BHP na placu budowy

Komentarze

Transkrypt

BHP na placu budowy
BIULETYN INFORMACYJNY,
Lato 2009, 6/2009, Egzemplarz bezpłatny
www.palisander.com.pl
BHP na placu budowy
W NUMERZE:
Izba Skarbowa
W betonie architektonicznym
MAC
Technika wspinania
Mirax Tower
Europejski rekord wysokości str. 7
str. 10
str. 12
Hotel
Salwator
Wiosną zakończyliśmy realizację hotelu Salwator w Warszawie.
Przy ul. Wspólnej postał budynek o 18 kondygnacjach
nadziemnych, kondygnacji technicznej oraz
4 kondygnacjach podziemnych. Dzięki zastosowniu
szalunku MevaDec rozszalowanie stropu
następowało już po 4 dniach od betonowania.
Powierzchnia całkowita: 12 218 m2
Kubatura: 48 685,99 m3
Generalny wykonawca: Budimex-Dromex S.A.
W numerze:
3-5
6-9 BHP na placu budowy
Izba Skarbowa w Lublinie Osiedle Słoneczne Tarasy
Rozbudowa Trasy Kopernikowskiej
10 11
12 13
Technika: MAC
w Wirtembergii
Nasze realizacje m. in.:
Technika: KBK 180
Mirax Tower w Moskwie
Zbiornik wód powodziowych 14 15 Sadząc nowe lasy
Wyspy Palmowe
Szanowni Państwo,
Bezpieczeństwo powinno być priorytetem każdej osoby związanej z placem
budowy. O zasadach BHP należy często
przypominać pracownikom i ich przełożonym, dlatego bezpieczeństwo jest
tematem przewodnim tego numeru.
Dzisiaj przeczytają Państwo także o naszych najnowszych realizacjach m.in.
o Izbie Skarbowej w Lublinie, obiekcie
inżynieryjnym na Trasie Kopernikowskiej
oraz informacje na temat systemu wspinającego MAC. Na deser polecam lekturę artykułu o intrygujących cały świat
Wyspach-Palmach.
Ewa Jemieljańczuk
Redaktor Naczelna
Bezpłatny kwartalnik Palisander Sp. z o.o.
Nr 6 02/2009, nakład 2500 egzemplarzy
e-mail: [email protected]
Zespół redakcyjny:
Ewa Jemieljańczuk
Barbara Dawdo
Wojciech Antczak
Tłumaczenia: Maria Supronik
PALISANDER Sp. z o.o.
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 13/19
tel. (85) 67 68 159, fax (85) 67 68 160
BHP
BHP NA PLACU BUDOWY
Przymus czy zdrowy rozsądek?
Charakter miejsca pracy jakim jest plac budowy zobowiązuje do zachowania zwiększonej uwagi przy przestrzeganiu
zasad bezpieczeństwa. Zapobieganie wypadkom i asekuracja pracowników na stanowiskach pracy jest priorytetem
naszej firmy. Szereg rozwiązań systemowych oraz indywidualnych środków ochrony umożliwią bezpieczne prowadzenie
prac w każdych warunkach.
Siatki zabezpieczające
 zadanie: ochrona stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości oraz wychwytywanie przedmiotów
 zastosowanie: zawsze, gdy podpowiada to zdrowy rozsądek
 wykonane z liny gr. 4,75mm o podwyższonej wytrzymałości
 wytrzymałość nacisku do 30kN
Zastosowanie siatek zabezpieczających
BHP NA PLACU BUDOWY
Schodnia PAL-120





moduły o wysokości 2m
podesty drewniane (120x250cm)
schody aluminiowe (perforowane, antypoślizgowe)
szerokość schodów: 70cm
poręcze i barierki ochronne
Platforma robocza Multip
 gotowe pomosty ze stali ze zintegrowanym bocznym
zabezpieczeniem
 po montażu możliwy transport całego zestawu
Wysuwnice
 projektowane zgodnie z wytycznymi kierownictwa
budowy i możliwościami technologicznymi
 każdorazowo projekt wskazuje dopuszczalne obciążenie
wysuwnicy
Wsporniki podestu




rozwiązanie systemowe
podest roboczy o szerokości 90cm
rozstaw maksymalnie co 2,0m
dopuszczalne obciążenie 3,00kN/m2
BHP NA PLACU BUDOWY
Ścisk barierki ochronnej




zakres regulacji rozsuwu do 80cm
rozstaw na krawędziach stropu maksymalnie 2,00m
element ocynkowany
montaż na powierzchni poziomej (Zdj.1) i montaż
na powierzchni pochyłej (Zdj.2)
Zdj. 1
Zdj. 2
BHP słupa PAL-S4
Zintegrowane elementy BHP:
 podest roboczy:
- wymiary 125x80cm
- podłoga z aluminiowej, żebrowanej blachy
o właściwościach antypoślizgowych
- dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m2
 bariery podestu
- wymiary: 110 x 125cm oraz 110 x 80cm
 drabina aluminiowa złożona z dwóch części
o długości do 6m
 kółka transportowe (Zdj.3)
Zdj. 3
NASZE REALIZACJE
O tym mówi świat
Suwałki
Plaza
Centrum rozrywki
Decyzją inwestora Plaza Centers,
w galerii Suwałki Plaza znajdą się
jednak sale kinowe. Zaplanowane
multikino będzie uzupełnieniem
oferty kulturalnej na mapie miasta.
