Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w
Lubaniu
Źródło:
http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/3260,Gorskie-szkolenie-dla-czlonkow-Ochotniczej-Strazy-Pozarn
ej-oraz-Mlodziezowej-Dru.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 06:32
Strona znajduje się w archiwum.
Górskie szkolenie dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Ruszów
Autor:
W dniach 22-24.03.2013 na Hali Szrenickiej odbyło się szkolenie dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP Ruszów. Szkolenie przeprowadził st.chor. SG Maciej
Wilgan, który na co dzień jest funkcjonariuszem Ośrodka Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, a w wolnym czasie
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie.
W dniach 22-24.03.2013 na Hali Szrenickiej odbyło się szkolenie dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Ruszów. Szkolenie
przeprowadził st.chor. SG Maciej Wilgan, który na co dzień jest funkcjonariuszem Ośrodka
Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, a w wolnym czasie członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie.
Głównym celem szkolenia było podniesienie sprawności i umiejętności strażaków biorących
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także młodzieży, która szkoli się do
wykonywania w przyszłości pracy związanej z działalnością OSP. Warunki w jakich zostało
zorganizowane szkolenie – niska temperatura powietrza, wiatr, brak widoczności oraz
trudny i nieznany teren – sprzyjały zdobywaniu umiejętności pracy w warunkach
ekstremalnych. Jedną z ćwiczonych umiejętności było szybkie dotarcie, zlokalizowanie i
udzielenie pomocy poszkodowanemu, w warunkach bez widoczności w kopnym śniegu,
przy silnym mrozie i wietrze.
Wykorzystanie umiejętności medycznych zdobytych wcześniej, w tak trudnych warunkach
pokazało, że ważne jest nie tylko udzielenie pomocy poszkodowanemu, ale także
odpowiednie zabezpieczenie ratownika w ekstremalnych warunkach panujących podczas
akcji ratowniczej. W trakcie szkolenia ćwiczono także użycie i obsługę przyrządów GPS
ułatwiających lokalizowanie osób poszkodowanych nie tylko w górach.