karta usług nr: 06/gn wydział: gospodarki nieruchomościami

Transkrypt

karta usług nr: 06/gn wydział: gospodarki nieruchomościami
Strona nr 1
KARTA USŁUG NR:
06/GN
Stron 1
WYDZIAŁ: GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wersja 1
Nazwa usługi:
WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z DZIAŁU IV KSIĘGI WIECZYSTEJ
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
Ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
Wniosek.
Oryginał odpisu z księgi wieczystej.
Zaświadczenie o spłacie kredytu od wierzyciela.
Opłaty:
1.
2.
Zwolnione od opłat.
Opłata skarbowa: zwolnione od opłaty skarbowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1.
2.
Do 7 dni (w przypadku złożenia wniosku osobiście w Urzędzie).
Drogą korespondencyjną: do 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel.: (87) 4254700, 4254661
fax: (87) 4245701
Poniedziałek – Piątek:
800 – 1400
Obsługa interesanta pok. nr 2 - parter
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:
1.
Odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 30 dni.
Miejsce na notatki:
UWAGA! Ostatnia aktualizacja 25.04.2016 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Plac Daszyńskiego 7
www.powiat.pisz.pl