Mieszkańcy wkrótce będą dysponowali nowoczesnym kompleksem rozrywki Fantasy Park.
Na placu budowy powstały już ściany garaży oraz parteru; pojawiają się
ściany pierwszego piętra.
Suwałki Plaza to centrum handlowe położone w najdalszym zakątku
Polski północno-wschodniej.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm UNIBEP S.A. i Mostostal
Białystok S.A.
Krzyż papieski
Wyjątkowy pomnik
6 czerwca 2009 r. na Placu Piłsudskiego
w Warszawie został odsłonięty
Krzyż-Symbol, upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny i mszę odprawioną właśnie
w tym miejscu, w czerwcu 1979r.
Generalnym wykonawcą projektu był
Mostostal Warszawa S.A.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy wnieść
swój drobny wkład w budowę tego
pomnika.
NASZE REALIZACJE
Izba
Skarbowa
W betonie architektonicznym
W Lublinie powstaje kompleks
biurowy, który pomieści akta Izby
Skarbowej, Lubelskiego Urzędu
Skarbowego oraz części wydziałów
I Urzędu Skarbowego w Lublinie.
Na bryłę obiektu składają się trzy
budynki: dwukondygnacyjna część
„C” połączona przeszkloną salą operacyjną z X-kondygnacyjną częścią ”B”
oraz VI-kondygnacyjny budynek „A”.
Pod całością obiektu zaprojektowano
kondygnację podziemną mieszczącą
archiwa, garaż oraz zbiornik przeciwpożarowy. Bezpośrednio przy obiekcie zlokalizowano dwukondygnacyjny parking na 170 miejsc.
Przyjęto żelbetową konstrukcję budynków w układzie słupowo-płytowym; układ krzyżowy o rozstawie
osiowym siatki słupów 6,0 i 4,8m.
W środku budynku „B” zaprojektowano trzon żelbetowy dla
klatki schodowej, trzech
dźwigów osobowych
i pomieszczeń technicznych.
Projekt zakłada wykonanie wielu elementów
wewnętrznych
w betonie architektonicznym.
Są to między innymi ściany „trzonu” budynku B,
ściany wewnętrzne budynku C oraz klatki schodowe w budynkach A i B.
Wykonanie elementów
w betonie architektonicznym stawia wysokie
wymagania przed wykonawcą, dostawcą betonu, jak również przed
dostawcą szalunków.
Zastosowane
szalunki
mają w tym przypadku
kluczową rolę dla jakości uzyskiwanych powierzchni. Zdecydowana
przewaga poszycia z
tworzywa sztucznego
nad sklejką spowodowała, że Wykonawca
zdecydował się na wykorzystanie systemów
- ściennego Mammut
Specyfikacja inwestycji:
 Generalny wykonawca:
Budimex-Dromex S.A.
 Wykonawca:
Abramowicz Budownictwo Sp. z o.o.
 Powierzchnia: 11 000 m2
oraz szalunków
słupów prostokątnych PAL-S4.
Uzyskane efekty próbnych betonowań przerosły oczekiwania architektów, którzy aktywnie uczestniczyli
w konsultacjach poprzedzających
wybór szalunków. Wysoka jakość lica
betonu zdecydowała o rezygnacji
z usług dotychczasowego dostawcy szalunków i wyborze szalunków
Palisander.
NASZE REALIZACJE
Produkt i technika
Trasa
Kopernikowska
Rozbudowa śródmiejskiej obwodnicy
Trasa Kopernikowska będzie śródmiejską obwodnicą, łączącą północno-wschodnie dzielnice Białegostoku
z południowo-zachodnimi.
Jeden z odcinków Trasy przecina największy w mieście park. Położenie wymusiło na projektantach zaplanowanie szeregu obiektów inżynieryjnych,
które mają między innymi umożliwiać
mieszkańcom korzystanie z terenów
parku. Podczas prac równocześnie
prowadzone są roboty drogowe.
Ze względu na ograniczoną ilość
miejsca, doskonale sprawdzają się tu
wieże z podpór MEVA MEP 450.
Generalny wykonawca przejścia: Budrex Kobi Sp. z o.o.
Uniwersytet
Rzeszowski
Nowa siedziba
Centrum
Transferu
Technologii
i Badań Podstawowych Wydziału
Biologiczno-Rolniczego UR
znajdzie nową siedzibę. Przy ulicy
Zelwerowicza rozpoczęto budowę
obiektu, który będzie pełnił funkcje
administracyjne, dydaktyczne oraz
naukowe.
Pięciokondygnacyjny budynek przyjmie kształt litery H. Dwa prostopadłościenne segmenty połączone
będą przewiązką z główną klatką
schodową oraz zespołem windowym.
Prace przewidują także budowę dróg
oraz placów parkingowych.
Specyfikacja inwestycji:




Generalny wykonawca: Budpol Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: 11 953,57m2
Powierzchnia wewnętrzna: 13 086,51m2
Powierzchnia zabudowy: 2 550,54m2
NASZE REALIZACJE
Apartamenty
Słoneczne Tarasy
Mieszkanie z widokiem na miasto
W dolinie rzeki Białej realizowana
jest kolejna ekskluzywna inwestycja mieszkaniowa. Powstające
apartamentowce stworzą Osiedle
Słoneczne Tarasy.
Nowe osiedle, położone na 10ha, docelowo ma obejmować kilkanaście
budynków. W najwyższym, dziewięciokondygnacyjnym obiekcie, znajdzie się ponad 200 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni. Jego położenie
sprawia, że mieszkańcy wyższych pięter będą mogli podziwiać panoramę
całego miasta. Windy umożliwią swobodny dostęp do garażu podziemnego. Kolejne budynki będą obiektami
czterokondygnacyjnymi, dzięki cze-
mu Osiedle zaspokoi różnorodne wymagania mieszkańców.
Zespół mieszkaniowy będzie nowoczesnym kompleksem położonym
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego. Rozwinięta sieć
drogowa (m.in. bliskie sąsiedztwo trasy wylotowej na Warszawę) oraz sieć
transportu miejskiego pozwoli mieszkańcom na swobodną komunikację
i szybki dojazd do centrum miasta
oraz pozostałych osiedli. Architektura
Tarasów przewiduje zastosowanie
różnorodnych materiałów wykończeniowych elewacji. Zróżnicowana wysokość i kształty budynków nadadzą
inwestycji nowoczesnego charakteru.
Wielkość projektu stanowi wyzwanie zarówno dla wykonawcy, jak i dla
dostawcy szalunków. Wysokie tempo
prac w połączeniu ze znacznymi rozmiarami obiektów wymaga sprawnej
obsługi i stałej współpracy w zakresie doboru systemów szalunkowych
i planowania działań logistycznych.
Przy realizacji wykonawca korzysta
z szalunków systemu dźwigarkowego
stropowego PAL 20. Do wykonania
ścian oraz szybów windowych używany jest szalunek ścienny Logo.
Specyfikacja inwestycji
budynek IX kondygnacyjny:





Powierzchnia całkowita: 27 081,00 m2
Kubatura: 86 500 m3
Termin oddania: IV kwartał 2009r.
Inwestor: Rogowski Development Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: Rogowski Budownictwo
TECHNIKA
MAC
Hydrauliczny system samowspinający
Hydrauliczny system automatycznego wspinania się MAC jest najszybszą technologią budowy wysokościowców. Łączy bezpieczeństwo i prędkość z precyzją wykonania.
MAC składa się m. in. z systemu siłowników hydraulicznych, który pozwala podnosić przymocowany do niego dowolny szalunek ścienny.
Po wstępnym montażu wewnętrznych i zewnętrznych płyt szalunku, są one ręcznie przesuwane i dopasowywane, dzięki czemu regulacja następuje w trzech niezależnych wymiarach (3D). Szczególnie
wysoką wydajność uzyskuje się dzięki zaworom i blokadom zwrotnym. Bezpieczeństwo prac zostaje zachowane dzięki blokadzie
przeciwopadowej.
Proces unoszenia o 4,0m trwa zaledwie około 60 minut. Szalunki wiszące z możliwością odsunięcia od ściany betonowej przyspieszają
prowadzenie prac i umożliwiają realizację harmonogramu według
hasła „prace żelbetowe plus 1 dzień”. Do obsługi systemu wystarczy
mały zespół ludzi.
Z wyłączeniem montażu, system pracuje bez zastosowania dźwigu
i niezależnie od prędkości wiatru na znacznych wysokościach.
Proces hyraulicznego unoszenia:
1. Obie belki unoszące w pozycji wyjściowej
2. Proces unoszenia: górna belka unosi się na dolnej
3. System osiągnął pozycję na następnym poziomie
4. Podciągnięcie dolnej belki
5. Belki unoszące opierane są o już związany beton
6. Belki unoszące i belki przesuwające zazębiają się i pasują do tego samego, ponownie używanego gniazda oparcia
7. Najwyższa platforma robocza jest wolna od masztów unoszących i innych przeszkód mechanicznych, co zapewnia bezpieczną i niezakłóconą pracę
A. Zabezpieczenia boczne
B. Szalunek ścienny wiszący, odsuwanie w poziomie
C. Belka unosząca
D. Otwór do betonowania
E. Siłownik unoszący
F. Szalunek ścienny, zamknięty
G. Gniazdo oparcia
E
D
7
A
G
F
B
B
3
2
C
1
10
4
6
5
TECHNIKA
Podesty
wspinające KBK
BHP na wysokości
Podesty wspinające KBK 180 to
systemowe rozwiązanie do wykonywania ścian żelbetowych zewnętrznych - pełnią funkcję zabezpieczających pomostów roboczych.
Podstawowym elementem systemu jest składany podest KBK 180,
który dostarczany jest na budowę
zmontowany w całość. Zbudowany
jest z dwóch składanych wsporników (ramion) wykonanych z profili
stalowych przykrytych pomostem
z desek o grubości 5cm. Po rozłożeniu i zabezpieczeniu, pomost KBK
jest gotowy do pracy i przy pomocy
dźwigu może zostać zawieszony na
ścianie na wcześniej przygotowanych kotwach. Rzędy otworów znaj-
i przenoszenie podestu jest ułatwiona dzięki zintegrowanym hakom
transportowym.
Powtarzalność modułu w systemie
KBK pozwala na zarusztowanie budynku po obwodzie zewnętrznym,
nawet przy jego skomplikowanym
kształcie.
W przypadku naroży ścian zewnętrznych stosowane są tzw. podesty narożne, wyposażone dodatkowo w przedłużenia pomostów
w kształcie trójkąta.
Elementami służącymi do zakotwienia podestów KBK w ścianie są: kotwa stała, pręt spinający oraz stożek
kotwiący. Kotwa oraz pręt należą do
DANE TECHNICZNE:
Obciążenie użytkowe
dla podestów z szalunkiem
3,0 kN/m2
dla podestów bez szalunku
4,5 kN/m2
Szerokość podestów
180 cm
Długość
dla podestów standartowych
295 cm
dla podestów narożnych
390 cm
Rozstaw osiowy wsporników
Odstępy pomiędzy pomostami
Maksymalna wysokość szalunku
Dopuszczalne użytkowanie przy wietrze
Wysokość użytkowania
dujących się w pionowych profilach
wsporników umożliwiają regulację
poziomu zawieszenia podestu na
kotwach w zakresie do 45cm. Montaż
2,0 m
od 2 do 5 cm
5,5 m
do 10 m/s
do 100 m nad
terenem
elementów traconych; wszystkie pozostałe elementy są częściami odzyskiwanymi.
11
MEVA NA ŚWIECIE
Mirax
Tower
Europejski rekord wysokości
W samym centrum moskiewskiego City trwa budowa najwyższego
budynku w Europie. Położony zaledwie cztery kilometry od Kremla,
Mirax Federation Tower będzie
dominował nad panoramą miasta.
Po ukończeniu obiektu, ten imponujący, najbardziej prestiżowy budynek
o powierzchni całkowitej 423 000 m2
połączy funkcje mieszkalne i biurowe.
Dwie bliźniacze wieże zostały zaprojektowane przez zespół niemieckorosyjski. Naprzeciw siebie, oparte na
podstawach w kształcie trójkąta, staną
budynki o wysokościach - 240m oraz
342m. Powierzchnia 62 pięter wieży
zachodniej to przestrzeń hotelowa
i ekskluzywne apartamenty mieszkalne; 93 piętra wieży wschodniej przeznaczono na siedziby firm. Obie wieże będą połączone iglicą, która wbije
się w moskiewskie niebo na wysokość
506m. Wieże i iglicę
połączą „powietrzne mosty” na wysokościach 120, 172,
221, 277 oraz 325m.
Do budowy tego
kompleksu wykonawca zdecydował
się na użycie szalunków MEVA. Już
w trakcie wielu poprzednich realizacji
dały one dowód
swojej
wysokiej
jakości oraz sprawdzonej
technologii. Rdzeń wieży
B powstawał przy
pomocy szalunku
Mammut. Ponadto
przy budowie korzystano z systemu
samowspinającego MAC. Głównymi
12
argumentami przy wyborze systemu
Mammut były wysoka wytrzymałość
na parcie mieszanki betonowej, sztywność, a także pozytywne doświadczenia przy wcześniejszych projektach
oraz ekonomiczna wydajność. Ponadto na
decyzję miały wpływ
zalety poszycia Alkus.
W czasie gdy poszycie
ze sklejki wymaga częstej wymiany, panele
Mammut są stosowane
podczas trwania budowy, a nawet dłużej – jak
pokazują doświadczenia - bez potrzeby wymiany poszycia. Alkus
jest także całkowicie odporny na wpływ warunków atmosferycznych.
Wieża zachodnia w maju 2009roku
zdobyła nagrodę „Prix d’Exellence”
w konkursie International Real Estate
Federation w kategorii „Budynek biurowy”.
PASCHAL NA ŚWIECIE
Zbiornik wód
powodziowych
Budowla, która połączy trzy funkcje
Potężne powodzie na początku lat
90. w Badenii-Wirtembergii (Niemcy)
skłoniły władze tego landu do powołania Zintegrowanego Programu
Dunaj, łączącego ochronę przeciwpowodziową z ekologią. W ramach
tego programu w 2006 roku rozpoczęto budowę zbiornika wód powodziowych w Wolterdingen – największego w Europie Środkowej.
Obiekt jest zaprojektowany jako
zbiornik suchy, a jego zadaniem jest
spiętrzanie wody rzeki Breg w okresach powodziowych, które zdarzają
się średnio co pięć - siedem lat.
Budowla przelewowa o długości
100m, szerokości 35m i wysokości 19m
jest centralnym obiektem tej zapory.
Już w fazie planowania dostawca szalunków Paschal ściśle współpracował
z architektem, aby wypracować optymalne rozwiązania szalunkowe. Do
szalowania ścian o grubości 1,75m
użyto wielkopowierzchniowego systemu ściennego Athlet. Dzięki małej
ilości miejsc spinania oraz bardzo wysokiemu przejmowaniu parcia mieszanki betonowej 92 kN/m2 (zgodnie
z DIN 18218). Jest to doskonały szalunek do zastosowań w budownictwie
przemysłowym i inżynieryjnym. Jego
ważną zaletą jest możliwość szybkiego przestawiania przy pomocy dźwigu łącznie z zamontowanymi platformami BHP MULTIP.
Podczas prac na tym obiekcie ustawiono łącznie około 1 000 m2 szalunków, zużyto 7 500 m3 betonu oraz
ponad 1 000 ton stali.
Prace stropowe na wysokości 18,60m
prowadzono przy podparciu systemem GASS. Jest to system aluminiowych podpór, które przy stężeniu przy pomocy ram tworzą wieże,
o
dopuszczalnym
obciążeniu 140 kN na
podporę. W porównaniu z innymi systemami podparcia, jest
to system bardzo ekonomiczny ze względu
na niewielką liczbę
podpór oraz osprzętu, a także mały ciężar
elementów.
