegółowo