Pogoda sprzyja unijnej inwestycji

Transkrypt

Pogoda sprzyja unijnej inwestycji
Pogoda sprzyja unijnej inwestycji
Sprzyjająca pogoda umożliwiła rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie.
Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Sobczak ze Szprotawy. Wartość robót
wynosi 1.326.570,44 zł brutto. Dotychczas ściagnięto humus, wykonano szalowanie, zbrojenie i
betonowanie ław fundamentowych. Ostateczny termin zakończenia prac budowlanych ustalony
został na dzień 31 lipca 2014 r.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Borowiny. Świetlica wiejska wraz z remizą
dla Ochotniczej Straży Pożarnej stworzą miejsce, które będzie sprzyjać nawiązywaniu kontaktów
społecznych. Na terenie obiektu będzie można organizować różne wydarzenia kulturalne dla
młodszych i starszych mieszkańców wsi.
Inwestycja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
miejscowości Borowina” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne dokumenty