Dookoła
zbiornika
wybudowano
ścianki szczelinowe
o głębokości 5 m wypełnione bentonitem,
dzięki czemu znacznie został ograniczony dostęp wód rzecznych i gruntowych.
Na początku 2008 zakończono prace betoniarskie i wykonano prace
wstępne do zasypania grobli. W przyszłości grobla będzie spełniać funkcję
drogi obwodowej dla mieszkańców
okolic Wolterdingen, dzięki czemu
nie będzie konieczne budowanie dodatkowych kosztownych mostów.
13
Z ŻYCIA FIRMY
Sadząc
nowe lasy
Odpowiedzialność za przyszłość
W sobotnie przedpołudnie 25 kwietnia
2009r., pod okiem fachowców, posadziliśmy aż 5 hektarów lasu!
Akcję odbudowy lasu umożliwiło nam
Nadleśnictwo Żednia, które udostępniło
nam teren oraz sadzonki.
Było warto. Pyszna zabawa, świetny
sposób na integrację załogi, a do tego
społecznie świadome zachowanie. Jak
się okazało – w naszym Regionie od
ponad 15 lat nikt, oprócz służb leśnych,
nie podjął się takiego zadania z własnej
inicjatywy.
Korzyści, jakie piękny las niesie całemu środowisku są nie do przecenienia
- jedna dorosła sosna “produkuje” tlen niezbędny do życia trzech
osób!
14
NA ŚWIECIE
Wyspy
Palmowe
Poleżeć na milionach
Zjednoczone Emiraty Arabskie przy
linii brzegowej budują zespół trzech
sztucznie usypanych wysp w kształcie palmy. Szacuje się, że na usypanie
wyspy palmy zużywa się blisko
1 miliard sześcienny materiału skalnego oraz piasku.
Realizację
projektu
rozpoczęto
w 2001 roku od usypywania wyspy
Palm Jumeirah opartej na układzie
palmy o 16 liściach. Zachowuje ona
wybitnie ekskluzywny charakter
- u podstawy pnia przy wyjeździe
z Palmy, budowany jest kompleks
11 wieżowców zwanych Perłą Dubaju.
Wyspa o wymiarach 5,0 x 5,0 km tworzy dodatkowe 75 km linii brzegowej.
Od strony Zatoki Perskiej chroniona
jest największym na świecie falochronem Dubaj Waterfront. Palma Jebel
Ali położona 22km od Palm Jumeirah,
jest od niej o 50% większa, a razem
z częścią ochronną tworzy około 120km nowej linii brzegowej.
Infrastruktura Jebel Ali jest podporządkowana celom wypoczynkowym.
Planowany termin ukończenia prac na
największej wyspie Palma Deirah to
rok 2016. Łączna długość kompleksu
to 14,3km licząc od podstawy pnia do
szczytu “księżyca” – otaczającego ją falochronu; szerokość to 8,5km. Długość
liści waha się pomiędzy 840 a 3346m.
Długość korony wyniesie 7km, długość
„pnia” 2,890km. Aby stworzyć „nowy
ląd” materiał skalny musi wypełnić wody Zatoki o głębokości
od 6 do 22 metrów. Jeżeli
ktoś zastanawia się nad
zakupem
domku
letniskowego
– nieruchomości są dostępne w wolnej
sprzedaży.
Zdjęcia ze zbiorów Wikipedii
15
Seminarium szkoleniowe
Seminarium szkoleniowe
D
ziękujemy wszystkim uczestnikom za okazane zainteresowanie
i liczne uczesnictwo. Do zobaczenia na placu budowy.
„Palisander MEVA – nowoczesne
zastosowania systemów szalunkowych”
Gdańsk, 26 maja 2009 roku, Hotel Mercure Hevelius
we
S-4 wyposażonego w bezotworo
Prezentacja szalunku słupa PAL
o.
zneg
sztuc
posz ycie z tworz ywa
Tematyka spotkania zainteresowała właścicieli firm,
kierowników i inżynierów budowy, technologów,
przedstawicieli działów ofert.
Rozmowy w kuluar
ach.
Prezentacja rekordowych realizacji MEVA
zaintrygowała uczestników.
ntacja ubezpieczenia
Dużą uwagę przyciągnęła preze
PLUS.
kosz tów napraw Palisander
Na seminarium przybyli przedstawiciele firm z województwa pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
Prezentacja wyjątkowo lekkich paneli MevaDec.

Podobne dokumenty