Regulamin Programu „NOWY MAX”

Transkrypt

Regulamin Programu „NOWY MAX”
Regulamin Programu „NOWY MAX”
1.
Niniejszy dokument określa warunki i zasady świadczenia usług uczestnikowi oferty Programu „NOWY MAX” (zwanej dalej
Programem).
2.
Program organizowany jest przez STK TV-SAT 364. Wszystkie określenia ujęte w niniejszym regulaminie z dużej litery mają
znaczenie w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług przez STK TV-SAT 364 z dnia 01.01.2013 r.
3.
Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług, Umową Abonencką o
świadczenie usługi dostępu do Internetu z uwzględnieniem warunków i zasad świadczenia niniejszej Programu.
4.
Program obowiązuje od dnia 25 lutego 2013 do odwołania.
5.
Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podania przyczyny.
6.
Abonent może przystąpić do Programu „NOWY MAX” jeżeli:
•
posiada aktywną usługę Internetu
•
pakiet internetowy nie przekracza 15 Mb/s na pobieranie
•
posiada aktywną umowę na Telewizje Cyfrową [email protected]
7.
W trakcie trwania umowy Operator świadczy usługę podwojenia parametrów posiadanego przez Abonenta pakietu
internetowego.
8.
Przystępując do Programu „NOWY MAX” uczestnik Programu zobowiązuje się do regularnego opłacania rachunków zgodnie
z terminami płatności.
9.
W przypadku zalegania z opłatami za dwie faktury usługi dostępu do Internetu lub usługi [email protected] Abonent zostanie
wykreślony z Programu „NOWY MAX” na okres trzech miesięcy. Jeżeli Abonent zachowa terminy płatności i regularnie opłaci
usługi przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe, może ponownie przystąpić do programu po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego.
10. Wszystkie ceny podane są w cenniku operatora.
11. Programu „NOWY MAX” nie można łączyć z innymi Programami Operatora.
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT 364, Łódź, ul. Gorkiego 16 KRS: 0000049484 Sąd Rejonowy w Łodzi, NIP 728-19-19-223, REGON:
470574429, Tel: 42- 673-45-53